Myslivecké sdružení Liteň o.s.
 
bgHeader
Myslivecké sdružení Liteň o.s.
Adresa: Květnové revoluce 263 , Liteň , 267 27
Telefon:.
Email:kaasova@myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/msliten
 
Aktuality

Prodáme 600 jednodenních bažantích kuřat. Cena 20 Kč/kus, odběr 23.6.2018. T: 607 646 358V červnu se konala v bažantnici společná brigáda, několik okolních spolků si přijelo pro šestitýdenní bažanty, také se přesouvala odrostlejší kuřata do větších výběhů, někteří členové spravovali voliéry, sekali trávu a dále, co bylo potřeba.
Třešničkou na dortu této brigády bylo blahopřání předsedovi MS k životnímu jubileu a výborné pohoštění, které oslavenec dovezl. 


Na začátku března jsme se sešli v bažantnici na párkování koroptví.
Do malých voliérek byla umístěna vždy slepička s kohoutkem, poté co snesou vajíčka, která se dají do líhně, budou přemístěni do voliér v honitbě, kde dopufáme, že vyvedou mladé a v září budou rodinná hejnka vypuštěna do volnosti.V sobotu 20. 2. proběhla výrořní člůenská schůze MS liteň v restauraci Ve stínu lípy. Byla zhodnocena činnost za uplynulý myslivecký rok, po jednotlivých komisích. Poté následovala společná večeře a volná zábava s hudbou a tancem. Na večerní část přišly i partnerky myslivců.

ples-liten.jpgDvě stovky koroptví opustily voliéry


V pondělí 15. září 2014 proběhlo v honitbě Mysliveckého sdružené Liteň vypouštění odchovaných koroptvích hejnek. V květnu byly do voliér v honitbě umístěny koroptví párky, které odchovaly kuřata a pak byly vypuštěny celé rodiny do přírody. Celou dobu se myslivci starali o přísun krmení a vody do voliérek. Ministerstvo zemědělství poskytlo v letošním roce dotaci 200 Kč za vypuštěnou koroptev, proto byl u vypouštění přítomen pracovník MZe, územního pracoviště Beroun Ing. Jan Bambousek. Koroptve byly před vypuštěním označkovány křídelními značkami, takže je možné při jejich nálezu udělat si obrázek o pohybu hejnka v honitbě a také o věku daného kusu.  Liteňští myslivci uspořádali na rozloučení s prázdninami dětské rybářské závody

V sobotu 23. srpna se na jelení a daňčí farmě rodiny Fiřtovy v Litni konalo tradiční setkání myslivců s dětmi. Pořadateli bylo Myslivecké sdružení Liteň a Honební společenstvo Liteň. Pro děti byla připravena rybářská soutěž, dále střelba ze vzduchovky, stanoviště s poznávačkou stop a obrázků zvěře a odpoledne i projížďka na koních. Dětí s rodinami přišlo jako každý rok dost, počasí bylo celý den krásné a dobrou náladu a příjemné posezení podtrhovalo občerstvení v podobě výborných zvěřinových klobás, špekáčků, domácích okurek a nápojů všeho druhu. Čilý ruch u rybníka zpovzdálí pozorovala daňčí a jelení zvěř, majestátným krokem se přišel podívat i mladý jelen dvacaterák, což byla podívaná pro děti i pro myslivce.

Nejlepším mladým rybářem se stal, jako již několik let nazpět, Michal Karel. Druhé místo si „vychytala“ Eliška Řezáčová a třetí místo patřilo Nikolce Neumannové. Diplom a cenu obdrželi nejen děti umístěné na stupních vítězů, ale i všechny ostatní, které se do rybářských závodů přihlásily nebo se jen přišly na dětský den podívat.

Je třeba jménem MS Liteň poděkovat všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli a ocenit finanční podporu, kterou na dětský den poskytl Úřad městyse Liteň, Golf resort Karlštejn a Honební společenstvo Liteň.


