Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Bahno-Příkopy 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Archív

 První letošní kynologická akce je za námi.

Jarní svod

Jarní svod loveckých psů se konal dne 15.4.2012 a musím říci, že počasí nám opravdu nepřálo a mi ani zdraví, protože jsem absolvovala se zánětem trojklanného nervu a tudíž si to vůbec neužila ačkoli jsem se moc těšila.

Nicméně pestrost plemen byla opravdu veliká.
Jezevčíci hladkosrstí, drsnosrstí, jezevčíci drsnosrstí trpasličí, jezevčík trpasličí dlouhosrstý.
Foxteriér hladkosrstý
Borderteriéři
Němečtí křepeláci
Bavorští barváři
Výmarský ohař hladkosrstý
Bretaňský ohař
Němečtí krátkosrstí ohaři
Flat Coated Retrívři
Labrador
Maďarský ohař krátkosrstý
Hannoverský barvář
Čeští fousci
Gordonsetr
a jako specialitka Český teriér.
Celkem se u nás sešlo 32 pejsků těchto různých plemen. I přes opravdu deštivé a ponuré počasí myslím,že se jarní svod vydařil. Dole ve fotogalerii je pár foteček,které mi dcera stihla udělat. Tak se potěšte.Dne 12.5.2012 se konaly Zkoušky vloh pro malá a velká plemena. Sraz byl na myslivecké chatě ve Staříči.
Přihlášeno bylo ke zkouškám 14 psů, účastnilo se 13.
Malá plemena - německý křepelák, borderteriér, jezevčík dlouhosrstý trpasličí, 3x jezevčík hladkosrstý standard.
Jako nejlepší se umístil německý křepelák Zoro z Javorového vrchu s vůdcem ing. Basgierem v I. ceně se 189 body. Všechna ostatní malá plemena se rovněž umístila v první ceně.
Velká plemena - 2x německý ohař krátkosrstý, výmarský ohař, 2 x maďarský ohař krátkosrstý, anglický setr, bretaňský ohař.
Nejlépe vyhodnocen byl bretaňský ohař Ajax z Ričího chovu s vůdcem panem Czechem Richardem , který se umístil v I. ceně s 220 body.
Zkoušky pod vedením vrchního rozhodčího pana Milana Brnovjáka posuzovali pan Miroslav Nezval a František Mališ pro malá plemena a Jan Klevar a Petr Volný pro velká plemena.S rozhodčími spolupracovali a zároveň se prakticky připravovali čekatelé Iveta Gerdová, Jaroslav Trejbal a Tomáš Kaleta.
Počasí bylo vcelku příznivé, v druhé polovině zkoušek však začalo pršet. Ze strany pořadatele i MS a HS Staříč byly zkoušky zabezpečeny v naprosté dokonalosti.Vůdci byli ukázněni s různými zkušenostmi. Rozhodčí zkušení praktici nápomocni radou méně zkušeným vůdcům.
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen 18. 8. 2012 v okrese Frýdek-Místek

Příjemné slunečné ráno přivítalo účastníky Podzimních zkoušek na myslivecké chatě MS Sedliště v Sedlištích. K ranní kávě voněly  čerstvé koblihy což bylo naprosto úžasné.  Nejprve proběhla prezentace a losování čísel. Z přihlášených 12 psů 3 nenastoupili.  Pro velký počet ohařů a malý zájem majitelů malých plemen jsme měli dvě skupiny. Jedna byla složená z ohařů a druhá byla smíšená. Po kontrole tetovacích čísel a všech administrativních náležitostí  byly zkoušky slavnostně zahájeny.

Všechny přítomné přivítal na Podzimních zkouškách předseda kynologické komise OMS Frýdek-Místek pan Miroslav Nezval a předseda MS Sedliště pan Hubert Rodek , který také představil vedoucí skupin a ostatní členy týmu  zabezpečující  hladký průběh zkoušek v místní honitbě. Slovo pak předal vrchnímu rozhodčímu ing. Morbicerovi. Ten představil jednotlivé rozhodčí pro dané skupiny a postup průběhu zkoušek.

Podzimní zkoušky posuzovali rozhodčí  - Miroslav Orel, Richard Czech, Oldřich Nehyba, Zdeněk Bárta a dva čekatelé- Lubomír Raab a Ivo Honěk.

A takové jsou výsledky zkoušek :  6 psů zvládlo zkoušky v první ceně, dva neuspěli a jeden prošel ve třetí ceně. Nejlepší výsledky měli tentokráte maďarští ohaři  Alerta Boglarca s vůdkyní Petrou Janíkovou a Beretta z Bolatic s vůdkyní Šárkou Blokeschovou.

Chci moc poděkovat Mysliveckému sdružení Sedliště Frýdek za příjemné a pohostinné prostředí a za pomoc jeho členů při zkouškách, za výborné občerstvení jako koblihy k snídani , zvěřinové klobásy ke svačině a srnčí guláš jako dobití energie po náročných zkouškách a také za ceny, které věnovalo vítězům zkoušek. Samozřejmě za celkovou přípravu honitby pro zkoušky i zabezpečení zvěře pro jednotlivé disciplíny.

V našem okrese nás čekají v letošním roce ještě čtyři kynologické akce .

Myslivecké kynologii zdar!

Dne 26.3.2011 v hotelu Hukvaldy na Hukvaldech proběhly zkoušky z myslivosti , kterých se účastnili absolventi kurzu z myslivosti 2010.

Prostředí zkoušek bylo velice hezké a příjemné. Ke zkouškám se přihlásilo 19 uchazečů. Z těchto devatenácti zkoušky úspěšně absolvovalo 17 a dva si zopakují zkoušku z jednoho předmětu.
Nejlepším a zároveň jediným zkoušeným,který prospěl s vyznamenáním byl pan Kwaczek Petr. Ten byl na závěr zkoušek slavnostně přijat mezi myslivce pasováním. Zkušební komisaři hodnotili znalosti uchazečů jako průměrné, ve skupinách předmětů VI. a VII. jako nadprůměrné. V loňském roce absolvovali s vyznamenáním 4 uchazeči.
Ve fotogalerii dole jsou některé fotografie.Ostatní zde uveřejním odkazem na weby ,kde se nacházejí.

