Myslivecké sdružení Liteň o.s.
 
bgHeader
Myslivecké sdružení Liteň o.s.
Adresa: Květnové revoluce 263 , Liteň , 267 27
Telefon:.
Email:kaasova@myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/msliten
 
Archiv zpráv

Informace

 

V Litni se tančilo na mysliveckém bále

Myslivecké plesy v Litni mají dlouhou tradici. Ten letošní se uskutečnil v sobotu 12. ledna, v sále liteňské restaurace U Lípy. Pořádající Myslivecké sdružení Liteň věnovalo přizvalo oblíbenou country skupinu Sedláci, se kterou si návštěvníci mohli zazpívat i zatančit. Hlavně při pomalých romantických písních se parket pěkně zaplňoval. Na návštěvníky plesu čekala také bohatá tombola, jejíž podstatnou část tvořila zvěřina. Cen bylo dost pro všechny a dobrá nálada vydržela zúčastněným až do brzkých ranních hodin.


 

Párkování koroptví a první jarní brigáda v liteňské bažantnici V sobotu 10. března se sešli členové mysliveckého sdružení Liteň v bažantnici, aby odchytili a umístili po párkách do voliér odchované koroptve polní. Bylo vytvořeno 87 párů, které budou do poloviny května ve voliérkách, odkud budou každý den vybírána vajíčka, určená k následnému líhnutí a prodeji zájemcům o vypouštění koroptve do svých honiteb. Po vynesení budou páry umístěny do venkovních voliér v liteňské honitbě, kde by měly vychovat kuřata a ve věku osmi týdnů kuřat budou pouštěny celá rodinná hejnka do volné krajiny. V minulém roce se v důsledku chladného a deštivého začátku léta některé rodinky potýkaly s problémy, nakonec však bylo 150 koroptví v září vypuštěno, doufejme, že letos vyjde počasí lépe. V teplejších letech se vypouštělo i 250 koroptviček, stále ze stejného počtu – 22 voliér.

Kromě párkování koroptví proběhly úpravy, opravy a vytvoření celé nové voliéry pro odchov bažantí zvěře.
 

 

 

Liteňští myslivci se sešli na výroční členské schůzi
Myslivecké sdružení Liteň uspořádalo dne 18. února 2012 tradiční výroční členskou schůzi v liteňské restauraci Ve stínu lípy. Schůze měla jako obvykle spíše společenský a slavnostní charakter a byla spojena s večerním posezením s večeří a kapelou, kterého se zúčastnily také partnerky členů i další rodinní příslušníci.

Na programu byly především hodnotící zprávy předsedy sdružení a dále předsedů jednotlivých komisí. Předseda mysliveckého sdružení František Vinopal zhodnotil uplynulý myslivecký rok, spolupráci s Honebním společenstvem Liteň i se státní správou jako velmi dobré. Poté místopředseda sdružení Jaroslav Řezáč seznámil přítomné s loňskou úspěšností odchovu bažantů a koroptví v bažantnici, podotkl, že líhnivost se drží jen lehce nad padesáti procenty a nejdůležitějším prvkem dalšího přežití drobné zvěře je regulace škodné v honitbě. Zájem o mladou zvěř z líhňařského střediska byl tradičně velký, takže bylo prodáno tisíce bažantích kuřat a stovky malých koroptviček nejen do berounského regionu, ale do celé republiky. Ve vypouštění koroptvích rodinných hejnek se bude pokračovat i letošní rok, opět za pomoci dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje. Další hodnocení se týkalo finančních výsledků za rok 2011. Bylo konstatováno, že finanční plán byl splněn a sdružení je stabilně mírně v plusu. Splněn byl i plán odlovu zvěře. Dále bylo vysloveno poděkování členům zabývajícím se zajišťování krmiva a byly předneseny počty brigádnických hodin, které členové v uplynulém mysliveckém roce odpracovali. Zmíněni byli také držitelé lovecky upotřebitelných psů, bez kterých nelze mysliveckou činnost provozovat.

Následující diskuze se vedla hlavně o efektivnosti zazvěřování drobnou zvěří, která bohužel vzhledem ke stavu predátorů není příliš dobrá. Závěrem předseda sdružení přednesl návrh usnesení pro rok 2012 a vyjádřil přesvědčení, že sdružení bude i v následujícím roce vykonávat mysliveckou činnost stejně kvalitně jako v roce předchozím. Tím oficiální část výroční členské schůze ukončil.

Následovala společenská část, večeře a pak příjemné posezení při hudbě skupiny Sedláci.

