Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Hliník 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Chovatelské přehlídky trofejí

Chovatelské přehlídky trofejí

IMG_1219.JPG


Chovatelská přehlídka trofejí 2017
 

Sponzoři  Chovatelské výstavy trofejí 2017
Myslivecké spolky
1.      MS Krásná
2.      MS Horečka Ostravice
3.      MS Kotař Vyšní Lhoty
4.      MS Čeladná
5.      MS Dobrá – Pazderna
6.      MS Hráz Soběšovice
7.      MS Hukvaldy
8.      MS Fryčovice
9.      MS Ondráš Janovice
10.  MS Staříč

11.  MS Strážnice – Skalice
12.  MS Kozlovice
13.  MS Brušperk
14.  MS Lubno
15.  MS Malenovice a Nová Ves
16.  MS Sedliště Frýdek
17.  MS Chlebovice
 
Pověřené obce, obce a firmy
1.      Commodum
2.      Karel Paskuda
3.      Obec Hukvaldy
4.      Moravskoslezský kraj
5.      Město Frýdlant nad Ostravicí
6.      Město Frýdek-Místek
7.      Obec Čeladná
8.      Moravská kuchyně s.r.o., Lančová Marcela
9.      Jarmila Smyčková, Tošanovice
10.  Jaroslav Ježowicz
11.  Vladimír Vrkoč
12.  Obec Fryčovice
13.  Základní škola L. Janáčka, Hukvaldy
14.  Obec Dobrá
15.  Obec Staříč
16.  Obec Brušperk
17.  ArcellorMittal Ostrava a.s.
18.  Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy
 

IMG_1208.JPG

Fotografie z chovatelské přehlídky trofejí a Zlaté srnčí trofeje zde na odkazu:

photos.google.com/share/AF1QipMpX98D-gmWpNP_Xx7FLHe0hHaLuJIW-8u4VyKcjJ5NdZJCusXrLigGnpTl7TNL5A?key=SV9SeHBQbTBUNWRqNHdFb0dvV093QnBmOU1MSWt3

IMG_1201.JPG

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pověřil v letošním roce pořádáním Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „  Českomoravskou mysliveckou jednotu z.s., Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek.
 
Ve dnech 15.5.2017  a  16.5.2017  byly předloženy trofeje uživateli honiteb v Základní škole L. Janáčka na Hukvaldech.

 
17.5.2017 a 18.5.2017 proběhlo hodnocení předložených trofejí v ZŠ L. Janáčka Hukvaldy  hodnotitelskou komisí ve složení :
 
Předseda : Milan Koutný, Hukvaldy 32, 739 46
 
Členové :
Miroslav Nezval, Nýdek 240, 739 95
Vladimír Řezníček, Palkovice 584, 73941
Ing. Miroslav Sajdl ml., Malenovice 94, 739 11
Ing. Jan Rohan, Krásná 337, 739 04
Martin Hlaváč, Polní 590, Frýdlant n. O., 739 11
Michal  Ďug, Vojkovice 103, 739 51
Hana Biolková, Ondřejnická 839, Frýdlant n. O., 739 11
Bc. Hubert Rodek, Sedliště 9, 739 36
Tomáš Hikl, Čeladná 160, 739 12
Bc. Ivo Dlouhý, Staroveská 284, 739 44 Brušperk
Dne 25.5.2017 byla výstava instalována ve víceúčelovém sále Základní školy L. Janáčka na Hukvaldech a v sobotu 27.5.2017 byla výstava slavnostně zahájena a od 14,00 hodin proběhl doprovodný program výstavy v areálu základní školy a
doprovodný program zaměřený na Den dětí ve spolupráci se Základní školou L. Janáčka nazvaný „Mejdan za školou“.
 