Děkuji tímto panu Ladislavu Šimíčkovi za fotografie,které mi poslal a dovolil zveřejnit.

Odkaz na album fotografií ze zkoušek :
picasaweb.google.com/TherionaDK/FotoZkouskyZMyslivosti2011
 


Chovatelská přehlídka trofejí 2011


Letos opět pořádal náš Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek výstavu trofejí spolu s doprovodným programem v oboře.Celá akce včetně hodnocení trofejí,instalace a výstavy trofejí probíhá za spoluúčasti s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, statutárním městem Frýdek-Místek a městem Frýdlant nad Ostravicí.
Místem konání byl hotel Hukvaldy na Hukvaldech.Hlavním organizátorem výstavy jako každý rok byl předseda Myslivecké komise OMS Frýdek-Místek pan Koutný Milan.
Nejprve se trofeje shromáždily v hotelu a pak následovalo jejich hodnocení a bodování.Hodnotitelská komise byla v tomto složení :
předseda - pan Koutný Milan ( člen ústřední hodnotitelské komise )
pan Kaspárek Petr,ing. Zátopek Jaroslav, Nezval Miroslav, Biolek Zdeněk, Řezníček Vladimír, Ďug Michal a Hlaváč Martin.

Celkem bylo předloženo 402 ks trofejí jelení zvěře , z toho 14 ks byl úhyn a 4 ks úhyn způsobený dopravou.

Za pověřené obce Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí bylo předloženo 1406 ks srnčích trofejí.Z toho 125 ks byl úhyn a 405 ks byl úhyn způsobený dopravou, což je opravdu šílené číslo, je to v podstatě skoro t����etina počtu srnců předložených k hodnocení!!!

Snad se údaje v příštím roce obrátí k dobrému, od podzimu začala probíhat akce Hagopur ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, Krajským úřadem MS kraje a naším mysliveckým spolkem.V první etapě jsme dostali dotace na určitý počet kilometrů a vybrali nejvíce postižená sdružení.Ta instalovala pachové ohradníky a v letošním roce akce pokračuje druhou etapou, přihlásila se další sdružení ,ale došlo i k pokračování v instalaci u sdružení z první etapy.
Máme statistické údaje za několik posledních let kde jsme shromažďovali počet uhynulé zvěře vlivem automobilové dopravy a tak příští rok budeme moci porovnat jak pachové ohradníky fungují.

Ale dále k přehlídce trofejí.
V neděli 22.5.2011 se v oboře konal doprovodný program přehlídky,který byl zahájen Svatohubertskou mší v přírodním amfiteátru obory Hukvaldy , kterou sloužil rychaltický pan farář Dariusz Jedrzejski, pak následovala vystoupení mažoretek ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech, nádherné vystoupení Trubačů Divize VLS Lipník nad Bečvou, celý program doprovázela hudba Cimbálovky Kovalíček LŠU Ostrava, ukázky vábení jelenů předvedl pan Kaspárek Petr, kynologické okénko uváděl pan Milan Brnovják, který seznámil přítomné s plemeny loveckých psů a jejich zařazení do skupin FCI, veškeré občerstvení hlavně vynikající mysliveckou kuchyni připravilo MS Hukvaldy.Také celý den probíhal program pro děti .Letos byl vyhlášen v rámci chovatelské přehlídky už 6. ročník výtvarné soutěže pro děti základních škol a mateřských školek s tradičním tématem příroda a zvířata kolem nás..

Ovšem podstatný význam má pořádání naší akce také pro veřejnost, která má možnost se seznámit podrobněji se smyslem a podstatou myslivosti jako s hospodařením se zvěří na odborných základech, poznat i tradice a kulturu, které jsou s myslivostí spojeny.Veřejnost v našem okrese hojně navštěvuje výstavu i doprovodný program v oboře.Velmi dobře je přijímána i výtvarná soutěž pro děti jak pedagogy tak i samotnými dětmi.A nyní se dostanu k tomu co je také důležité. Jsou to všichni ti,kteří nám pomáhají , podílejí se na přípravě chovatelské přehlídky trofejí a bez jejichž podpory a spolupráce by nebylo v silách Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku takto náročnou a významnou akci uspořádat.

OMS Frýdek-Místek vyslovuje poděkování :

Majitelům hotelu Hukvaldy, mysliveckým sdružením – Brušperk,Fryčovice,Hukvaldy,Chlebovice,Kozlovice,Metylovice,Palkovice,Sedliště,Staříč.

Dále poděkování patří sponzorům a těm ,kteří přispěli finančně :

Krajský úřad MS kraje,
Arcelor Mittal Frýdek-Místek a.s.,
Statutární město Frýdek-Místek,
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,
Obecní úřad Hukvaldy,
Obecní úřad Fryčovice,
LČR s.p.,
Beskyd Agro Fryčovice s.r.o.,
Commodum s.r.o. Valašská Bystřice,
B + J Stavební Ostravice,
ing. T. Heczko,
J. Smyčková,
R. a A. Marounkovi.

Finančně přispěla tato myslivecká sdružení :
Brušperk,
Dobrá-Pazderná,
Fryčovice,
Horečka Ostravice,
Hukvaldy,
Chlebovice,
Kotař Vyšní Lhoty,
Kozlovice,
Lesanka ( Trojačka-Řepiště ),
Lubno,
Ondráš Janovice,
Palkovice-Olešná,
Raškovice,
Čeladná,
Sedliště-Frýdek,
Strážnice-Skalice,
Travný.Fotografie z Podzimních zkoušek ve Staříči

 

Top lovecký foxteriér 2010
 
Tak jsem se dozvěděla potěšující zprávu! Věrný přítel a pomocník našeho aktívního člena pana Tománka Miloslava hladkosrstý foxteriér Chart od Akátové stezky je otcem Top foxteriéra roku 2010!
Fenka Edit od Hombreho vzešla ze spojení :
 
Otec – Chart od Akátové stezky majitel pan Tománek Miloslav
Matka – Ajda od Hombreho majitele pana Michálka.
 