Liteňští myslivci ovládli taneční parket

V sobotu 7. ledna se uskutečnil tradiční ples, pořádaný Mysliveckým sdružením v Litni. Myslivci s partnerkami a další návštěvníci se sešli jako každoročně v sále restaurace Ve stínu lípy. Platících hostů bylo celkem 99, takže sál byl slušně zaplněn. Příchozí nebyli lákáni jen možností společenského prožití večera, ale všichni se také těšili na zvěřinovou tombolu. K tanci a poslechu hrála skupina Vepřové hody. Všichni se na plese dobře bavili a veselá nálada vydržela až do pozdních hodin.

 

Uplynulá sezóna společných lovů na drobnou zvěř v MS Liteň

V liteňské honitbě v období od poloviny října do konce prosince proběhlo šest plánovaných honů na drobnou zvěř. Při všech honech panovala přátelská atmosféra, počasí se po ranních mlhách také vždy vyčasilo a výřady byly ke všeobecné spokojenosti pokaždé kolem sedmdesáti bažantích kohoutů. Hony v liteňské honitbě jsou vedeny v duchu mysliveckých tradic, vždy je připomínáno bezpečné zacházení se zbraní. Velký kus práce odvedou kromě střelců a honců i výborně pracující lovečtí psi. Každý hon je zakončen poslední lečí v liteňské restauraci Ve stínu lípy, kde se při hudbě a dobré zábavě sedí až do brzkých ranních hodin. Zlatou tečkou za společnými lovy drobné zvěře byl závěrečný hon na svatého Štěpána. Při výřadu zazněla slavnostní salva na rozlučku se starým rokem a společnými hony. Poslední leč poté proběhla náležitě slavnostně, k tanci hrála skupina Sedláci, tombola byla bohatá a nálada výborná.


Začátek prázdnin oslavily děti rybářskými závody
V sobotu 30. června dopoledne připravili myslivci z MS a HS Liteň pro děti oblíbené závody v chytání ryb na rybníce v obůrce rodiny Fiřtovy. Dětí se jako obvykle sešlo dost, někteří už zkušení a zdatní rybáři, menší děti si užívaly hlavně pozorování několika ulovených rybek v kádi. Protože toho dne sluníčko dost připalovalo, po závodech se někteří vrhli do vody za osvěžením. Po vykoupání následovalo vyhlášení výsledků a předání cen a upomínkových předmětů nejen výhercům, ale všem dětem, které se zúčastnily. V kategorii mladších, do 15 let zvítězil Michal Karel, druhá se umístila Lenka Grňová a třetí Klárka Nejedlá, mezi staršími, od 15 let, zvítězil Láďa Artl, druhé místo obsadil Jan Artl a Třetí Josef Bouček. Po celý den bylo možné se občerstvit alko i nealko nápoji, které myslivci čepovali a na ohni se pekly buřty a výborné zvěřinové klobásy.

Liteňští myslivci vypustili 118 koroptví
V úterý 13. září 2011 se otevřela jako každoročně dvířka voliér v honitbě MS Liteň a do volnosti byly vypuštěny koroptve odchované v rodinných hejnkách, o které se “od vajíčka” starali členové liteňského sdružení. Vypouštění byl přítomen zástupce Krajského úřadu středočeského kraje Ing. Tomáš Zíka. Myslivecké sdružení Liteň opět zažádalo o krajské dotace, které činí na 100 Kč na jednu vypuštěnou koroptev.
Litenští myslivci připravili pro děti rybářské závody
V rámci června-měsíce myslivosti, pořádají členové Honebního společenstva a Mysliveckého sdružení Liteň každoročně pro děti dětský den, jehož hlavní atrakcí jsou
rybářské závody. Letos se uskutečnily v sobotu 25. června jako již tradičně na horním rybníce v jelení a daňčí obůrce Rudolfa Fiřta. Kolem desáté hodiny se zde sešlo 18 malých rybářů s rodinami. Soutěž se hodnotila sčítáním délek ulovených rybek, vrchním rozhodčím se stal předešlými ročníky osvědčený Václav Fiřt. Všichni soutěžící byli úspěšní, nikdo nezústal bez úlovku, k vidění byly i opravdu velké kusy, největším úlovkem byl kapr s 57 centimetry. Celkem se od půl jedenácté do dvou hodin odpoledne nalovilo přes 120 ryb. Vítězem rybářského klání se stal Michal Karel se 606 body (centimetry), stříbrný stupínek obsadil Ládík Artl s 512 body a třetí byl Vojta Artl se 187 body. Diplomy a ceny byly připravené pro každého zúčastněného, takže se děti mohly radovat nejen z příjemného a napínavého soutěžení, ale každý si odnesl nějakou pozornost domů. Občerstvení bylo stylové, od ohně se nesla vůně opékaných buřtů a skvělých zvěřinových klobásek, které připravila rodina Fiřtova za pomoci dalších členů sdružení.


