Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Bahno-Příkopy 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
GDPR

Dne 25.5. 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně dalších přepsosů upravující tuto problematiku. 

Osobní údaje předáváte ke zpracování Jednateli. 

Informace o právech osoby: 
  • souhlas může osoba kdykoliv odvolat a následně může žádat o výmaz osobních údajů
  • osoba má právo na přístup k údajům a na pořízení kopie zracovánaných osobnách údajů
  • osoba má právo na informace o způsobu zpracování osobích údajů, na provedení opravy
  • poskytnutých osobních údajů, požádovat omezení zpracování či přenesení údajů pro předání jinému správci či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • neudělení souhlasu nemá za následek jaké koliv znehodnocení či poškození osoby a jejích práv ze strany organizace 
Archivace dokumentů na OMS: 
  • kynologie: 20 let (přihláška, soudcovská tabulka, přehled výsledků zkoušek)
  • Kurz a zkoušky z myslivosti 30let (přihláška, záznamník, prezenční listina, potvrzení o umožnění vykonání odborné praxe v honitbě, klasifikační přehled, potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti, zápis o průběhu a výsledku zkoušek z myslivosti)
  • Kurz a zkoušky na mysliveckého hospodáře 30 let (přihláška, prezenční listina, potvrzení o umožnění vykonání odborné praxe v honitbě, klasifikační přehled, potvrzení o vykonaných zkouškách pro mysliveckého hospodáře, zápis o průběhu a výsledku zkoušek pro mysliveckého hospodáře)
Smernice_Ochrana_a_zpracovani_osobnich_udaju220518.pdf