Hodnocení trofejí
 
Hodnocení trofejí  bylo dvoudenní a velice náročné. Hodnotitelská komise ohodnotila celkem:
 
JELEN
 
127 trofejí za Oblast jelení zvěře „ Beskydy „
34 trofejí mimo Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „
 
Uděleno bylo 7 bronzových medailí .
 
SRNEC
 
440 trofejí srnčí zvěře ulovené v honitbách spadajících do působnosti statutárního města Frýdek-Místek
151 trofejí srnčí zvěře z honiteb spadajících do působnosti města Frýdlant n. O.
 
Udělena byla jedna zlatá, pět stříbrných a jedna bronzová medaile.
 
 
 
Jelení zvěř celkové vyhodnocení
 


  Odlov Úhyn Celkem
Oblast chovu jelení zvěře Beskydy 602 33 635
Mimo oblast chovu- ( F-M, Frýdlant n.O. , Jablunkov) 137 2 139
celkem 739 35 774
 
 
 
Srnčí zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Celkem
Frýdek-Místek 624 568 1192
Frýdlant n. O. 234 126 360
Celkem 858 694 1552
 
Šelmy
 
Pověřená obec Liška obecná Jezevec lesní Kuna skalní a lesní Psík mývalovitý Mýval severní Norek americký
Frýdek-Místek 411 48 145 11 0 0
Frýdlant n. O. 143 23 22 1 0 0
Jablunkov 190 26 24 1 0 0
Celkem 744 97 191 13 0 0
 
Podrobné statistiky a výsledky jsou uvedeny v Katalogu letošní chovatelské přehlídky, který je součástí Závěrečné zprávy. Na katalogu i na ostatních materiálech k chovatelské přehlídce ( plakáty, pozvánky, letáčky ) je uvedeno , že celá akce je pořádána ve spolupráci s Krajským úřadem MS kraje a městem Frýdlant nad Ostravicí a  statutárním městem Frýdek-Místek. Moravskoslezský kraj  a statutární město Frýdek-Místek a město Frýdlant nad Ostravicí jsou také uvedeni jako sponzoři akce jak v katalogu  tak i na panelu sponzorů ve výstavním sále.
Součástí zprávy je i DVD s průběhem chovatelské přehlídky trofejí včetně doprovodného programu v areálu školy a Dne dětí.
Podle našich záznamů navštívilo výstavu včetně doprovodného programu asi 1400 návštěvníků z myslivecké a nemyslivecké veřejnosti a dětí, protože součástí výstavy byl Dětský den v areálu ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech.
Chovatelská přehlídka trofejí se stala v našem regionu již tradicí. Je důležité vyhodnocovat hospodaření se zvěří v honitbách spadajících pod působnost pověřených obcí okresu Frýdek-Místek.
 
Poznatky ze statistiky a dalších údajů :
 
a)    Uživatelé honiteb uvádějí odlišná data v MYSL/1 a v údajích na chovatelskou přehlídku.
 
b)    Rozrůstá se nešvar předkládat na hodnocení trofejí jen část trofejí ( např. MYSL/1 uloveno 7 ks samčí zvěře a na CHP předloženo jen 5 ks trofejí), hlavně u jelenů.
 
c)     Některé honitby nepředkládají trofeje k hodnocení vůbec ani neuvádějí statistiku.
  

oddelovac.gif


jelen-lepsi.jpg
Závěrečná zpráva z Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře Beskydy pořádané v roce 2016 Okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Frýdek-Místek a městem Frýdlant nad Ostravicí
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pověřil v letošním roce pořádáním Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „  Českomoravskou mysliveckou jednotu z.s., Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek.
 
Ve dnech 4.5.2016  a  5.5.2016  byly předloženy trofeje uživateli honiteb v Základní škole L. Janáčka na Hukvaldech.
 