Výsledkem snažení Top lovecké foxteriérky Edit od Hombreho  je 4993 bodů.Majitelem je pan Marek Kubrický. Fena absolvovala 12 zkoušek :
KZV I.c., 188 b.,Kl. vítěz.; ZV I.c., 156 b.; ZV I.c.,188 b.,CACT; LZ I.c.,248 b.; ZN 84b.; BZ I.c.,115b.; LZ I.c.,238 b.CACT; KLZ I.c.,248 b. Kl. vítěz,CACT; LZ I.c.,238 b.; BZ I.c.,120b.; KBZH I.c.,246 b.,Kl. vítěz;CACT, KZH II.c,Kl.vítěz.( údaje převzaty z Klubového zpravodaje ).
 
A proč mě to tak potěšilo?
 
https://picasaweb.google.com/102932880509391936344/PODZIMNIZKOUSKYSTARIC24Zari2011?authuser=0&feat=directlink


Fotografie Norování 8.10.2011 Frýdek-Místek

https://picasaweb.google.com/102932880509391936344/Norovani8102011?authuser=0&feat=directlink


 Pan Tománek je členem našeho Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku.Pomáhá starat se o chov lišek pro výcvik v norování ,celou zimu poctivě zakládá do krmelců a zásypů.Byla jsem účastna toho jak si s podporou své manželky, vybral a koupil štěně – Charta od Akátové stezky.A tak od malého štěněte s ním chodil k nám do areálu OMS F-M starat se o lišky a vždycky se stavil na kus řeči a viděla jsem jak pejsek roste.Je to už nějaký rok a moc mě potěšilo,když ke mně do kanceláře vešel pan Tománek celý rozradostněný zprávou,že je majitelem otce Top foxteriéra roku.Jeho pes je mu nejen pomocníkem ve výkonu práva myslivosti,ale také rodinným přítelem.
Dnes 2.října 2010 proběhly zkoušky z norování nováčků na umělé noře OMS Frýdek-Místek.Norování předcházela celá řada tréninků a všichni účastníci dalo by se říci věděli do čeho jdou.Ke zkouškám se dostavilo 14 vůdců se svými psy.
 Zkoušky zahájil předseda kynologické komise pan Nezval Miroslav.Po přivítání zúčastněných požádal přítomné o uctění památky našeho dlouholetého předsedy kynologické komise a aktívního člena Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku pana Pavla Karáska, který nás opustil ve věku nedožitých 68 let.
 Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen Staříč

25.9.2010
 

 

Činnost kynologické komise  OMS Frýdek Místek v roce 2010.
     I v letošním roce zahájila kynologická komise OMS Frýdek Místek svou činnost uspořádáním jarního svodu loveckých psů, který se  tradičně koná v prostorách sídla OMS na Hliníku. Je zde odpovídající prostředí a dobré zázemí, které již tradičně zajistil pan Klimek občerstvením, s  dalším vypomohli členové kynologické komise.
11.dubna 2010 se tedy za chladného a deštivého počasí sešlo  42 psů, v poměrně pestré škále plemen,  které posoudil  pan Milan Brnovják.  Dle jednotlivých skupin to byli:
 
Skupina FCI VIII. labrador retriever                       1
německý křepelák                             2
 
Skupina FCI VII.  německý ohař krátkosrstý          6
                německý drátosrstý ohař                1
bretaňský dlouhosrstý ohař                 1
maďarský ohař krátkosrstý                1
                        výmarský ohař krátkosrstý               1
český fousek                                       3           
gordonsetr                                          1            
irský setr                                              1   nejpočetněji zastoupená skupina s 15 psy
 
Skupina FCI VI.   hanoverský barvář                        1
bavorský barvář                                  1
slovenský kopov                                 3
 
Skupina FCI V.    karelský medvědí pes                    1

Skupina FCI IV.  jezevčík hladkosrstý                         3
jezevčík drsnosrstý trpasličí                 1
 
Skupina FCI III.   jagdterier                                         6
borderterier                                         6
foxterier hladkosrstý                          2 celkem 14 psů
 
Potěšitelná byla účast tří představitelů našeho národního plemene Český fousek, ten se svojí pracovitostí a snadnou cvičitelností začíná prosazovat právě v dnešní  době, kdy zkušební řády nahrávají spíše sprinterům anglického typu, jejichž doménou je především lov ptáků. Český fousek je spíše maratonec, ohař kontinentálního typu, který pracuje „pod flintou“ a v každém terénu. Jak říkají chovatelé tohoto impozantního plemene – je to český pes do české krajiny. V posledních letech přetrvává vysoká obliba teriérů, kteří svými nižšími nároky na krmení a ustájení ale i praktickým využitím v honitbě reagují na nízké stavy drobné zvěře. Organizátory těšilo že se sešlo  i poměrně hodně rodinných příslušníků, přátel a známých, majících zájem o mysliveckou kynologii. Tuto zahajovací akci můžeme hodnotit jako zdařilou.
     Další akcí bylo uspořádání zkoušek vloh.
Ty se konaly 9. 5. 2010 v honitb�� HS+MS Sedliště. Velký dík patří organizátorům z pořádajícího MS, kteří zapůjčili honitbu i chatu bezplatně a obětavě zajišťovali občerstvení pro účastníky zkoušek i doprovod jednotlivých skupin po celou dobu zkoušek.
Posuzovali:    vrchní rozhodčí Brnovják Milan   
 rozhodčí pro malá plemena Mališ František, Trefný Leoš
                rozhodčí pro ohaře Klevar Jan, Sedlák Libor
 