Čarodějnice v bažantnici
V sobotu 30. dubna proběhla v bažantnici brigáda za účelem opravy plotu a vyčištění svahu u silnice. Výsledkem snahy členů sdružení byla velká hromada větví, které byly po obědě zapáleny. Kromě této vatry byl připraven ještě menší ohýnek na opékání špekáčků, u kterého se příjemně sedělo do pozdního odpoledne. Na zúčastněné myslivce a jejich blízké si nepřišla ani odpolední sprška, přečkali ji v opodál stojící "boudě" a po dešti se zdárně pokračovalo v započaté zábavě.


V liteňské bažantnici proběhlo párkování koroptví
 V sobotu 12. března se sešli členové liteňského sdružení na jarní brigádě, jejímž hlavním cílem bylo párkování koroptví. Z loňských kuřat, přes zimu chovaných v bažantnici v hejnech, bylo dáno dohromady 120 párů, které byly umístěny do menších voliérek. V těch budou do května slepičky snášet vajíčka, která poputují do líhně. Poté se dvacet párů rozmístí do voliér v liteňské honitbě, po odchování kuřat budou rodinná hejnka vypuštěna do volnosti, zbylých sto párů a také různě stará kuřata budou prodána zájemcům o zazvěřování z jiných honiteb.

Litenští myslivci zhodnotili uplynulý myslivecký rok
V sobotu 27.2.2010 se v liteňské restauraci U Lípy uskutečnila výroční schůze Mysliveckého sdružení Liteň.
Ve slavnostním duchu zde bylo zhodnoceno hospodaření v honitbě a veškeré aktivity sdružení v uplynulém mysliveckém roce.
Kromě výboru a členů sdružení byl přítomen zástupce Obecního úřadu Liteň Josef Hrách, rovněž člen MS Liteň, a jako host se zúčastnil Ing. Petr Moucha ze sousedícího sdružení MS Český Kras Karlštejn.
Na úvod přednesl svou zprávu předseda MS František Vinopal.
Začal potěšitelnou informací o zvýšení výměry honitby, neboť se podařilo zásluhou Rudolfa Fiřta přičlenit 115 hektarů honební plochy na severní straně vrchu Mramor, čímž stoupla rozloha na celkových 1433 hektarů.
Následovala zpráva mysliveckého hospodáře Antonína Pecánka.
Normovanou zvěří v liteňské honitbě je srnčí, bažant a zajíc, loví se navíc zvěř jelení, daňčí a černá podle § 36 a 39 Zákona o myslivosti, dále divoká kachna a divoký králík. Samozřejmě i zvěř myslivosti škodící.
Plán lovu zvěře se daří úspěšně plnit, je věnována péče i zdravotnímu stavu zvěře, v určeném termínu byl spárkaté zvěři podán přípravek Cermix proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti.
Alarmující jsou bohužel počty zvěře uhynulé na silnicích nebo na železniční trati, jen za leden a únor se jednalo o deset kusů srnčí zvěře.
S problémy se potýkal v minulém roce odchov koroptví ve venkovních voliérách, objevila se kokcidióza a mnoho koroptvích kuřat nepřežilo studené a deštivé počasí v prvních dnech po vylíhnutí. Místo plánovaných 250 kusů bylo proto v září vypuštěno do honitby jen 148 koroptví.
Dalším významným problémem pro drobnou zvěř je vzrůstající počet predátorů, převážně lišek.
Chod líhňařského střediska opět celoročně zajistil Jaroslav Řezáč za pomoci členů sdružení, kteří zde odpracovali mnoho brigádních hodin.
Zájem o jednodenní i starší bažantí a koroptví kuřata stále trvá, vloni bylo vylíhnuto téměř 10 000 bažantíků a necelé dva tisíce koroptvích kuřat. Zájem o ně je nejen v berounském okrese, ale i ve zbytku republiky a na Slovensku.
Přes těžkosti v minulém roce patří MS Liteň mezi nejlepší v chovu drobné zvěře v berounském okrese a v této činnosti bude i nadále pokračovat, na letošní rok je naplánováno vypuštění 200 koroptví do volnosti.
Bohužel nás v loňském roce opustil doktor Šmarda, který dlouhý čas dohlížel na zdravotní stav zvěře v líhňařském středisku. Nyní za něj převzal veterinární dohled doktor Krajča, který je nejen veterinář, ale také myslivec.
