Myslivecké sdružení Liteň o.s.
 
bgHeader
Myslivecké sdružení Liteň o.s.
Adresa: Květnové revoluce 263 , Liteň , 267 27
Telefon:.
Email:kaasova@myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/msliten
 
Historie

Myslivecké sdružení Liteň bylo založeno v roce 1962.
V té době patřila k honitbě MS Liteň i část, na které dnes hospodaří Honební společenstvo Hatě.

Nahlédneme-li však do vzdálenější historie, nalezneme zmínky o lovu a myslivosti na Liteňsku skutečně prastaré..
Z historicky dochovaných materiálů je možno se dozvědět, že nejstarším šlechtickým rodem, kterému patřilo celé okolí Litně, byli Buzici. Podle pověsti uvedené okolo roku 1300 ve veršované Dalimilově kronice "Dětřich Buzic, mezi hrdiny jako tuří roh slul - ten kdysi divokou svini v lese živou za uši jal, a proto na štít sviní hlavu přijal."


Posledním vlastníkem Liteňského panství před rokem 1948 byl rod Daubků. I za jejich vlastnictví měnilo liteňské panství svou rozlohu. V roce 1918 patřilo rytíři Daubkovi celkem 557 ha lesů, z toho 194 ha v Litni, 222 ha na Hřebenech nad Skuhrovech a 140 ha v Měňanech.
Pád císařství a vznik republiky nenarušily lesní majetek liteňského pána.
Po deseti letech existence první republiky se lesní hospodářství liteňského velkostatku ještě o 8,5 ha rozrostlo.
Městys Liteň měl v té době 25,16 ha obecních lesů.
Panské lesy sestávaly z polesí Mramor - Šamor, s nejvyšším místem Velká skála (464 m n. m.). Zdejší les býval i s přilehlou částí polí obehnán tyčovým plotem a tvořil oboru, kde se dařilo různým druhům zvěře. Raritou zde bývali mufloni, vysazeni zde Daubky v roce 1925, bývalo jich tu 12-20 kusů.
Další panský les nazývaný Obora, býval bažantnicí. Lesík Obora lemuje pětihektarový rybník a celek vytváří nejhezčí prostředí liteňského okolí.
Dále sem patřily již zmíněné lesní komplexy v okolí Měňan a nad Skuhrovem.
Panství a později velkostatek měl vlastní lesní správu v čele s lesmistrema čtyřmi hajnými.
Obecním lesem byla odedávna Chrásta mezi Litní a osadou Leč. Péče o obecní les byla svěřována obecnímu hajnému, kterého ustanovoval městský úřad liteňský.
Rodu Daubků patřilo liteňské panství od roku 1850 do roku 1948, poté jim bylo vráceno v restituci po roce 1989, od Daubků panství odkoupila společnost Stříbrný potok, s.r.o. se sídlem v Tetíně.

Hospodaření se zvěří v minulosti..
V příloze je dochovaný záznam lovů v letech 1854-1927. Je zajímavé, s jakou zvěří se zde v té době myslivecky hospodařilo - objevoval se zde a lovil tetřev, tetřívek, jeřábek, což jsou druhy dnes vzácně se vyskytující jen v našich národních parcích. V dnešní době jsou neuvěřitelné i počty tehdy ulovených zajíců..

Přiložené dokumenty

 Historie lovu na litensku (xls - 33,28 KB)