Myslivecké sdružení Liteň o.s.
 
bgHeader
Myslivecké sdružení Liteň o.s.
Adresa: Květnové revoluce 263 , Liteň , 267 27
Telefon:.
Email:kaasova@myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/msliten
 
Základní údaje

Myslivecké sdružení Liteň, okres Beroun, hospodaří v pronajaté honitbě od Honebního společenstva Liteň. Honitba je tvořena veškerými honebními pozemky v katastrálním území Liteň, Běleč, Poučník.Z 1318 ha honitby je 217 ha lesa, 1098 ha zemědělské půdy a 3 ha vodních ploch.
Za účelem rozvoje myslivosti a zkvalitnění podmínek pro zvěř uzavřelo MS Liteň dohodu o spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Berouně, dále spolupracuje s Výzkumným ústavem Biopharm, Honebním společenstvem Liteň, soukromými zemědělci a zemědělskými podniky hospodařícími na pozemcích HS Liteň.


Funkce ve výboru mysliveckého sdružení vykonávají:
předseda - František Vinopal
místopředseda a vedoucí líhňařského střediska - Jaroslav Řezáč
jednatel - Josef Hrách
myslivecký hospodář - Antonín Pecánek
finanční hospodář - Kamila Kaasová
kynologický a střelecký úsek - Rudolf Fiřt ml.
kulturní úsek - Ladislav Artl ml.
brigádní úsek - Bohumil Frühauf
předseda revizní komise - Martin Malán
předsedou Honebního společenstva Liteň je Rudolf FiřtFotogalerie