Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Děčín
 
Pozadi
OMS Děčín
Adresa: 28. října 979/19 , Děčín , 405 01
Telefon:607 030 264
Email:cmmjdc@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdecin
Informace

Důležité:Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem! Společně s Českou společností ornitologickou spouštíme elektronickou petici s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. Chcete ještě někdy vidět čejku, chocholouše nebo sýčka? Je třeba změnit intenzivní zemědělské využívání krajiny. Víme, že elektronická petice nám nezajistí slyšení v parlamentu, může ale ukázat, že chceme něco lepšího než nekonečné lány. Ukažte, že se za svou věc umíme postavit!

Odkaz: https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR1F2lfcpxOjJjyi5_q6Mun-jlFy-nHDzMLrRaY6llW2xvsHzisN0BlJqhI

Nařízení SVS ze dne 8.11.2018 vydané k zamezení šíření nákazy AMP. 

Africký mor prasat  

Vážení uživatelé honiteb,

 

jak jste jistě zaregistrovali na území ČR se objevila nákaza afrického moru.

Aktuální stav nákazy jsou potvrzené 4 nálezy, dalších  13 vzorků čeká na vyšetření. Všechny pocházejí z okresu Zlín.


OMS Děčín ČMMJ z.s., se z důvodu prevence před AMP obrátil na Krajskou koordiční radu, na státní správu myslivosti při ORP v okrese Děčín s návrhem doporučení pro všechny uživatele v okrese Děčín:  
1) povolit odstřel veškeré černé zvěře ve všech honitbách okresu Děčín, kde černá zvěř není normovanou zvěří do   
     31.3.2018.
2) nepřikrmovat na krmelištích a předcházet tak kontaktu mezi černou zvěří
3) nepřikrmováním na krmelištích snížit reprodukci černé zvěře a tím i  stav černé zvěře
    Doporučená hustota je 5 ks na 1000 ha.


Možnosti výkupu:

Ing.Hynek Jirman, Dolní Poustevna, tel.:  721 776 091  (výkupní váha bez konců běhů a hlavy)
 do 20 kg   35 kč/kg
 35 - 70 kg  40 kč/kg
 nad 70 kg  35 kč /kg

Michal Novotný,  Kravaře,  Generála Svobody 180,  tel. 606 491 440
do 20 kg  33 kč/kg
ostatní jednotně  40 kč/kg

Obě místa výkupu jsou od OMSu informováni.

Informace o termínech školení prohlížitelů zvěřiny

Všechny informace a přihlášky najdete na našich webových stránkách http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/index.html

 

Okresní myslivecká rada:

Na okresním sněmu v roce 2014 byla zvolena nová Okresní myslivecká rada, aby se členové OMS mohli na jednotlivé členy OMR obracet s dotazy nebo s informací, poskytujeme Vám kontaktní údaje členů OMR. Stejný seznam je zveřejněný na stránkách OMS Děčín.

 

Předseda OMS Děčín Ing. Václav Vomáčka 724 354 413 vomacka@lesnicka-skola.cz

Místopředseda OMS Petr Dvorský 773 169 999 petr.dvorsky@gmx.de

Předseda Myslivecké komise Bc. Robert Mareš 737 276 970 r.mares@npcs.cz

Předseda Kynologické komise Mirka Kadlecová 602 813706 kadlecant@seznam.cz

Předseda Střelecké komise Jaroslav Chyba 605 712 967 jar.chyba@seznam.cz

Předseda Ekonomické komise MVDr. Reiner Bednarski 728 721 328

bednarskireiner@gmail.com

Předseda Kulturní komise Josef Barták 725 862  863  bartak.josef@uhul.cz

Člen  OMR Jan Krebs 602 652 705 krebs.jan@uniles.cz

Člen OMR Jan Koštíř jan.kostir@email.cz

Člen OMR Kohout, 728 829 176,

Člen OMR Ing.Jiří Kalivoda, 603 350 168  kalivoda.jiri@centrum.cz

Předseda ODR JUDr. Bohumil Vitner 604 709 730 bohumil.vitner@gmail.com

Jednatelka OMS Bc. Petra Nehasilová 607 030 264  cmmjdc@seznam.cz

 

 

Proč být v ČMMJ:

Členové OMS se na nás často obrací s otázkou, jaké výhody plynou z členství v ČMMJ. Vedle pokračování tradice našich předků je to především důvod, proč byla ČMMJ v roce 1923 založena. A to je společná politická síla při projednávání zákonů, vyhlášek a norem souvisejících s myslivostí. V ČR by vždy platil nějaký zákon o myslivosti, ale otázkou je, jak by vypadal, kdyby ČMMJ neměla za sebou mandát 60 000 členů. Zasvěcení vědí, jak vypadal původní návrh zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti RSDr. Ambrozka a jak velké jsou současné snahy oslabit pozici ČMMJ a do nového zákona vsunout zájmy zastupující nemyslivecké organizace, i zájmy čistě osobní.

 

Na okresní úrovni pracuje OMR při OMS Děčín. Snaha OMR je organizovat akce, které doplňují a rozšiřují myslivecký život našich členů. Jako jsou Chovatelská přehlídka trofejí, kynologické a střelecké zkoušky, zkoušky adeptů, při potřebném počtu zájemců zkoušky mysliveckých hospodářů, kurz prohlížitelů ulovené zvěře, pořádáním Hubertských mší, Dnů myslivosti atd.

 

Mezi hlavní úkoly OMR patří všeobecná osvěta a práce s dětmi. Pevně věříme, že investice vložené do výchovy dětí se nám vrátí v podobě vzdělaných a kvalifikovaných myslivců, kteří budou myslivost provozovat se zájmem i se znalostí svých budoucích honiteb. Oslovováním rodičů a ostatních příznivců myslivosti rozšíříme počet lidí, kteří budou mít k myslivosti kladnější vztah, který snad projeví v jejich chování při návštěvách lesa.

 

Hlavní směry činnosti OMS se dají vsunout do následujících bodů:

  • snaha hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, z peněz navíc dotovat práci s dětmi, kulturní akce na OMS atd.
  • poskytování dotací na kynologické akce (zkoušky loveckých psů pro naše členy)
  • zprostředkování bezplatné právní poradny
  • možnost ocenit členy ČMMJ vyznamenáním při životních výročích
  • zprostředkování jmenování lektorem, zkušebním komisařem na zkoušky z Myslivosti a MH
  • zprostředkování jmenování rozhodčím na úseku myslivecké kynologie
  • pomocí webových stránek a Zpravodaje podávání pravidelného informačního přehledu o činnosti OMS i novinkách v české myslivosti

 

 Rozvržením členských příspěvků:

Základní čl. příspěvky do 65 let: 800,- z toho:

OMS 410,- ČMMJ 135,-  pojistné 250,-   Fond na podporu myslivosti 5,-

 

Členské příspěvky zvýhodněné: 500,- z toho:

důchodci nad 65 let, invalidé a studenti do 26 let

OMS 160,- ČMMJ 85,-  pojistné. 250,- a fond 5,- 

 

Členské příspěvky zvýhodněné: 550,-  myslivci z povolání, lesníci lesů ČR a VLS

OMS 410,-  ČMMJ 135,-  fond 5,- pojistné za tyto členy platí zaměstnavatel

 

Lovu, lesu a myslivosti Zdar!

 

 

Otevírací doba OMS:

Pondělí: 10:00 – 14:00 hodin

Středa: 12:00 – 16:00 hodin

  

V Děčíně 1. 3. 2014                                                              Okresní myslivecká rada

OMS Děčín