Přihlášeno bylo 14 psů, z toho pro skupinu ohařů 8 jedinců; 3 NKO , 2 CF, 1 VOK, 1 IS, 1  MMO
a pro skupinu malých plemen 6 jedinců; 3 NK, 1 JsD, 1JsH, 1 FXH
Zkoušky úspěšně absolvovalo 12 psů.
 Ve skupině ohařů dokončilo všech 8 psů, z toho 6 v první ceně a dva ve III.ceně, oba s dostatečným počtem bodů pro první cenu ale s limitní známkou z hledání 2.
Vítězem se z 225 body v I.ceně stal Německý krátkosrstý ohař pes Chris ze Štípek vedený Sárou Pešatovou.
Ve skupině malých plemen dokončili zkoušky čtyři  psi v I. ceně, dva psi neobstáli, z toho jezevčík dlouhosrstý z disciplíny hlasitost a německý křepelák z disciplíny voda. Vítězem u slídičů byl se 192 body v I.ceně Německý křepelák fena Bora vedená Jindřichem Przeczkem.Ve skupině jezevčíků a teriérů dosáhal nejlepšího umístění Jezevčík st. hladkosrstý fena Axa z Kokšína, vedená M.Nezvalem.
Po celý den panovalo chladné a deštivé počasí. Velmi slušné bylo zazvěření honitby pro účel zkoušek a tedy možnost na poměrně malém prostoru odzkoušet více disciplín.    
 
     V měsíci květnu 2010 proběhl okresní myslivecký sněm a na něm byla zvolena nová rada a na nejbližším zasedání rady zvoleni předsedové jednotlivých odborných komisí. Poděkování proto patří všem členům kynologické komise za nehonorovanou práci ve prospěch myslivecké kynologie v uplynulém období a všem sdružením a jejich členům za přípravu a uspořádání zkoušek loveckých psů. Zvlášť je třeba vyslovit poděkování za dlouholetou obětavou práci v kynologické komisi panu Pavlu Karáskovi, dnes již zesnulému, který ze zdravotních důvodů odstoupil z čela kynologické komise počátkem roku 2009. Byl to i nadšený propagátor norování a dlouholetý správce areálu umělé nory na Hliníku. Vedení komise se po jeho odstoupení ujal Ing. Golembiovský, místopředseda okresní myslivecké rady, který komisi vedl do květnového sněmu a funkci poté předal M.Nezvalovi.
 
     Nová komise tedy již organizovala  a připravovala pro naše norníky na 26.6. 2010 bezkontaktní norování. Vlastním zkouškám předcházelo 6 tréninků, zkoušelo na nich dohromady 69 psů vždy 2 kola. Je třeba konstatovat že tato příprava se bohatě úročí ve výsledcích psů na zkouškách a je majiteli norníků velmi kladně  oceňována. Je proto třeba  poděkovat za úspěšný chov lišek, který v současné době zabezpečují manželé Skotnicovi , paní Karásková  a pan Tománek. Při tréninku vůdcům pomáhali a radili A.Pastrňák, V.Turčínová, P.Sobek, L.Trefný.
 Areál nory nyní spravují manželé Skotnicovi a připravit jej na zkoušky také vyžaduje nemalé úsilí a čas za což jim patří také dík. Celý areál je nutno postupně rekonstruovat, v závislosti na tom jak se bude vyvíjet situace se záborem pozemků v areálu OMS pro výstavbu obchvatu Frýdku Místku a jaká bude ochota myslivecké rady pro jeho obnovu. Pokud uvážíme, že se zkoušky v norování nekonají v bývalých okresech Karviná ani Ostrava, máme stále velkou naději, že budeme moci v roce pořádat dvoje zkoušky, které budou slušně obsazeny.
V sobotu 26.6. 2010 se tedy v areálu OMS Frýdek Místek Hliník, na zkouškách v bezkontaktním norování sešlo 10 psů, u toho 6 teriérů (3 JGT, 2 BRT, 1 WT) a 4 jezevčíci (2 JsH, 1 JsD, 1 JsDl).
Posuzovali: vrchní rozhodčí Ing.Heczko Tadeáš
                                 rozhodčí         Skotnica Vítěslav
                                                          Trefný Leoš
Zkoušky dokončilo 8 psů, když 2  startujícíi odstoupili pro indispozici psa. Ostatní se stali lovecky upotřebitelnými a obdrželi o tom příslušný doklad.
 
     Stalo se již tradicí, že se na našem okrese pořádají barvářské zkoušky malých plemen. Tyto se již několik  sezón pořádají v honitbách MS Javorový Oldřichovice a MS Rovina Žor. Je zde již dobře sehraná parta nadšenců okolo pana Milana Brnovjáka, která garantuje výborně připravené stopní dráhy a dobře vybrané prostory pro ostatní disciplíny. Zázemí na chatě MSJavorový v Oldřichovicích zajišťuje pan Marek Kornuta a i když letos nebyl osobně přítomen, zabezpečeno bylo vše potřebné. Překvapením pro všechny vůdce i rozhodčí bylo poskytnutí občerstvení ze strany MS Javorový Oldřichovice zdarma, za což patří pořádajícímu MS poděkování. Celé zkoušky nás se svou borlicí obětavě i ve velmi nepříznivém počasí provázel a výsledky barev oznamoval Karel Marosz, organizačně vše zastřešoval myslivecký hospodář Mirek Marek a dík patří i mladým členům či adeptům z MS, kteří přenášeli zvěř na konci barev.
11.9. 2010 se na Barvářské zkoušky malých plemen prezentovalo celkem 6 psů v tomto složení 1 JhlT, JdrS , 1 BRT,  1 FXH, 1 ZSL, 1 BT.
Posuzovali: vrchní rozhodčí Ing.Heczko Tadeáš
                                 rozhodčí         Trefný Leoš
                                                       Nezval Miroslav
 