Kromě brigád v bažantnici a péče o koroptví rodinná hejnka ve voliérách se členové sdružení starají o pravidelné přikrmování zvěře v období strádání. Krmiva je k dispozici dostatek, hlavně za brigády ze ZD Mořina a od členů, kteří sami zemědělsky hospodaří.
Dalším hodnoceným odvětvím myslivecké činnosti byla kynologie a střelectví, o kterých podal zprávu Jan Vlasák. Lovecky upotřebitelných psů chovají členové sdružení dostatek, dostávají příspěvek na pořízení štěněte a na krmivo.
Střeleckých příležitostí bylo v uplynulém roce celkem šest, pět honů a jedna naháňka. Při jednom z honů provedla Policie ČR kontrolu zbraní a alkoholu, nebyly zjištěny žádné prohřešky. Zacházení se zbraní je na dobré úrovni, při všech akcích dbají litenští myslivci na bezpečnost. Aby se mohli členové ve střelbě ještě zdokonalovat, objevila se možnost uspořádání cvičných střeleb nebo závodů na střelnici MS Rpety.
Členové sdružení se starají i o kulturní vyžití své a spoluobčanů.
Každoročně je pořádán v lednu myslivecký ples, v červnu dětský den s rybářskými závody a při posledních lečích po honech hraje vždy hudba a ke společenskému posezení přicházejí i manželky a přítelkyně myslivců. Příjemné posezení s hudbou a občerstvením následovalo i po výroční schůzi.
Všechny aktivity sdružení vyžadují finanční zajištění, zisky plynou hlavně z prodeje zvěře z líhňařského střediska, z dotací na vypouštění koroptve, z prodeje zvěřiny a z plesu.
Poděkování patří Městysi Karlštejn a Honebnímu společenstvu Liteň za sponzorské dary.
Díky rozvážnému hospodaření sdružení se daří zůstávat v kladných číslech.
Všechny výše zmíněné akce se uskuteční i v roce letošním, takže se již můžeme těšit, co přinese nový myslivecký rok.V Litni u Lípy se opět tančilo
Myslivecké sdružení v Litni uspořádalo třetí lednovou sobotu tradiční myslivecký ples, na který návštěvníky každoročně láká kromě dobré zábavy také bohatá, nejen zvěřinová, tombola.
V letošním roce bylo oproti minulým plesům několik změn, zaprvé byl posunut termín konání plesu o týden, takže se přítomní mohli déle vzpamatovávat ze svátků a hlavně z oslav Nového roku.
Další novinkou byla skupina Separace z Hořovicka, která hrála ke všeobecné spokojenosti do brzkých ranních hodin.
Výherce v tombole jistě příjemně překvapilo i to, že zde kromě bažantů bylo možno vyhrát i balíček zvěřiny z divočáka.
V sobotu 16. ledna se na mysliveckém bále v Litni sešlo kolem sto třiceti návštěvníků a chuť k tanci a dobrá nálada jim vydržely dlouho přes půlnoc.
Štěpánská naháňka zakončila sezónu společných honů
Po pěti honech na drobnou, tedy bažantí, zvěř, se uskutečnila 26.12. závěrečná naháňka na černou zvěř. I když se bohatý výřad nekonal, každý se rád po svátcích prošel honitbou a setkal se svými mysliveckými druhy.
Myslivci popřáli pěkné svátky zvěři i sobě navzájem
Je tradicí, že se na štědrý den myslivci projdou honitbou, přichystají nadílku zvěři do krmelců i zásypů a poté se sejdou na společné posezení U Lípy.
Začala sezóna bažantích honů
V sobotu 17. října 2009 se setkali členové MS Liteň a pozvaní hosté na prvním letošním honu na bažanty.
Po osmé hodině ranní se všichni sešli v restauraci U Lípy na teplou snídani a po nástupu již zamířili honci i střelci do honitby.
Hon byl kratší než obvykle, aby se šetřila zvěř na další hony, kterých je naplánováno celkem šest. Takže již před jednou hodinou byl po svačině uspořádán výřad, na kterém bylo při prvním honu 39 bažantích kohoutů.
Od 16 hodin začínala U lípy poslední leč s hudbou a tancem, která se nesla jako vždy v bujaré náladě a končila až v nedělních ranních hodinách.