Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Chomutov
 
Pozadi
OMS Chomutov
Adresa: Vršovců 19 / 992 , Chomutov , 430 01
Telefon:474 626 009, 775 626 019
Email:cmmjchomutov@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omschomutov
Jednatel:Mgr. Kamila Minaříková
Předseda:Petr Brziak
  
Úřední hodiny
Po:8.30 - 12.30
Út:po domluvě
St:8.30 - 17.00 (přestávka 12,00-13,00)
Čt:po domluvě
Pá:po domluvě
   
IČO:67777180
Účet:940147379/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Chomutov
 
Domů

Právě aktuální důležité informace:

Na odkazu  omschomutov.rajce.net  fotky z Mysliveckého dne 1.6.2019.

V sekci informace je odkaz na webové stránky k možnostem, jak členové ČMMJ mohou samostatně opravovat své osobní údaje v SW aplikaci DIANA.


V dokumentech Kynologické komise jsou podmínky OMS k IHB.

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Chomutov je dočasně (cca 7 měsíců) na adrese Most,ulice Václava Řezáče 224 (budova Policie ČR, územní odbor Most), tel. 974 433 303, 974 433 304, úřední hodiny Po a St 08,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin.
 

Členské příspěvky na rok 2019 činí 1000Kč, snížené 650Kč důchodci starší 65 let, invalidé na plném invalidním důchodu a studenti v denním studiu. Lesníci z povolání bez pojištění 750Kč. Příspěvky lze platit po domluvě s jednatelkou i převodem na účet. Potvrzení o platbě a pojištění bude zasláno. Více informací mailem cmmjchomutov@email.cz.

Sleva pro členy ČMMJ !!!!

Při nákupu nebo převodu lovecké zbraně mají členové ČMMJ slevu u poplatku na evidenci zbraní Policie ČR. Při evidovaní zbraně na PČR po předložení členského průkazu ČMMJ s platným pojištěním  a potvrzením o členství, které vystaví jednatelka OMS Chomutov (nestačí pouze členský průkaz ČMMJ), poplatek činí 100 Kč (kolková známka). Pro nečleny ČMMJ poplatek činí 300 Kč.
 


 
 

 

 

 

 
Slunecno.cz