5.5.2016 a 6.5.2016 proběhlo hodnocení předložených trofejí v ZŠ L. Janáčka Hukvaldy  hodnotitelskou komisí ve složení :
 
Předseda : Milan Koutný, Hukvaldy 32, 739 46
 
Členové :
Miroslav Nezval, Nýdek 240, 739 95
Vladimír Řezníček, Palkovice 584, 73941
Ing. Miroslav Sajdl ml., Malenovice 94, 739 11
Ing. Jan Rohan, Krásná 337, 739 04
Martin Hlaváč, Polní 590, Frýdlant n. O., 739 11
Ivo Dlouhý, Brušperk  284, 739 44
Hana Biolková, Ondřejnická 839, Frýdlant n. O., 739 11
Bc. Hubert Rodek, Sedliště 9, 739 36
Tomáš Hikl, Čeladná 160, 739 12
 
Dne 12.5.2016 byla výstava instalována ve víceúčelovém sále Základní školy L. Janáčka na Hukvaldech a v sobotu 14.5.2016 byla výstava slavnostně zahájena a od 14,00 hodin proběhl doprovodný program výstavy v areálu základní školy a
doprovodný program zaměřený na Den dětí ve spolupráci se Základní školou L. Janáčka nazvaný „Mejdan za školou“.
 
 
 
Hodnocení trofejí
 
Hodnocení trofejí  bylo dvoudenní a velice náročné. Hodnotitelská komise ohodnotila celkem:
 
JELEN
 
104 trofejí za Oblast jelení zvěře „ Beskydy „
17 trofejí mimo Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „
 
Udělena byla jedna stříbrná a 4 bronzové medaile .
 
SRNEC
 
433 trofejí srnčí zvěře ulovené v honitbách spadajících do působnosti statutárního města Frýdek-Místek
123 trofejí srnčí zvěře z honiteb spadajících do působnosti města Frýdlant n. O.
 
Udělena byla jedna zlatá a 6 bronzových medailí.
 
 
 
Jelení zvěř celkové vyhodnocení


  Odlov Úhyn Úhyn dopravou Celkem
Oblast chovu jelení zvěře Beskydy 449 23   472
Mimo oblast chovu- ( F-M, Frýdlant n.O. , Jablunkov) 72 3   75
celkem 521 26   547
 
 
 
Srnčí zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Úhyn dopravou Celkem
Frýdek-Místek 642 470   1112
Frýdlant n. O. 203 139   342
Jablunkov 243 53   296
Celkem 1088 662   1750
 
 
 
Šelmy
 
Pověřená obec Liška obecná Jezevec lesní Kuna skalní a lesní Psík mývalovitý Mýval severní Norek americký
Frýdek-Místek 342 44 122 12 3 0
Frýdlant n. O. 111 16 13 0 0 0
Jablunkov 180 21 36 4 0 0
Celkem 633 81 171 16 3 0
 
 
 
Podrobné statistiky a výsledky jsou uvedeny v Katalogu letošní chovatelské přehlídky. 
Podle našich záznamů navštívilo výstavu včetně doprovodného programu asi 1300 návštěvníků z myslivecké a nemyslivecké veřejnosti a dětí, protože součástí výstavy byl Dětský den v areálu ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech.
Chovatelská přehlídka trofejí se stala v našem regionu již tradicí. Je důležité vyhodnocovat hospodaření se zvěří v honitbách spadajících pod působnost pověřených obcí okresu Frýdek-Místek.Chovatelská přehlídka trofejí 2015

DSCN0624.JPG

Závěrečná zpráva z Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře Beskydy pořádané v roce 2015 Okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Frýdek-Místek a městem Frýdlant nad Ostravicí
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pověřil v letošním roce pořádáním Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „  Českomoravskou mysliveckou jednotu z.s., Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek.
 
Ve dnech 3.6.2015  a  4.6.2015  byly předloženy trofeje uživateli honiteb v Základní škole L. Janáčka na Hukvaldech.
 
