Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Sokolov
 
Pozadi
OMS Sokolov
Adresa: Rolnická 656 , Sokolov , 356 11
Telefon:+420 352 628 187
Email:sokolov@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omssokolov
Jednatel: Josef Jedlička
Předseda: Jaroslav Adámek
  
Úřední hodiny
St:9.00 - 17.00
   
IČO:67777686
Účet:234428691/0300
Banka:Poštovní spořitelna Sokolov

!! AKTUALITY!!
- Přihlášky pro "oprávněné osoby" k posuzování zdravotního stavu po ulovení zvěře jsou zde.
PŘIHLÁŠKA   
 
Úvodní stránka

Úvodní strana okresního mysliveckého spolku Sokolov

Vážení kolegové a přátelé myslivosti,
pokud nás chcete navštívit a projednat či vyřídit záležitosti, které se týkají širokého okruhu myslivecké činnosti a působnosti máte možnost nás navštívit v našem sídle.  


Kalendář zajimavostí a událostí pro nadcházející dny:

                            Termínový kalendář akcí pro rok 2019
 

  Č.                            Název akce      Datum      Místo konání     
 01.   Svoz a přejímka trofejí   2.05.2019  Statek Bernard Král.Poříčí  
 02.   Hodnocení trofejí a okresní sněm   3.05.2019  Statek Bernard Král.Poříčí  
 03.   Chovatelská přehlídka trofejí 2018/2019   4.- 5.05.  
       2019
 Statek Bernard Král.Poříčí  
 04.   Jarní svod -kynologie   13.4.2019  Krajcech, Krásno  
 05.   Zkoušky vloh      4.5.2019  Myslivna Chodov  
 06.   Podzimní zkoušky    5.5.2019  Myslivna Chodov  
 07.   Norování    7.5.2019  Krajcech Krásno  
 08.   Zkoušky z vodní práce    3.8.2019  Dolní Rychnov  
 09.   Barvářské zkoušky   24.8.2019  U Divočáka Krásno  
 10.   Barvářské zkoušky honičů   25.8.2019  U Divočáka Krásno  
 11.   Lesní zkoušky   14.9.2019  Lovec.chata Stříbrná  
 12.   Lesní zkoušky   21.9.2019  U Divočáka  Krásno  
 13.   Barvářské zkoušky   22.9.2019  U Divočáka  Krásno  
 14.   Norování   18.10.2019  Krajcech Krásno  
 15.   Podzimní zkoušky   19.10.2019  Myslivna Chodov  
 16.   Zkoušky honičů
 
  02.-03.11.  
      2019
 Chodov - Lomy
 U Divočáka Krásno
 
 17.    18. Reprezentační okresní    myslivecký ples
   ČMMJ,z.s. OMS Sokolov
 8.2. 2020   KDaMFS Březová u Sokolova  

                                     

 

Změny doby lovu zvěře - viz stránka Myslivost
- Legislativa         U P O Z O R N Ě N Í - přestěhování kanceláře
   ČMMJ, z.s. OMS Sokolov u p o z o r ň u j e  na změnu adresy kanceláře sekretariátu - Rolnická 656, 356 01 Sokolov.
 
                                                                                               Josef Jedlička
                                                                                               jednatel OMS
 
        Vážení přátelé,
 
chtěl bych Vás seznámit s provozem kanceláře sekretariátu ČMMJ,z.s. OMS Sokolov, kdy úřední den je každou středu v měsíci. V době od 02.01.2019 do 31.03.2019 je provozní doba od 08.30 hod. do 17.00 hod.. V době od 01.04.2019 do 31.10.2019 od 08.30 hod. do 16.00 hod..
 
Od 01.11.2019 do 18.12.2019 je provozní doba od 08.30 hod. do 17.00 hod.. Den 18.12.2019 je zároveň posledním úředním dnem v tomto roce. Následující úřední den bude až 08.01.2020 !!!
                                         Děkuji za pochopení
                                                                                         Josef Jedlička
                                                                                   jednatel OMS Sokolov                                                                                                                                      

 
                                                                                                
Odstraňování kadavérů z komunikací - otázky a odpovědi na stránce myslivost, veterina.
                         

Členské příspěvky ČMMJ
pro rok 2019 a předplatné na další roky zaplacené od 1.10. 2018
 
                                        varianta                                       Minimum varianta                            varianta   Standard                         Exklusive
výše ČP celkem 1000 Kč 1200 Kč 1700 Kč    
zůstává OMS (klubu) 540 Kč 540 Kč 540 Kč
odvod celkem 460 Kč 660 Kč 1160 Kč
odvod pojištění 250 Kč 450 Kč 950 Kč
odvod sekretariát 205 Kč 205 Kč 205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč 5 Kč 5 Kč
 
SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK I.
důchodci od 65 let, studenti do 26 let,
invalidé nejvyšší stupeň postižení
 
varianta MINIMUM
 
varianta STANDARD
 
varianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem 650 Kč 850 Kč 1350 Kč
zůstává OMS (klubu) 255 Kč 255 Kč 255 Kč
odvod celkem 395 Kč 595 Kč 1095 Kč
odvod pojištění 250 Kč 450 Kč 950 Kč
odvod sekretariát 140 Kč 140 Kč 140 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč 5 Kč 5 Kč
 
SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK II.
myslivci a lesníci z povolání,
kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele
 
varianta MINIMUM
výše ČP celkem 750 Kč
zůstává OMS (klubu) 540 Kč
odvod celkem 210 Kč
odvod pojištění 0 Kč
odvod sekretariát 205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ 5 Kč
 
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
odvod OMS (klubu) 250 Kč


Dotace Karlovarského kraje

Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s.
Školní 88
Lomnice 356 01
                                           
Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s. touto cestou na webu OMS Sokolov zveřejňuje přijetí dotace z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území karlovarského kraje“ za kalendářní rok 2018.  Finanční hotovost bude použita na nákup střeliva za účelem lovu a tlumení černé zvěře v honitbě Týn.
 
Za MS Svatavka
 
předseda sdružení
 
PharmDr. Josef Vodička
 
1.12.2018


Myslivecký spolek Chlumek, z.s.
Malé náměstí 2270
35601 Sokolov
Myslivecký spolek Chlumek, z.s. zvřejňuje na webu OMS Sokolov použití dotace z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území karlovarského kraje" za kalendářní rok 2018. Finanční prostředky byly použity na nákup střeliva, za účelem lovu černé zvěře v honitbě Staré Sedlo.
29.9.2019
Za MS Chlumek:  J. Mráz

Přiložené dokumenty

 Plakat-CHPT-2016 (pdf - 600,37 KB)

Fotogalerie

 
NAŠI  SPONZOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI
 
Lesní závod Kraslice
Lesní závod Kladská

 

Loketské městské lesy
   www.lesyloket.cz

 

 www.suas.cz


Městské lesy Kraslice
lesykraslice.cz


Krásno 142
357 47 Krásnowww.kr-karlovarsky.cz


www.zivykraj.czTichý consulting, s.r.o.


ELESTA Loket s.r.o.