Zkoušky dokončili 4 psi, když trpasličí fenka jezevčíka hladkosrstého Aja Afrey vypadla na poslední disciplíně odložení, snad i vinou špatného upoutání prokřehlýma rukama své vůdkyně se kterou předtím absolvovala ve skutečně „psím počasí“  všechny disciplíny. Druhým psem, který neobstál byla západosibiřská lajka Biena z Letné, která neměla svůj den v disciplíně práce na pobarvené stopě a byla zde hodnocena známkou 0.
V první ceně se umístili 2 psi a celkovým vítězem se stal Hladkosrstý foxteriér, pes Atos od Křovického potoka s vůdcem Mgr. Daliborem Sochou se 116 body. Dalším psem v první ceně a 103 body byl Jezevčík drsnosrstý standartní, fena Ajda ze Zářící, s vůdcem Janem Frkalem. Další dva psi skončili ve druhé ceně.
I přes nepřízeň počasí je nutno tyto zkoušky hodnotit velmi kladně, protože jsou poměrně náročné na přípravu a prostor pro založení stopních drah, odpovídajících  zkušebnímu řádu.
 
     Uspořádáním podzimních zkoušek ohařů a malých plemen se v tomto roce zhostilo MS Staříč, které propůjčilo honitbu a zajistilo formou sponzorského daru pro kynologickou komisi OMS i pronájem prostor myslivecké chaty jako nezbytné zázemí zkoušek. Zájem o zkoušky byl do uzávěrky přihlášek  značný a předčil uplynulé roky, kdy na podzimkách běželi i jen tři přihlášení psi a  tak se k rozhodčím pro předpokládanou jednu skupinu malých plemen a jednu skupinu ohařů sháněla další dvojice  pro velká plemena a zajišťovala ulovená zvěř pro co nejoptimálnější posouzení disciplín. V den zkoušek vyšlo počasí vše vypadalo pohodově, v dobře zazvěřené honitbě. Překvapením proto bylo, že k prezentaci se nedostavilo 5 vůdců (2 se omluvili po zahájení zkoušek) a tak bylo na vrchním rozhodčím, aby narychlo přeorganizovat naplánovaný postup zkoušek a počet rozhodčích.
Na Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen konané 25.9.2010 se tedy přihlásilo 15 psů, prezentovalo se 10 psů. Ve skupině malých plemen to bylo 6 psů, 3 NK, 2 ASS, 1 BRT
a ve skupině ohařů o byli  4 psi,  3 KO, 1 NDO.
Posuzovali: vrchní rozhodčí Ing. Morbicer Tomáš
              rozhodčí pro ohaře          Šeděnka Milan
                                                     Sikora Josef
rozhodčí pro malá plemena          Brnovják Milan
                                                           Raab Lubomír
 
Zkoušky dokončili ve skupině slídičů 4 psi. Dva psi, kteří neuspěli, byli v disciplíně dohledávka a přinášení pernaté zvěře hodnoceni známkou 0.
V první ceně s počtem bodů 229 byl jako vítěz zkoušek vyhlášen Anglický špringeršpaniel, pes Exy z Větrné paseky vedený Mgr.Rostislavem Kejdanou. Dalším psem v první ceně byl Německý křepelák, pes Vaby z Javorového vrchu s vůdcem Josefem Babicou. Jeden pes se umístil ve druhé a jeden ve třetí ceně.
Ve skupině ohařů dokončili zkoušky 3 psi, když jeden neuspěl v disciplíně dohledávka pohozené pernaté zvěře.
Ostatní ze skupiny skončili v první ceně, když s počtem bodů 275 byl zde jako nejlepší vyhodnocen Německý krátkosrstý ohař, fena Eli ze Slavíče, kterou vedl Pavel Gurecký z pořádajícího mysliveckého sdružení, jako další se umístil Německý krátkosrstý ohař, pes Charly z Čeperláku s vůdcem Jaroslavem Plonkou a další Německý drátosrstý ohař, pes Earl z Rafajova revíru vedený Lumírem Sikorou.
Poděkování patří organizátorům z pořádajícího MS, kteří měli vše pečlivě připravené a velmi dobře se starali o všechny účastníky zkoušek.
 
     Poslední akcí naší kynologické komise byly zkoušky v bezkontaktním norování. Konaly se na umělé noře ve Frýdku Místku na Hliníku a byla zde tradičně dobrá nálada a pohodová atmosféra. Občerstvení zajistil Karel Klimek, který se blýsknul výborným gulášem. Zkoušky troubením zahájil i ukončil a celou dobu na borlici provázel Aleš Trefný, kterému patří velký dík. Stejně tak je třeba poděkovat zapisovatelkám, bez jejichž obětavé pomoci by byl průběh zkoušek pomalejší. Normistři byli rovněž bezchybní a tak zkoušky proběhly za příznivého počasí vcelku rychle. Zkouškám předcházely 4 termíny nácviků na noře, tedy čtyři nedělní dopoledne, na kterých trénovalo dohromady 30 psů vždy ve dvou kolech.
V sobotu 2.10. 2010 se tedy sešlo na noře na Hliníku 14 psů
z toho polovina teriérů   2 BRT, 3 JGT, 1 FXD,1 FXH
a polovina jezevčíků       2 JhlS, 1 JdrS, 2 JhlT, 1JdrT
Posuzovali: vrchní rozhodčí Ing.Heczko Tadeáš
                                 rozhodčí         Skotnica Vítěslav
                                                          Nezval Miroslav
 
U zkoušek uspělo 13 psů, 1 (jezevčík) se svým vůdcem odstoupil pro indispozici psa.
Jako nejlepší teriér byl vyhlášen Border teriér, fena Bára Ajka od Rytíře vedená Alešem Šigutem, plného počtu bodů dosáhli i další tři teriéři.
Nejlepším jezevčíkem se stala fenka Jezevčíka hladkosrstého trpasličího Frolic Kisjeszeni, kterou vedla Renata Šigutová. Z jezevčíků dosáhli plného počtu bodů ještě další dva jedinci. Loveckou upotřebitelnost získalo  13 psů.
 