9.6. 2015 a 10.6.2015 proběhlo hodnocení předložených trofejí v ZŠ L. Janáčka Hukvaldy  hodnotitelskou komisí ve složení :
 
Předseda : Milan Koutný, Hukvaldy 32, 739 46
 
Členové :
Miroslav Nezval, Nýdek 240, 739 95
Vladimír Řezníček, Palkovice 584, 73941
Ing. Miroslav Sajdl ml., Malenovice 94, 739 11
Ing. Jan Rohan, Krásná 337, 739 04
Martin Hlaváč, Polní 590, Frýdlant n. O., 739 11
Ivo Dlouhý, Brušperk  284, 739 44
Hana Biolková, Ondřejnická 839, Frýdlant n. O., 739 11
Bc. Hubert Rodek, Sedliště 9, 739 36
Tomáš Hikl, Čeladná 160, 739 12
 
Dne 18.6.2015 byla výstava instalována ve víceúčelovém sále Základní školy L. Janáčka na Hukvaldech a v sobotu 20.6.2015 byla výstava slavnostně zahájena.
V neděli 21.6.2015  proběhl doprovodný program výstavy v areálu základní školy  .
V 15,00 hodin byla celebrována Svatohubertská mše v kostele sv. Maxmiliána.
Od 13,00 hodin pak v areálu školy probíhal doprovodný program zaměřený na Den dětí ve spolupráci se Základní školou L. Janáčka nazvaný „Mejdan za školou“.
 
 
Hodnocení trofejí
 
Hodnocení trofejí  bylo dvoudenní a velice náročné. Hodnotitelská komise ohodnotila celkem:
 
JELEN
 
93 trofejí za Oblast jelení zvěře „ Beskydy „
32 trofejí mimo Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „
 
Udělena byla jedna zlatá a 4 bronzové medaile .
 
SRNEC
 
454 trofejí srnčí zvěře ulovené v honitbách spadajících do působnosti statutárního města Frýdek-Místek
128 trofejí srnčí zvěře z honiteb spadajících do působnosti města Frýdlant n. O.
 
Udělena byla jedna stříbrná medaile..
 
 
 
Jelení zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Úhyn dopravou Celkem
Oblast chovu jelení zvěře Beskydy 447 22 12 481
Mimo oblast chovu- ( F-M, Frýdlant n.O. , Jablunkov) 91 4 2 97
celkem 538 26 14 578
 
 
 
Srnčí zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Úhyn dopravou Celkem
Frýdek-Místek 694 152 296 1142
Frýdlant n. O. 216 63 90 369
Jablunkov 237 26 30 293
Celkem 1147 241 416 1804
 
 
 
Šelmy
 
Pověřená obec Liška obecná Jezevec lesní Kuna skalní a lesní Psík mývalovitý Mýval severní Norek americký
Frýdek-Místek 307 46 144 10 2 0
Frýdlant n. O. 133 15 50 2 0 0
Jablunkov 183 16 40 4 0 0
Celkem 623 77 234 16 2 0
 
 
 
Podrobné statistiky a výsledky jsou uvedeny v Katalogu letošní chovatelské přehlídky.
Podle našich záznamů navštívilo výstavu včetně doprovodného programu cca 1500 návštěvníků z myslivecké a nemyslivecké veřejnosti a dětí, protože součástí výstavy byl Dětský den v areálu ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech.
Chovatelská přehlídka trofejí se stala v našem regionu již tradicí. Je důležité vyhodnocovat hospodaření se zvěří v honitbách spadajících pod působnost pověřených obcí okresu Frýdek-Místek.
 
