Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Bahno-Příkopy 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Domů

Vítáme Vás na stránkách Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku
POSÍLEJTE PŘIHLÁŠKY

KURZ Z MYSLIVOSTI NA ROK 2019

26.1.2019 ZAHÁJENÍ


 UPOZORNĚNÍ

Všichni majitelé průkazu prohlížitelé zvěřiny překontrolujte si datum

jeho platnosti. Kdo bude mít zájem o přeškolení a prodloužení platnosti

podejte žádost na OMS.


 DALŠÍ NOVÁ MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ 

!!!!!!!!!!!!!!!

NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY-(1).pdf  
Předběžné zkoušky barvářů organizované OMS

Frýdek-Místek

 na lovecké chatě Javorová dne 27.10.2018.
 

 
 
   OMS Frýdek Místek organizoval zkoušky v letošním roce poprvé v nové lokalitě Visalaje v okolí lovecké chaty Javorová. Díky velice vstřícnému přístupu LČR s.p. Lesní správa Frýdek Místek pana Ing. Tomáše Peky a velice obětavému revírníkovi Ing. Danielovi Blažkovi mohly zkoušky proběhnout v okolí lovecké chaty v režijní honitbě LČR s.p. Po našlapání stop,v předvečer zkoušek pan Novák  zorganizoval exkurzi pro rozhodčí v blízké odchovně tetřevů LČR s.p. Stopy byly připraveny ve velice náročném horském terénu. Stopy jsme s panem Blažkem, Nezvalem a Gorou začali připravovat již v měsíci září. Zkoušek se zúčastnilo pět psů, jeden hannoverský, čtyři bavorští barváři a jeden slovenský kopov. Počasí vůdcům přálo a tak stopy našlapané předcházející den nezkropil v noci déšť, který oblast sužoval předcházející dny. Dokonce během dne i vysvitlo slunce, takže v kombinaci s malebným podzimem, měli vůdci psů ideální podmínky. Zahájení zkoušek u lovecké chaty Javorová bylo velice důstojné díky triu trubaček. Přítomné vůdce, sponzory a návštěvníky přivítal za organizátory Ing. Nezval a ředitel zkoušek Ing. Peka. Hlavní rozhodčí pan Gora představil vůdcům rozhodčí a popřál úspěšné absolvování zkoušek. Poté se vůdci psů rozdělení do dvou skupin odebrali na stopy v okolí chaty.
    Stopu číslo 1 si vylosovala vůdkyně hannoverského barváře Ing. Lydie Jašová, pozdější vítěz zkoušek. Přestože vůdkyně byla velice nervózní, fenka stopu a později i všechny disciplíny včetně odložení na volno zvládla bez zaváhání s plným počtem bodů. Stopu fenka vypracovala bez sebemenšího zaváhání, přestože část stopy vedla přes hustou mlazinu. Stopy byly našlapány v oblasti dobře zazvěřené honitby, takže  někteří psi měli problém, pokud stopu během noci přešla vysoká, černá a srnčí zvěř. Přesto všichni psi došli ke kusu, kromě slovenského kopova, který po vypuštění kus nenašel. Zkoušení dalších disciplín probíhalo v okolí lovecké chaty.
    Lovecká chata, perfekně vybavená, sloužila jako zázemí pro rozhodčí a hlavně pro občerstvení vůdců a docela početné korony. Díky LS FM  LČRs.p. a panu správci Ing. Pekovi, který chatu poskytl a zároveň sponzoroval i občerstvení, byl podáván výborný jelení guláš a klobásky z divočáka. Občerstvení zajišťovaly ženy organizátorů, za což jim veliký dík a myslím, že všichni byli spokojeni.
    Závěrečný nástup a vyhodnocení zkoušek proběhlo u lovecké chaty. Úspěšně zvládli zkoušky všichni barváři, bohužel slovenský kopov neobstál. První byla Ing. Lydie Jašová s hannoverský barvářem Aggi z Vančáky s 256 body v I. Ceně, druhý skončil Jakub Navrátil s bavorským barvářem Hugo Pálbükkösi s 208 body ve II. Ceně a třetí Vašek Tomáš s bavorským barvářem Amy z Jedové se 194 body ve II. Ceně. Další bavorský barvář vedený Barborou Klementovou získal 180 bodů ve II. Ceně a Jaromír Jaroš s bavorským barvářem Inka Bílý den se 126 body III. cena. Bohužel Radim Čech se slovenským kopovem neobstál. Díky sponzorům byli všichni vůdci odměněni velice hodnotnými cenami. Vítěz zkoušek získal odlov daňka v oboře na Hukvaldech, který věnovaly Biskupské lesy zastoupené Ing. Konvičným a oborníkem Milanem Koutným. Druhý v pořadí získal odlov jelena I. Věkové třídy. Tuto cenu věnovala Lesní správa Frýdek Místek LČR s.p. Třetímu v pořadí věnoval odlov srnce II. Věkové třídy Ing. Jiří Řehák nájemce honitby Zadní hory. Připravit psa na tak náročné zkoušky není jednoduché a vůdci si tuto odměnu zaslouží. Následovalo poděkování paní Jašové rozhodčím a organizátorům zkoušek.
   Závěrem chci poděkovat hlavním sponzorům zkoušek a to Ing. Tomáši Pekovi ( LS Frýdek Místek LČR s.p.), Ing. Konvičnému ( Biskupské lesy), Ing. V. Blahutovi (Lesy Beskydy a.s. a Ostravské městské lesy a zeleň), J. Kuděláskovi (Pila BKW Pazderná), Ing. Bazgierovi (Lesostavby FM a.s.), Ing. J.Řehákovi (MS Zadní hory), panu Náhlému Aleši, MUDr. Raškovi, paní Čechové, Janu Materovi ml. za sponzorování pohárů a Janu Materovi st. za vynikající klobásky a samozřejmě pracovníkům lesní správy, kteří u zkoušek pomáhali.
Velký dík patří našim ženám za vaření a občerstvení.
 
