Myslivecké sdružení Liteň o.s.
 
bgHeader
Myslivecké sdružení Liteň o.s.
Adresa: Květnové revoluce 263 , Liteň , 267 27
Telefon:.
Email:kaasova@myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/msliten
 
Hospodaření se zvěří

V liteňské honitbě se vyskytuje z drobné zvěře bažant obecný, koroptev polní, kachna březňačka, zajíc polní a králík divoký. Stavy bažantů a koroptví jsou každoročně navyšovány vypouštěním odhcovaných jedinců.
Ze spárkaté zde žije srnčí, černá a vysoká zvěř. 
Z predátorů je nejrozšířenější liška, jezevec a kuna skalní.
Normované kmenové stavy zvěře v liteňské honitbě jsou následující:
srnčí v 3. jakostní třídě: 58 ks, z toho 22 srnců, 22 srn, 14 srnčat (koef. přír. 1)
zajíc v 3. jakostní třídě: 132 ks s min. stavem 66 ks
bažant v 3. jakostní třídě: 198 ks s minimálním stavem 66 ks v poměru 1:4
Vypouštíme do honitby odchované bažanty, divoké kachny a koroptve.
Zvěř je v období strádání pravidelně přikrmována, srnčí  zvěři je předkládáno medikované krmivo Cermix proti podkožní a hrtanové střečkovitosti.

Lov zvěře: Od září se loví kachny březňačky na večerním tahu, za sezónu proběhne šest honů na bažanty a podle potřeby se uspořádají naháňky na černou zvěř.
Srnčí zvěř je lovena ve všech věkových třídách (na II. a III. jsou přidělovány povolenky), černá a vysoká zvěř je lovena do dvou let věku.

Fotogalerie