Přehled výsledků zkoušek v roce 2010 :
 

 

Dru zkoušky
Přihlášeno
Předvedeno
Obstálo
%
I.c
II.c
III.c
Zkoušky vloh
14
14
12
86
10
 
2
Norování
24
24
21
88
 
 
 
BZ mp.
6
6
4
67
2
2
 
Podzimní zkoušky
15
10
7
70
5
1
1
Celkem
59
54
44
81
17
3
3

 

 
 
Celkem v roce 2010 získalo na zkouškách pořádaných OMS Frýdek Místek loveckou upotřebitelnost: 32  psů.
Vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře: 7 psů ( PZ).  
Vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře: 4 psi (BZ).   
Norování,: 21 psů.
 
 
     Děkuji všem Mysliveckým sdružením, které propůjčují honitby na konání zkoušek, členům KK za jejich celoroční práci, rozhodčím a všem, kteří psy cvičí a na zkouškách předvádějí, čímž pomáhají eliminovat ztráty střelené a poraněné zvěře.
Děkuji Okresní myslivecké radě za kladný přístup k lovecké kynologii a v neposlední řadě i nové jednatelce paní Biolkové  za její obětavost a administrativní přípravu kynologických akcí, která je vždy na vysoké úrovni .
Myslivosti a lovecké kynologii zdar!                                               Miroslav Nezval, předseda KK OMS
 
Norování nováčků 2.10.2010
Umělá nora Frýdek-Místek

Foto ze zkoušek na tomto odkazu
http://picasaweb.google.cz/TherionaDK/Norovani2102010?feat=directlink

Zde v galerii pouze část fotografií.


Jarní svod loveckých psů

Dne 11.4.2010 v neděli se konal jarní svod loveckých psů v areálu Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku.Přestože počasí nám vůbec nepřálo, účast byla velká.A překvapivá byla i rozmanitost druhů plemen.Posuďte sami:

německý ohař krátkosrstý - 6
bretaňský dlouhosrstý ohař - 1
gordonsetr - 1
maďarský ohař krátkosrstý - 1
borderterrier - 6
německý křepelák - 2
hanoverský barvář - 1
český fousek - 3
německý drátosrstý ohař - 1
bavorský barvář - 1
irský setr - 1
výmarský ohař krátkosrstý - 1
karelský medvědí pes - 1
labrador retriever - 1
jezevčík hladkosrstý - 3
slovenský kopov - 3
jagdterrier - 6
foxterrier hladkosrstý - 2
jezevčík drsnosrstý trpasličí - 1 Chovatelská přehlídka trofejí lovecké sezóny 2009 

Vystavených trofejí bylo :

srnec - 452 ks

jelen - 110 ks

medailové trofeje jelen
honitba lovec datum lovu C.I.C. medaile věk
Střelnice Šrubař F. 20.09.09 196,85 stříbrná 8
Skalka Kudělásek J. 29.12.09 185,04 bronzová 9
Morávka-Vyšní Lhoty Mgr.Kejdana R. 18.10.09 178,24 bronzová 12+
Bílý Kříž Španihel P. 13.01.10 172,87 bronzová 10
Okruhlice Nedvěd J. 23.09.09 171,65 bronzová 9

medailové trofeje srnec

 MS lovec datum lovu C.I.C. medaile věk
Horečka-Ostravice Vančura M. st. 12.08.09 121,23 stříbrná 5
Metylovice sražen autem 21.05.09 115,03 stříbrná 3
Staříč Kamenná Mgr. Nohel J. 12.08.09 114,15 bronzová 4
honitba Ondřejník Mička L. 03.08.09 105,10 bronzová 4

Srnčí zvěř v mysliveckém roce 2009


pověřená obec odstřel úhyn úhyn dopravou celkem
Frýdek-Místek 581 135 258 974
Frýdlant n. O. 223 43 53 319
Celkem 804 178 311 1293


 
Chovatelská přehlídka trofejí v okrese Frýdek-Místek
 
Okresní myslivecký spolek ve Frýdku-Místku ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a městem Frýdlant nad Ostravicí a statutárním městem Frýdek-Místek uspořádal každoroční přehlídku loveckých trofejí těchto pověřených obcí a Oblasti chovu jelení zvěře Beskydy.
            Po dlouhých přípravách, hodnocení trofejí a instalaci výstavy, proběhlo dne 14.5. 2010 slavnostní zahájení chovatelské přehlídky ve víceúčelovém sále Základní školy L. Janáčka na Hukvaldech.
            Výstavu zahájil místopředseda OMS Frýdek-Místek pan Martin Hlaváč, který přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedovi myslivecké komise panu Milanu Koutnému. Ten návštěvníky seznámil s velmi zajímavou statistikou za posledních pět let, s medailovými trofejemi , se složením hodnotitelské komise a dalšími aktuálními a zajímavými daty.Upozornil na výtvarné práce dětí základních škol a školek z našeho okresu,které byly vystaveny v sále.Poděkoval také starostce obce Hukvaldy a ředitelce ZŠ L.Janáčka Hukvaldy, sponzorům, členům mysliveckých sdružení,kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy.
Následovalo předání vyznamenání členům OMS Frýdek-Místek a pak uvedl pan Koutný jednu netradiční a velmi zajímavou akci a to křest deváté knihy spisovatele pana Vladislava Kropa nazvanou Černí myslivci v Zadních horách.Milým překvapením byla účast členů řádu Černých myslivců Pobeskydských pana plukovníka Přemysla Filipa a pana Pavla Trnečky, kteří u příležitosti křestu knihy předali panu Vladislavu Kropovi pamětní medaili Sv. Huberta za přínos řádu.
 
