MS Svatý Antonín
 
leden
MS Svatý Antonín
Adresa: Březinova 3643/6 , Jihlava , 586 01
Email:kkolar@volny.cz
Web:http://www.myslivost.cz/mssvatyantonin

Dne

 26. 12. 2019 
se koná ŠTEPÁNSKÝ HON

Sraz všech přátel Myslivosti v 8:00 hod. u hájovny


Příští členská schůze 

se bude konat dne

8. 1. 2020

od 19:00 hodin na Rounku


Hon s poslední lečí se bude konat

 

čas a místo bude upřesněno


Střelecká akce Stříbrňák se koná:

           

od 9:00 hod. na střelnici ve Zborné.Výroční členská schůze se bude konat dne:

 

Všichni přátelé našeho spolku jsou srdečně zváni.DALŠÍ MYSLIVECKÝ PLES, se bude konat dne

17. 1. 2020Všechny přátele myslivosti zveme na tradiční kondiční střelby, které se konají dne:
 


 

v 15 hod. u Půžovy chaty.
 Domů

Uvodní strana mysliveckého spolku

Základní informace o MS

Myslivecký spolek Svatý Antonín hospodaří od roku 2003 v pronajaté honitbě od Honebního společenstva Vyskytná nad Jihlavou - Rounek. Název spolku je odvozen od dominanty honitby, kterou je vrch s 629 m nadmořské výšky. Několik století byl znám jako Vrch svatého Antonína a na mapách je dnes zanesen s názvem "U svatého Antonína."
Honitba má celkovou výměřu 953 hektarů. Z této pronajaté plochy zabírá 588 hektarů zemědělská půda, 310 hektarů lesní půda, 44 hektatů ostatní plocha a 11 hektarů vodní plocha.
Ze spárkaté zvěře je normovaný stav stanovený pro zvěř srnčí, z drobné zvěře se loví zajíc.

Myslivecký spolek má ke dni 10. 3. 2018 celkem 23 členů a 1 hosta. Spolek má pětičlenný výbor a revizora. V honitbě je 22 krmelců. Pro výkon práva myslivosti má MS k dispozici 4 lovecky upotřebitelné psy: jednoho ohaře, jednoho barváře a dva norníky.