Šestici společných lovů zakončila bohatá poslední leč
Liteňští myslivci uspořádali v podzimní sezoně tradičních šest společných loveckých akcí. Čtyřikrát šlo o hon na drobnou zvěř s připravenými jednotnými střelami, kdyby se objevila černá nebo liška, dvakrát se konala naháňka na černou zvěř. Myslivecké sdružení v Litni bažantí zvěř odchovává a vypouští, proto byly po honech pěkné výřady, každý účastník honu si odnesl bažanta a ještě zbývalo na večer do tomboly. Při poslední naháňce, uspořádané 28. prosince,
byl uloven lončák, takže tombola při poslední leči byla oživena balíčky zvěřiny z černé zvěře. Při všech společných loveckých akcích bylo dbáno na bezpečnost při střelbě a na posledních lečích se oživovaly myslivecké tradice. Radostnou událostí bylo přijetí úspěšného absolventa mysliveckých zkoušek Tomáše Linky mezi myslivce, poté co na honu ulovil svého prvního bažanta. Při poslední naháňce byl tento mladý člen Hubertova cechu pasován ještě na lovce černé zvěře, nastartoval tedy svou mysliveckou dráhu úspěšně. Pasování bylo v průběhu sezóny více, vedoucí bažantnice a místopředseda sdružení Jaroslav Řezáč byl pasován na lovce jelení zvěře, kterou ulovil individuálně a Jaroslav Štěpán a František Janovský byli pasování na lovce černé zvěře po úspěšné naháňce. Zlatým hřebem podzimní sezony společných lovů byla posváteční poslední leč v sobotu 28. 12., na které se sešli členové se svými partnerkami, byla objednaná slavnostní večeře a bohatá tombola. Příjemnou atmosféru umocnil skvělý výkon kapely Kolorit, která si připravila i několik hudebních překvapení a přivedla sebou spřátelenou dámskou taneční skupinu, jejíž členky potěšily svým vystoupením nejen přítomné pány, ale jistě i dámy..

 

 

19. října proběhl první hon na drobnou zvěř

V mlhavém ránu se sešli v hojném počtu členové sdružení i pozvaní hosté, tentokrát v liteňské restauraci U Dvora. V prvních dvou lečích bylo uloveno 13 bažantích kohoutů, před bažantnicí potom dalších třicet a ještě několik kachen divokých ve Fiřtovic oboře. V průběhu dne proběhly dvě policejní kontroly, oběma jsme prošli bez úhony. Odpoledne se počasí vyjasnilo a bylo krásně. Vydařená byla i poslední leč, kterou mnozí zakončili nad ránem.


Největší úlovek měl Michal Karel

Liteňští myslivci připravili na rozloučení s prázdninami opět dětské rybářské závody a pro zájemce střelbu ze vzduchovky. Konaly se tradičně na rybníce na jelení a daňčí farmě rodiny Fiřtovy. Zúčastnilo se 25 dětí z Litně a okolí. U rybářských závodů se hodnotila nasčítaná délka všech ulovených rybek. Vzduchovka byla zpestřením a vystřelili si děti, rodiče i myslivci. Po celý den bylo připraveno lákavé občerstvení v podobě domácích klobás a špekáčků na grilu.

Počasí se vydařilo a celá akce byla příjemnou tečkou za letními prázdninami.Liteňští myslivci párkovali koroptve
V sobotu 16. března o osmé hodině ranní se sešli v liteňské bažantnici členové sdružení, aby rozdělili chovné hejno koroptví do párků a přemístilo je do voliér, kde budou do května snášet, než se přesunou do voliér v honitbě, kde založí rodinné hejnko a na podzim budou vypuštěny do volnosti. I přes ranní mrazík se sešli členové sdružení v hojném počtu, takže práce šla pěkně od ruky. Celkem bylo dáno dohromady osmdesát párů koroptví.
 

