Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Benešov
 
pozadi_jelen
 
pozadi-kombinace
OMS Benešov
Adresa: Tyršova 1902 , Benešov , 256 01
Telefon:317 722 359
Email:omsbn@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbenesov
Myslivecká komise

Složení myslivecké komise

předseda
- Ing. et Ing. Zdeněk Kůta, DiS., zdenek.kuta@centrum.cz, 728 738 518
místopředseda - Martin Kudrna, makudrna@seznam.cz
člen - MUDr. Jan Koláčný, kolacny.j@mymail.cz
člen - MVDr. Vladimír Kotouš, mvdrkotous@seznam.cz
člen - Zdeněk Moudrý, z.moudry@email.cz
člen - Jiří Škramlík, jiri.skramlik@seznam.cz
člen - Zdeněk Šteiger, steiger.zdenek@seznam.cz

člen - Ing. Bc. Jakub Štěpánek, j.stepus@seznam.cz
člen - Jiří Švejda, sve.my@seznam.cz
člen - Ing. Jaroslav Vaníček, vanicek.jar@seznam.cz


Plánované jednání myslivecké komise: 29. listopadu 2019
Uskutečněná jednání myslivecké komise: 3.9.2019, 13.6.2019, 27.2.2019, 12.12.2018, 2.10.2018, 16.6.2018, 26.2.2018, 11.12.2017, 7.10.2017, 10.6.2017, 22.2.2017, 19.12.2016, 7.10.2016, 23.6.2016, 17.2.2016, 16.11.2015, 30.8.2015

V úterý 16. října 2018 od 16.00 do 18.00 hod. v Benešově v přízemí Kulturního centra na Karlově v Baru Labyrint se uskutečnil aktiv mysliveckých hospodářů. Prezentace myslivecké komise z aktivu zde ZDE.

ČMMJ ve spolupráci s OMS Benešov uspořádala školení na téma Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře. Školení se uskutečnilo v sobotu 16.6.2018 na OU Mrač. Školitelem byl Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. soudní znalec a odhadce v oboru myslivosti. 

V sobotu 10.6.2017 byli všichni hodnotitelé trofejí OMS Benešov proškoleni, v rámci zvyšování své kvalifikace, předsedou UHKT doc. Ing. Miloslavem Vachem, CSc. na bodování trofejí.

Letáky ČMMJ k tématu ochrany mláďat ke stažení ZDE!

Ty-nejsi-moje-mama!.jpg  Ja-nejsem-tvoje-hracka!.jpg  Jsme-tady-i-kdyz-nas-nevidis!.jpg


Změny v hodnocení trofejí dle CIC ZDE.
 

Prezentaci myslivecké komise na aktivu mysliveckých hospodářů, ze dne 11. 10. 2016 si můžete stáhnout ZDE.

 

senosece-czu-cz.pngWebový portál Ochrana zvířat při sklizni a sečích je pilotním projektem České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti.

Cílem projektu je v období května až srpna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti.

Záměrem a účelem projektu je navrhnout účinnou koncepci ochrany a prevence při sečení a sklizni, která by vedla ke zlepšení biodiverzity v krajině.
Registrovat se můžete na webovém portálu https://senosec.czu.cz/, spolupracujte se zemědělci a dobrovolníky, tak aby bylo zachráněno co nejvíce zvířat a zvěře. Po nahlášení termínu a místa seče je povinností myslivců zajistit účinná opatření pro záchranu zvířat.Od 1.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. ZDE nabízíme materiál vypracovaný RNDr. Jiřím Zbořilem, který byl uveřejněn na webu časopisu Myslivost.  

Členové myslivecké komise pro MS připravili přednášky na téma:

 • Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení mortality zvěře na pozemních komunikacích.
 • Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • Naháňka se slíděním.
 • Šelmy a zavlečené druhy.
 • Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře

Podmínky přednášky:

 • Kde: ve vašem MS.
 • Kdo:  členové myslivecké komise OMS Benešov.
 • Rozsah přednášky: cca 1,5 hodiny, z toho cca 0,5 hodiny diskuze.
 • Cena: zdarma.
 • Přednášející zajistí: dataprojektor a notebook.
 • Hostitelský MS zajistí: prostor, případně občerstvení.
 • Kontakt: Ing. Zdeněk Kůta (tel.: 728 738 518 email: zdenek.kuta@centrum.cz).
 • Uvítáme návrh témat přednášek.
 • Podrobnější informace o přednáškách naleznete zde.
Plánované přednášky:
 • září 2019 - MS Pavlovice - Paseky - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
Uskutečněné přednášky:
 • 14.4.2019 od 10:00 - CHPT KD Na Karlově v Benešově - Šelmy, zavlečené druhy a bobr.
 • 6.10.2018 - MS Posázaví - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a šelmy a zavlečené druhy.
 • 4.5.2018 - MS Loreta Bolina - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 15.4.2018 - chovatelská přehlídka trofejí ve Voticích - přednáška o srnčí zvěři s ukázkou přednášky o biologických základech přikrmování spárkaté zvěře.
 • 20.1.2018 - MS Posázaví - Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 13.1.2018 - MS Stráž Loket - Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 24.6.2017 - MS Stráž Loket - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 13.5.2017 - MS Lišák Petroupim - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 19.3.2017 - chovatelská přehlídka trofejí ve Struhařově - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 18.2.2017 - MS Hůra Javorník - Růst populace dančí zvěře a sním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 3.12.2016 - MS Loreta Bolina - Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 25.6.2016 - MS Vltavan Křečovice - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 16.4.2016 - MS Roháč Neveklov -  Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 20.3.2016 - chovatelská přehlídka trofejí ve Struhařově - Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 6.10.2018 - MS Posázaví - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a šelmy a zavlečené druhy. - Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 6.11.2015 - MS Loreta Bolina - Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 24.10.2015 - MS Háj Velíš - Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
Vývoj lovu daňka evropského na okrese Benešov za posledních 24 let (od roku 1994 do 2017)

Dama-dama.jpg

Zdroj dat: ÚHÚL (www.uhul.cz)


Pokud Vás zajímají informace o lovu dalších druhů zvěře stáhněte si dokument ZDE.


 

Přiložené dokumenty

 Lov-zvere-na-okrese-Benesov-za-poslednich-25-let-(1994-2018)-v-grafech (pdf - 1,11 MB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-16-10-2018 (pdf - 9,66 MB)
 Informace-z-aktivu-MH-a-nabidka-prednasek-MK-OMS-Benesov-na-rok-2019-ze-dne-16-10-2018 (pdf - 881,09 KB)
 Pozvánka na aktiv mysliveckých hospodářů - 16.10.2018 (docx - 61,30 KB)
 Lov-zvere-na-okrese-Benesov-od-roku-1994-do-roku-2017 (pdf - 990,94 KB)
 Informace-z-aktivu-MH-a-nabidka-prednasek-MK-OMS-Benesov-na-rok-2018-na-1-list (pdf - 341,35 KB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-19-10-2017 (pdf - 1,30 MB)
 Nabidka-prednasek-Myslivecka-komise-OMS-Benesov-na-rok-2018 (pdf - 414,94 KB)
 Pozvanka-na-aktiv-mysliveckych-hospodaru-OMS-Benesov-17-10-2017 (pdf - 40,64 KB)
 Pozvanka-na-regionalni-vystavu-muflonich-trofeji-v-Belici-7-10-2017 (pdf - 714,95 KB)
 Jak-vyplnit-listek-k-trofeji-VZOR (docx - 124,24 KB)
 Pozvanka-na-prednasku-o-danci-zveri-Javornik-18-2-2017 (pdf - 15,47 KB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-11-10-2016 (pdf - 1,79 MB)
 Listek-pro-oznaceni-trofeje-predkladane-uzivatelem-honitby-na-chovatelskou-prehlidku-trofeji-podle-§ (pdf - 296,85 KB)
 Nabidka-prednasek-Myslivecka-komise-OMS-Benesov-na-rok-2016 (pdf - 295,93 KB)
 Novy-formular-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-(platna-od-1-1-2016) (doc - 225,79 KB)
 Zmeny-v-dobach-lovu-zvere-v-roce-2016 (pdf - 681,32 KB)
 Prezentace-MK-na-Aktivu-mysliveckych-hospodaru-8-10-2015 (pdf - 652,58 KB)
 Nabidka-prednasek-Myslivecka-komise-OMS-Benesov-na-rok-2015 (pdf - 187,82 KB)
 Vyhodnoceni-ucinnosti-pachovych-repelentu-ke-snizeni-mortality-zivocichu-na-pozemnich-komunikacich-v (pdf - 11,81 MB)
 Bodove-limity-pro-udelovani-medaili (pdf - 26,15 KB)
 Chovatelske-prehlidky-metodika-(Babicka,-Kralicek,-Knapek)-Praha-2007 (pdf - 137,05 KB)
 Doby-lovu-zvere (pdf - 28,21 KB)
 Vyhlaska-403-kterou-se-meni-vyhlaska-MZe-c-245-2002-Sb (pdf - 80,68 KB)
 Formular-evidence-vydanych-a-vracenych-plomb-a-listku-o-puvodu-zvere (xls - 30,21 KB)

Fotogalerie

 

cmmj-95-let.jpg


In-počasí


Honitba rokuHalali-vseobecna-pojistovna-LOGO.png


logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

logo-MAM-(1).jpg

logo-MAM.jpg