Myslivecké sdružení Liteň o.s.
 
bgHeader
Myslivecké sdružení Liteň o.s.
Adresa: Květnové revoluce 263 , Liteň , 267 27
Telefon:.
Email:kaasova@myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/msliten
 
Chov a vypouštění koroptve polní

Myslivecké sdružení v Litni se pod záštitou Okresního mysliveckého spolku v Berouně zapojilo do programu záchrany a rozšíření populace koroptve polní v naší krajině.
Na uvedeném záchranném programu se účastní největším podílem členové MS Liteň, OMS Beroun, dále i Okresní úřad v Berouně-referát životního prostředí, CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko a řada myslivců ve sdruženích, kde se koroptve vypouštějí a je o ně dále myslivecky pečováno.
V líhňařském středisku v Litni bylo započato s odchovem koroptví polních pomocí rodičovských párů. Iniciátorem tohoto způsobu byl pan Jaroslav Řezáč, který využil svých dlouholetých zkušeností s umělým chovem bažantů a za přispění členů MS Liteň společně dobudovali vhodná zařízení.
Využito bylo i dotace Ministerstva zemědělství ČR, pomoci OMS Beroun, OÚ Beroun – referátu životního prostředí a dalších.
MS Liteň provádí nyní záchranu koroptví polodivokým, přírodním chovem pomocí rodičovských párů.
Důvodem k zavedení tohoto způsobu záchrany bylo poznání, že koroptev je velmi ovladatelný pták, že je schopna zahnízdit, vyvádět a odchovávat potomky i na omezeném prostoru a těchto jejich vlastností bylo v plné míře využito.
Byla vybudována odchovna pro přírodní odchov koroptví o kapacitě 200 ks ročně vypouštěných koroptví včetně zařízení pro komorování hejna v počtu nejméně 50 ks přes zimní období, dále byly vybudovány voliéry situované na vhodných místech v honitbě v počtu 22 ks, které obstarávají jednotliví členové sdružení a z nichž jsou každoročně vypouštěna rodinná hejnka do honitby.

Každoročně opustí voliéry v liteňské honitbě několik hejnek odchovaných koroptví.

Na vypouštění koroptví je poskytována státní správou dotace 100 Kč/kus.

O návratu koroptve polní do krajiny proběhl již třikrát seminář, pořádaný OMS Beroun spolu s MS Liteň.

 

Fotogalerie