    

 

Liteňští myslivci uspořádali výroční schůzi

 
Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Liteň proběhla 23. února v liteňské restauraci Ve stínu lípy. Zatímco v některých letech již vládlo při „výročce“ příjemné jarní počasí, letos se museli členové na schůzi doslova prohrabat sněhovými závějemi.
Schůze měla jako vždy spíše společenský a slavnostní charakter a byla spojena s večerním posezením, s vydatnou večeří a hudbou v podání bubeníka Václava Mareše z Hořovic a harmonikáře Františka Čepeláka z Oseka. Po skončení oficiální části dorazily partnerky členů i další rodinní příslušníci.
Na programu schůze byly především hodnotící zprávy předsedy sdružení a dále předsedů jednotlivých komisí. Předseda mysliveckého sdružení František Vinopal ve své zprávě vyzdvihl velmi dobrou spolupráci s Honebním společenstvem Liteň i se státní správou. Poděkoval také městysi Karlštejn za finanční dar na podporu myslivosti. Na závěr poděkoval všem členům a jejich rodinám za aktivitu v péči o přírodu a společenské dění v obci. Místopředseda sdružení Jaroslav Řezáč seznámil přítomné s loňskou úspěšností odchovu bažantů a koroptví v bažantnici, podotkl, že líhnivost se drží jen lehce nad padesáti procenty a nejdůležitějším prvkem dalšího přežití drobné zvěře je lov predátorů v honitbě. Zájem o mladou zvěř z líhňařského střediska byl tradičně velký, takže bylo prodáno tisíce bažantích kuřat a stovky malých koroptviček nejen do berounského regionu, ale do celé republiky. Při vypouštění koroptvích rodinných hejnek bylo v minulém roce dost problémů, nakonec bylo odchováno a vypuštěno jen kolem 130 kusů místo plánovaných dvou set, o což byla samozřejmě snížena i dotace od krajského úřadu. V letošním roce se ve vypouštění bude pokračovat, ovšem vzhledem ke zdražení krmiv bude celá akce finančně náročnější.
Zprávu o brigádách přednesl Bohumil Frühauf, následovala zpráva kynologické a střelecké komise v podání Rudolfa Fiřta mladšího a zpráva dozorčí komise, kterou přednesl Zdeněk Šindler. Další hodnocení se týkalo finančních výsledků za rok 2012. Většina akcí přinesla do pokladny sdružení zisk, podařilo se mírně ušetřit výdaje na myslivost, bohužel ještě nedorazily všechny prostředky, které dorazit měly.
Zpráva mysliveckého hospodáře vyzněla veskrze pozitivně, plán odlovu byl splněn, členové se pilně věnují lovu zvěře myslivosti škodící i lovu zvěře černé. U srnčí zvěře byl nepříznivý poměr ulovených srn vůči srncům, srny jsou šetřeny. Společné hony na drobnou zvěř i závěrečná naháňka byly hodnoceny kladně.
Po vyslechnutí všech zpráv předseda sdružení přednesl návrh usnesení na další rok, ještě popřál ještě všem členům a jejich rodinám pevné zdraví a vše dobré v novém mysliveckém roce a tím oficiální část výroční členské schůze ukončil. Následovala večeře, příchod hudby a volná zábava, která se tradičně protáhla přes půlnoc.
 

 

V Litni se tančilo na mysliveckém bále


Myslivecké plesy v Litni mají dlouhou tradici. Ten letošní se uskutečnil v sobotu 12. ledna, v sále liteňské restaurace U Lípy. Pořádající Myslivecké sdružení Liteň přizvalo oblíbenou country skupinu Sedláci, se kterou si návštěvníci mohli zazpívat i zatančit. Hlavně při pomalých romantických písních se parket pěkně zaplňoval. Na návštěvníky plesu čekala také bohatá tombola, jejíž podstatnou část tvořila zvěřina. Cen bylo dost pro všechny a dobrá nálada vydržela zúčastněným až do brzkých ranních hodin.