 
Fotografie výstavy a slavnostního zahájení.
Foto výstava trofejí 2015
 

       
 
 
 
 
 
 
Dne 29.6.2015                                                                            jednatelka
Ve Frýdku-Místku                                                                    Hana Biolková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dne 29.6.2015                                                       ČMMJ-OMS Frýdek-Místek z.s.
    Ve Frýdku-Místku                                                jednatelka Hana Biolková     
 
 
 
 
  

Výstava trofejí 2014

gif-bestpage-sk-510.gif

foto zde na odkazu :

plus.google.com/u/0/photos/102932880509391936344/albums/6021157361155395169Závěrečná zpráva z Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře Beskydy pořádané v roce 2014 Okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Frýdek-Místek a městem Frýdlant nad Ostravicí
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pověřil v letošním roce pořádáním Chovatelské přehlídky trofejí pro Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „  Českomoravskou mysliveckou jednotu z.s., Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek.
 
Ve dnech 13.5.2014  a 14.5.2014  byly předloženy trofeje uživateli honiteb v Základní škole L. Janáčka na Hukvaldech.
 
15.5. 2014 a 16.5.2014 proběhlo hodnocení předložených trofejív ZŠ L. Janáčka Hukvaldy  hodnotitelskou komisí ve složení :
 
Předseda : Milan Koutný, Hukvaldy 32, 739 46
 
Členové :
Miroslav Nezval, Nýdek 240, 739 95
Vladimír Řezníček, Palkovice 584, 73941
Ing. Miroslav Sajdl ml., Malenovice 94, 739 11
Ing. Jan Rohan, Krásná 337, 739 04
Martin Hlaváč, Polní 590, Frýdlant n. O., 739 11
Michal Ďug, Vojkovice 103, 739 51
Hana Biolková, Ondřejnická 839, Frýdlant n. O., 739 11
Bc. Hubert Rodek, Sedliště 9, 739 36
Tomáš Hikl, Čeladná 160, 739 12
 
Dne 28.5.2014 byla výstava instalována ve víceúčelovém sále Základníškoly L. Janáčka na Hukvaldech a v sobotu 31.5.2014 byla výstava slavnostně zahájena.
V neděli 1.6.2014 proběhl doprovodný program výstavy v areálu základní školy .
V 9,30 byla celebrována Svatohubertská mše v kostele sv. Maxmiliána.
Od 13,00 hodin pak v areálu školy probíhal doprovodný program zaměřený na Den dětí ve spolupráci se Základní školou L. Janáčka.
 
Hodnocení trofejí
 
Hodnocení trofejí  bylo dvoudenní a velice náročné. Hodnotitelská komise ohodnotila celkem:
 
JELEN
 
117 trofejí za Oblast jelení zvěře „ Beskydy „
27 trofejí mimo Oblast chovu jelení zvěře „ Beskydy „
 
Uděleno bylo 5bronzových medailí .
 
SRNEC
 
450 trofejí srnčí zvěře ulovené v honitbách spadajících do působnosti statutárního města Frýdek-Místek
149 trofejí srnčí zvěře z honiteb spadajících do působnosti města Frýdlant n. O.
 
Uděleno bylo 9 medailí – 5 stříbrných a 4 bronzové.
 
Jelení zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Úhyn dopravou Celkem
Oblast chovu jelení zvěře Beskydy 539 31 7 577
Mimo oblast chovu- ( F-M, Frýdlant n.O. , Jablunkov) 137 0 0 137
celkem 676 31 7 714
 
 
Srnčí zvěř celkové vyhodnocení
 
  Odlov Úhyn Úhyn dopravou Celkem
Frýdek-Místek 720 142 386 1248
Frýdlant n. O. 240 112 80 432
Jablunkov 232 24 34 290
 
 
Šelmy – lov 2012
 
Pověřená obec Liška obecná Jezevec lesní Kuna skalní a lesní Psík mývalovitý Mýval severní Norek americký
Frýdek-Místek 243 40 154 12 2 0
Frýdlant n. O. 70 8 17 0 0 0
Jablunkov 131 10 30 4 0 0
Celkem 444 58 201 16 2 0
 
 

  


 


Přiložené dokumenty

 201504_Tabulka_Prehled_odlovu_uhynu_seznam_trofeji (pdf - 32,87 KB)

Fotogalerie