 
Nyní několik podrobnějších údajů o chovatelské přehlídce :
 
Celkový počet vystavených trofejí : srnec -  452 ks 
z toho 4 medailové trofeje ( dvě stříbrné a dvě bronzové )
 
jelen – 110 ks
z toho 5 medailových ( jedna stříbrná a čtyři bronzové ).
 
Menší přehled o srnčí zvěři dvou pověřených obcí,protože další dvě ( Třinec a Jablunkov s naším Okresním mysliveckým spolkem při hodnocení a přehlídce trofejí nespolupracují ).
 
 
Pověřená obec
odstřel
úhyn
úhyn dopravou
celkem
Frýdek-Místek
581
135
258
974
Frýdlant n. O.
223
43
53
319
Celkem
804
178
311
1293
 
 
Z této tabulky je jasně vidět velké ztráty na srnčí zvěři způsobené dopravou.
 
Jelení zvěř – Oblast chovu jelení zvěře Beskydy
 
 
plán
plán celkem
odstřel a odchyt
úhyn
celkem
jelen
laň
kolouch
 
jelen
laň
kolouch
jelen
laň
kolouch
 
130
140
94
364
101
123
128
1
5
13
371
 
 
 
 
Jelení zvěř mimo Oblast chovu jelení zvěře Beskydy ( pověřená obec Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí )
 
 
plán
Plán celkem
Odstřel a odchyt
úhyn
celkem
jelen
laň
kolouch
 
jelen
laň
kolouch
jelen
laň
kolouch
 
 
 
 
 
17
28
19
1
1
1
67
 
      
 
Šelmy- odstřel v mysliveckém roce 2009
 
 
Pověřená obec
Liška obecná
Jezevec lesní
Psík mývalovitý
Frýdek-Místek
367
26
11
Frýdlant n. Ostr.
130
16
1
Celkem
497
42
12
 
 
Černá zvěř – odstřel v mysliveckém roce 2009
 
 
Pověřená obec
kňour
bachyně
lončák
sele
úhyn
celkem
Frýdek-Místek
4
2
86
104
4
200
Frýdlant n. Ostr.
1
0
25
18
0
44
Obory
3
8
0
35
2
48
CELKEM
8
10
111
157
6
292
 
 
To by byla ve zkratce menší statistika lovu a úhynu za uplynulý myslivecký rok .
 
Již pátým rokem je součástí výstavy trofejí také výtvarná soutěž pro děti základních a mateřských škol na téma příroda a zvěř. Jsme moc rádi, že se této soutěže účastní poměrně velký počet ZŠ a MŠ našeho okresu.Všechny děti za svá dílka dostanou malé dárečky .Výtvarné práce dětí jsou součástí výstavy   a také příjemným zpestřením celé přehlídky trofejí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,kteří se podíleli na přípravě a zajištění chovatelské přehlídky trofejí a bez jejichž podpory a spolupráce by nebylo v silách Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku takto náročnou a významnou společenskou akci uspořádat.
Poděkování patří :
Základní škole Leoše Janáčka na Hukvaldech,obci Hukvaldy,MS Brušperk,MS Fryčovice,MS Hukvaldy,MS Chlebovice,MS Kozlovice,MS Metylovice,MS Palkovice,MS Sedliště,MS Staříč a také adeptům letošního kurzu z myslivosti,kteří s přípravou přehlídky a instalací trofejí pomáhali.
Finančním příspěvkem přispěla myslivecká sdružení – Baštice-Baška, Čeladná, Dobrá-Pazderná, Frýdlant-Pstruží, Fryčovice,Tošanovice, Horečka-Ostravice, Kotař-Vyšní Lhoty, Kozlovice, Lesanka-Trojačka Řepiště, Lubno, Malenovice-Borová, Metylovice, Nošovice, Kotař-Vyšní Lhoty, Ondráš Janovice, Palkovice-Olešná, Raškovice, Sedliště Frýdek, Smilovice-Řeka, Strážnice-Skalice,Travný.
Děkujeme také sponzorům a to jsou – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Arcelor Mittal Frýdek-Místek a.s., Lesostavby Frýdek-Místek, Lesy ČR,s.p.,Oblastní inspektorát Frýdek-Místek, Beskyd Agro Fryčovice, B+J Stavební s.r.o. Ostravice, Pila Pazderná BKW,s.r.o., Obecní úřad Hukvaldy, Obecní úřad Fryčovice, Martin Zleman.
 
Hana Biolková
 
Foto Biolková,Hlaváč,Hikl st.

Poděkování

Myslím, že jako každý rok tak i letos bychom nebyli schopni tuto akci uspořádat a připravit bez pomoci sponzorů a mysliveckých sdružení,která nám pomáhají.Dále také nesmíme zapomenout na vstřícný přístup krajského úřadu a dvou pověřených obcí našeho okresu ( Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek). Ostatní dvě pověřené obce ( Jablunkov a Třinec ) s námi nespolupracují.

Poděkování patří :

Základní škole L. Janáčka na Hukvaldech
Obci Hukvaldy
MS Brušperk
MS Fryčovice
MS Hukvaldy
MS Chlebovice
MS Kozlovice
MS Metylovice
MS Palkovice
MS Sedliště
HS Staříč

Sponzorům :

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
Městskému úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí
firmě Arcelor Mittal Frýdek-Místek, a.s.
Třineckým železárnám ,a.s.
Lesostavbám Frýdek-Místek, a.s.
LČR , Oblastnímu inspektorátu Frýdek-Místek
Beskydu Agro Fryčovice s.r.o.
Obecnímu úřadu Hukvaldy
Obecnímu úřadu Fryčovice
B +J Stavební s.r.o. Ostravice
Pila Pazderná BKW, s.r.o.
Martinu Zlemanovi
Agru Měřín

Mysliveckým sdružením,která přispěla finančním darem :

