Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Bahno-Příkopy 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Chovatelská přehlídka trofejí

Chovatelská přehlídka trofejí 2019


plakat.png


 
Chovatelská přehlídka trofejí pro oblast chovu jelení zvěře

"Beskydy" za hospodářský rok 2018 se uskuteční ve dnech

18.5.-19.5.2019 ve víceúčelovém sále ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech.


Také proběhne okresní kolo Zlaté srnčí trofeje, pro kroužky

vedené u ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek

Frýdek-Místek 
Chovatelská přehlídka 2018


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pověřil v letošním roce pořádáním Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „  Českomoravskou mysliveckou jednotu z.s., Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek.
 
Ve dnech 10.5.2018  a  11.5.2018  byly předloženy trofeje uživateli honiteb ve víceúčelovém sále Městského Úřadu Jablunkov.
 
14.5.2018 a 15.5.2018 proběhlo hodnocení předložených trofejí ve víceúčelovém sále Městského Úřadu Jablunkov  hodnotitelskou komisí.

Dne 21.5.2018-22.5.2018  byla výstava instalována ve víceúčelovém sále  Městského Úřadu Jablunkov.

25.5.2018 Ve víceúčelovém sále proběhlo slavnostní zahájení chovatelské přehlídky
 
26.5.2018  V dopoledních hodinách proběh jarní svod loveckých psů v Městském lese Jablunkov a zahájila se také vědomostní soutěž Zlatá srnčí trofej.  Od 15,00 hodin proběhl doprovodný program výstavy v parčíku za Městským Úřadem Jablunkov.
 
Hodnocení trofejí
 
Hodnocení trofejí  bylo dvoudenní a velice náročné.  
 
Medailové trofeje –myslivecký rok 2017
JELEN
Uděleny byly 1 stříbrná  a 3 bronzové medaile.
 
SRNEC
Uděleny byly 2 zlaté, 3 stříbrné a 7 bronzových medailí.
 
 
 
Jelení zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Celkem
Oblast chovu jelení zvěře Beskydy 693 43 736
Mimo oblast chovu- ( Frýdek-Místek, Frýdlant n.O. Jablunkov, Třinec) 280 7 287
celkem 973 50 1023
 
 
Srnčí zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Celkem
Frýdek-Místek 631 605 1236
Frýdlant n. O. 263 160 423
Jablunkov 244 94 338
Třinec 362 261 623
Celkem 1500 1120 2620
 
Šelmy
 
Pověřená obec Liška obecná Jezevec lesní Kuna skalní a lesní Psík mývalovitý Mýval severní Norek americký
Frýdek-Místek 450 52 158 10 0 0
Frýdlant n. O. 130 26 24 0 0 0
Jablunkov 191 32 28 0 0 0
Třinec 267 62 79 3 0 0
Celkem 1038 172 289 13 0 0
 
Podrobné statistiky a výsledky jsou uvedeny v Katalogu letošní chovatelské přehlídky.
Chovatelská přehlídka trofejí se stala v našem regionu již tradicí. Je důležité vyhodnocovat hospodaření se zvěří v honitbách spadajících pod působnost pověřených obcí okresu Frýdek-Místek.