Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Blansko
 
Pozadi
OMS Blansko
Adresa: Nám. Svobody 3 , Blansko , 678 01
Telefon:516 412 617
Email:oms.blansko@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsblansko
Jednatel:Jaroslav Zelený
Předseda:JUDr. Kšica Jiří
  
Úřední hodiny
Po:8.00-11.30 12.30-15.00
Út:8.00-11.30 12.30-14.00
St:8.00-11.30 12.30-15.30
Čt:8.00-11.30 12.30-14.30
Pá:8.00-12.00
   
IČO:67777031
Účet:1362179399 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Blansko
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolku

 

Pozvánka
 
na zasedání sněmu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – okresního mysliveckého spolku Blansko
(dále jen OMS Blansko), které se uskuteční v neděli 23. dubna 2017 od 8.30 hodin v zasedací místnosti Městyse Černá Hora, nám. Míru 50.
Myslivecká rada OMS Blansko v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. rozhodla, že sněm tvoří shromáždění členů.
 
Prezence účastníků: 8.00 – 8.30 hod.
 
Zahájení jednání:     8.30 hod.
 
 Program jednání:
           
  1.   Zahájení – usnášeníschopnost, volba předsedy jednání, zapisovatele a
        ověřovatele zápisu, skrutátory a členy mandátové komise
  2.   Zpráva předsedy o činnosti MR
  3.   Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2016
  4.   Návrh a projednání rozpočtu na rok 2017
  5.   Zpráva předsedy dozorčí rady
  6.   Předání vyznamenání a ocenění
  7.   Příspěvky účastníků sněmu
  8.   Souhrnné usnesení sněmu
  9.   Závěr
 
Diskuse se vede ke každému bodu programu a usnesení se přijímá po projednání každého jednotlivého bodu.
 Základní údaje:
 
Název:
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Blansko
Sídlo: nám. Svobody 3 Blansko
Forma: Občanské sdružení
Předmět činnosti: vymezen stanovami ČMMJ
IČO: 67777031
Bankovní spojení: 1362179399/0800
Počet členů: 894 ( k 25.11.2015)
Myslivecká rada: 9 členů
Dozorčí rada: 3 členi

Seznam členů Myslivecké rady OMS Blansko

předseda:
 JUDr. Kšica Jiří
místopředseda: Dufek Karel
člen rady odpovědný za myslivost: Elbl Luděk
člen rady odpovědný za ekonomii: Ing. Horčica Michal
člen rady odpovědný za kynologii: Kučera Václav
člen rady odpovědný za kulturu:    Ing. Talacko Miroslav
členové rady:
Korbář Josef
Mazanec Jiří
Ing. Marvan Vítězslav

Seznam členů Okresní dozorčí rady

předseda:          JUDr. Kaderka Milan
místopředseda: Holek Vlastimil
členové:            Žák Karel
 
Blok informací pravého panelu