MS Baštice
MS Čeladná
MS Dobrá-Pazderná
MS Frýdlant-Pstruží
MS Fryčovice
MS Tošanovice
MS Horečka-Ostravice
MS Kotař-Vyšní Lhoty
MS Kozlovice
MS Lesanka-Trojačka-Řepiště
MS Lubno
MS Malenovice-Borová
MS Metylovice
MS Nošovice-Nižní Lhoty
MS Ondráš Janovice
MS Palkovice-Olešná
MS Raškovice
MS Sedliště-Frýdek
MS Smilovice-Řeka
MS Strážnice-Skalice
MS Travný
 V sobotu 25.9.2010 se uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen.Zkoušky probíhaly v honitbě HS Staříč a zázemí nám poskytlo MS Staříč na jejich myslivecké chatě.Počasí nám přálo, bylo slunečno a velice příjemně.
V první ceně s nejvyšším počtem bodů ve skupině ohařů se umístila Eli ze Slavíče s vůdcem Pavlem Gureckým.
Ve skupině malých plemen se s největším počtem bodů umístil na prvním místě Exy z Větrné paseky s vůdcem Mgr. Rostislavem Kejdanou.
Ovšem i tyto jinak pohodové zkoušky byly narušeny nezodpovědností několika přihlášených účastníků,kteří se bez omluvy  nedostavili. Celé zkoušky byly tímto zpožděny a nejen tým rozhodčích, ale i ostatní soutěžící a korona museli čekat.Nejprve jsme se obávali,že by mohli bloudit a prostě se zdrželi něčím nepředvídaným,ale nebyla to pravda. Těchto 5 přihlášených vůdců ( ano slovy pět ) se prostě bez omluvy nedostavilo a ti, na které byl telefonický kontakt, telefon nebrali. Na poslední chvíli již po zahájení zkoušek se dva vůdci omluvili. Z tohoto důvodu musel být na místě redukován i sbor rozhodčích .To znamená,že dva rozhodčí  přijeli zbytečně.
Co více k tomu dodat.

Podzimní zkoušky posuzovali tito rozhodčí :

vrchní rozhodčí :                    ing. Tomáš Morbicer

rozhodčí pro ohaře :               Milan Šeděnka a Josef Sikora

rozhodčí pro malá plemena :   Milan Brnovják a Lubomír Raab
 
Veliké poděkování patří HS Staříč a MS Staříč za poskytnutí honitby a chaty ke zkouškám loveckých psů.Honitba byla velice dobře zazvěřena a celkový průběh zkoušek se obešel bez protestů.

Také je třeba poděkovat za vstřícnost při pronájmu prostor myslivecké chaty, kde tyto byly Kynologické komisi při OMS Frýdek-Místek poskytnuty formou sponzorského daru.Barvářské zkoušky malých plemen 11.9.2010 v

Oldřichovicích


Veškeré foto ze zkoušek - zde na tomto odkazu : http://picasaweb.google.cz/TherionaDK/BZMP1192010?feat=directlink

V sobotu 11.9.2010 se konaly Barvářské zkoušky malých plemen v Oldřichovicích.Počasí nám opravdu nepřálo, silně pršelo.Ke zkouškám bylo přihlášeno 6 psů.Jezevčík hladkosrstý,jezevčík drsnosrstý,foxteriér hladkosrstý,border teriér,bullteriér a západosibiřská lajka.
Zkoušky zahájil předseda kynologické komise OMS Frýdek-Místek pan Miroslav Nezval,přivítal všechny zúčastněné, upřesnil organizaci zkoušek a předal slovo vrchnímu rozhodčímu ing. Tadeáši Heczkovi. Proběhla veterinární kontrola zdravotního stavu psů a jejich dokladů a odjelo se do honitby.
Z celkového počtu 6 účastníků dva u zkoušek neuspěli.
V první ceně se se umístil pes - foxteriér hladkosrstý Atos od Křovického dvora s vůdcem Mgr. Daliborem Sochou a fena - jezevčíka drsnosrstého Ajda ze Zářící s vůdcem Janem Frkalem.
Velice mile mě překvapila podpora MS Javorový
Oldřichovice a MS Rovina Žor , kde nám poskytli azyl a občerstvení pro rozhodčí v jejich velké a krásné chatě formou sponzorského daru.V době,kdy se v kynologii zápasí o každou korunu, a přesto Okresní myslivecký spolek musí každé kynologické zkoušky dotovat ze svých příjmů, oceňuji to jako velice vstřícné a chápající gesto od kolektivu lidí, kterým není myslivost a myslivecká kynologie lhostejná. Všem patří veliké poděkování.

Také je potěšující , že v letošním roce byla skupina psů barvářských zkoušek malých plemen v plném počtu, protože v loňském roce jsme museli tyto zkoušky zrušit kvůli malému počtu loveckých psů.
Přiložené dokumenty

 2015_Pozvanka_snem_OMS_FM-(1) (pdf - 42,77 KB)
 Myslivecká osiva (pdf - 44,53 KB)
 Petice ČMMJ (docx - 31,53 KB)
 Petice (odg - 112,36 KB)

Petice

 pozvankaprihlaska-prohlížitelé (doc - 40,45 KB)
 Petice2 (odg - 154,36 KB)

Petice2

 Pozvanka-na-skoleni-vedoucich-krouzku (pdf - 77,17 KB)
 Prohlížitelé noví Přihláška a pozvánka (doc - 40,45 KB)

Školení prohlížitelů-přihláška a informace

 Scan20001 (odg - 51,37 KB)

Petice1

 Propozice na Střeleckou soutěž (doc - 30,72 KB)
 Rozvrh hodin_20131119 OMS Frýdek-Místek (doc - 38,40 KB)
 Scan10001 (pdf - 115,92 KB)
 Scan10001 (pdf - 115,92 KB)

Plakát přehlídka trofejí Vendryně-Prašivá

 Termínový kalendář akcí pro rok 2014 ( - )