Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Česká Lípa
 
Pozadi
OMS Česká Lípa
Adresa: Pivovarská 3157 , Česká Lípa , 470 01
Telefon:487 521 180
Email:oms.ceskalipa@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsceskalipa
Jednatel:Zdenka Fazekašová - 777 811 864
Předseda:Petr Lípa - 722 531 776
  
Úřední hodiny
Po:9-12 13-17
Út:-
St:9-12 13-17
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777082
Účet:0900461339/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Česká Lípa

...

Domů

Okresní myslivecký spolek Česká Lípa

Okresní myslivecký spolek Česká Lípa  je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou. Posláním Okresního mysliveckého spolku  je sdružování myslivců a přátel přírody, výchova k ochraně přírody a výchova k chovu zvěře.

Historie města Česká Lípa

Počátky města Česká Lípa spadají do 13.století. V té době se začala slovanská osada v podhradí vodního hradu Lipý měnit v město. První výslovný doklad o existenci města pochází až z roku 1337. Město Česká Lípa patřilo až do novověku k největším poddanským městům v Čechách a již od 14. století bylo nadáno výsadami, kterými byla obdařena města královská ( právo samosprávy, právo tržní, právo volného průjezdu, právo mílové a další ). Zeměpisně je Českolipsko severočeským pohraničím, krajem jímž proniká část Českého středohoří a Lužických hor.

Českolipsko má výborné podmínky pro život různých druhů živočichů, a to včetně lovné zvěře, z důvodu různorodé krajiny, kde se nachází jak hluboké lesy, lány zemědělských plodin, tak i lužní lesy a mokřady.

Z těchto důvodů se také na Českolipsku nacházejí chráněné krajinné oblasti, jako např. CHKO Kokořínsko, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, a v neposlední řadě také NPR Novozámecký rybník.

Z pohledu státní správy myslivosti je náš okres členěn na Obecní úřad obce s rozšířenou působností Česká Lípa, Obecní úřad obce s rozšířenou působností Nový Bor, MZ-ČR-VLS s.p. divize Mimoň.
V současnosti je v působnosti našeho OMS 63 honiteb.
Fotogalerie