Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Bahno-Příkopy 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Kurz a zkoušky na myslivecké hospodáře

    Pro malý zájem uchazečů se kurz na MH nebude konatKurz a zkoušky na myslivecké hospodáře proběhnou v

roce 2020.

Zahájení: 22.2. - 1.3.2020

Cena: pro členy ČMMJ: 5 000,- Kč


            pro nečleny ČMMJ: 7 000,- Kč
 

  • Zahájení kurzu dne 22.2.2020 od 8,00 hodin budova Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek
  • Vedoucí kurzu : Ing. Radim Kahoun

sk. Př. č. I. - 22.2.2020

Práva a povinnosti mysl. hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysl. hospodáře, právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti

sk. Př. č. II. - 23.2.2020

zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře, plány mysl. hospodaření, vedení mysl. evidence a statistiky, povolenky k lovu, myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana zvěře a ochrana přírody v ČR 
 

sk. Př. č. II. - dle domluvy 

Praktická cvičení - vedení mysl. evidence, plány chovu a lovu, statistika, povolenky 
 

sk. Př. č. III. - 29.2.2020

Výživa zvěře, nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocem, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření, ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých části, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek, myslivecká zoologie a kynologie 
 

sk. Př. č. IV - 1.3.2020

Myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva, lovectví, lovecké zbraně, střelivo a bezpečnost při zacházení, lovecká pravidla, způsoby lovu včetně sokolnictví, základy první pomoci při úrazech provádění práva myslivosti, systém kontroly ulovené zvěře a jejich označování 
 

sk. Př. č. II. - dle domluvy

Praktická cvičení - vedení mysl. evidence, plány chovu a lovu, statistika, povolenky
 

  • Písemné zkoušky dne 9.10.2020 od 15:30 hodin - Budova OMS Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, 738 01 Frýdek-Místek
  • Ústní zkoušky dne 10.10.2020 od 8:00 hodin - Restaurace u Janka
  • Opravné zkoušky dne 13.11.2020 od 15:30 hodin  - Budova OMS Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, 738 01 Frýdek-Místek 

Rozvrh-Kurz-a-zkousky-pro-myslivecke-hospodare-2020-(2).docx
 

Přihláška je ke stažení dole v přílohách.
 Přiložené dokumenty

 prihlaska-pro-myslivecke-hospodare (doc - 29,70 KB)
 Rozvrh-Kurz-a-zkousky-pro-myslivecke-hospodare-2018 (docx - 16,80 KB)