Doufám, že jak vůdci psů, tak početná korona byli spokojeni a příští rok budeme moci zkoušky opět zorganizovat.
 
                                               
                                                   Za organizátory
                                                   Ing. Jindřich Španihel

 
FOTKY Z KYNOLOGICKÉ AKCE Pb NALEZNETE NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH

 OD 30.10.2018 ZASTAVENA STŘELBA DLOUHÝCH

KULOVÝCH ZBRANÍ. DŮVOD OPRAVA STŘELNICE

 KALENDÁŘE

STOLNÍ ZA 73 Kč, NÁSTĚNNÝ DVA DRUHY:

MYSLIVECKÝ ZA 126 Kč, BARVÁŘI ZA 150 Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 24. zasedání konaném dne 20. 8. 2018 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, se sídlem Hliník 1600, 738 01 Frýdek-Místek. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč na Toulky s myslivcem v roce 2018, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

plakat,.png

Toulky s myslivcem 2018 proběhly úspěšně i přes nepříznivé 
počasí. Přednášku dětem hravým způsobem prezentoval
předseda vzdělávací komise, díky pomůckám, které OMS
zakoupil z dotace města Frýdku-Místku.


IMG_20181017_144626.jpg

IMG_20181017_152844-(1).jpg
V roce 2019 proběhne volební sněm, kandidatni

listinu najdete v příloze

Kandidatni-listek-ODR-(8).docx


Kandidatni-listek-OMR-(6).docx


 

Malý adept myslivosti více info zde www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/MALY-ADEPT-MYSLIVOSTI
 Změna výše členského příspěvku od 1.10.2018
Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty z.s. schválil zvýšení členských příspěvků. 

Změna výše členského příspěvku Cena Minimum Zůstává OMS pojištění Odvod sekretariát Odvod pro podporu a rozvoj ČMMJ
Základní členský příspěvek 1 000 Kč 540 Kč 250 Kč 205 Kč 5 Kč
Snížený členský příspěvek I.
(důchodci od 65let, studenti, invalidé)
   650 Kč 255 Kč 250 Kč 140 Kč 5 Kč
Snížený členský příspěvek II.( myslivci a lesnicí z povolání) 750 Kč 540 Kč 0 Kč 205 Kč 5 Kč
V tabulce je řečeno, z čeho se členský příspěvek skládá.
 
 • Zvýšení proběhne od 1.10.2018, kdo si do toho data zaplatí na rok 2019 bude pro něho platit cena aktuální (800 kč)
   


 

 • Vážení členové, 
  jsou li mezi vámi vážní zájemci na kurz mysliveckého hospodáře, můžete se na OMS F-M nahlásit. Termín v roce 2019 je prozatím v jednání. Dle počtu zájemců se bude rozhodovat zda se kurz v roce 2019 otevře. 


   
 • Upozornění na změnu v poplatcích při vydání nového zbrojního průkazu (tkzv. prodloužení platnosti):
  Kdo nestihne podat žádost nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu bude nucen zaplatit plný poplatek tedy 700,- Kč za každou skupinu oprávnění místo dosavadního sníženého poplatku 400,-Kč  za všechny skupiny. Účinnost od  1. 6. 2018.
  K rozhodnutí došlo ze strany PP jednotně pro celou republiku.
  Prosím seznamte s uvedeným co nejširší mysliveckou veřejnost.
  Děkujeme

 

 • Zpravodaj ČMMJ - KvětenBerme to jako výstrahu - Situace v Polsku

cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Berme-to-jako-vystrahu!.aspxodpovedi-z-Polska.pdf

 

 


Byl založen FACEBOOK
 
 
 
 

Přiložené dokumenty

 362_2013_novela_244_2002 novela vyhlášky (pdf - 2,27 MB)
 403_2013_Sb_doba_lovu ( - )
 ceník_veřejný_Ilov ( - )
 Objednavka-laboratorniho-vysetreni-na-svalovce-2014-02-171-(1) (doc - 74,75 KB)

Formulář Objednávka na vyšetření svalovce

 Příspěvek na mysl. hospodaření zákon 504 ( - )