Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Hliník 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Informace pro kroužky dětí, Zlatá srnčí trofej

 Informace pro vedoucí kroužků a zájemce o práci s dětmiZlatá srnčí trofej

výsledky národního kola ZST kategorie B 

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Vysledky-ZST-kategorie-B-(1).aspx#
 

Zlatá srnčí trofej se konala na Bílé, kategorie B od 16.7.2016 do 30.7.2016.

Výsledky národního kola ZST kategorie A :


www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Vysledky-narodniho-kola-ZST-kategorie-A.aspx 


Pro vedoucí registrovaných kroužků máme výukové materiály na základě dotace poskytnuté ČMMJ Praha. 
 

Všichni kdo vedete kroužky dětí nebo máte zájem založit myslivecký kroužek a s dětmi pracovat obracejte se na předsedu OMS Frýdek-Místek pana Martina Hlaváče.Ze zápisníku mladého myslivce


Listopad


 • Listopad je již řadu let mysliveckým svátkem, kdy se myslivci scházejí na společných lovech, „utužují“ nebo navazují nová přátelství a prezentují svou celoroční práci.
 • Listopad je tradičně měsícem konání honů na drobnou zvěř. V lesních honitbách, pokud napadne v tomto měsíci sníh, konáme také společné hony na černou zvěř.
 • Ve vyšších polohách zpravidla napadne sníh. Začíná přikrmování veškeré zvěře.
 • Myslivci tlumí počet dravé zvěře.
 • Spárkatou zvěř ještě v tomto měsíci intenzivně přikrmujeme jadrnými krmivy. Pokud jsme to neudělali dříve, je listopad snad tím nejzazším termínem, kdy bychom měli navézt seno do zásobníků a oborohů.
 • Nezapomeňme na drobnou zvěř. Zaječí zvěři předložíme především dužnatá krmiva, bažantí zvěř intenzivně přikrmujeme jadrnými krmivy.
 • Roční srnečci shazují paroží.
 • Začíná mufloní říje. Berani zápasí v oborách i ve volných honitbách. Je slyšet dunivé zvuky, jak do sebe toulci narážejí. Čas lásky dozní až v příštím měsíci.
 • Končí říje jelena siky, doznívá daňčí říje a nejstarší kusy daňka skvrnitého dokončují přebarvování srsti.
 • Začíná říje jelence běloocasého, kamzíka horského a začíná chrutí kňourů prasete divokého.
 • Pokračuje odlet lysek, husí, kormoránů a volavek na jih. Odlétají také poštolky a některé káně lesní.
 • Začíná zimní klid jezevců lesních, který čas od času přerušují.
 • Světový den bez aut – 14. listopadu, Mezinárodní nekuřácký den – 16. listopadu.
Návrhy pro činnost v listopadu:
1. Prohlédni si krmelec ve vaší honitbě a vyrob ze dřeva za pomoci dospělých jednoduché
zaječí krmidlo. Pomáhej myslivcům při sběru krmiv (jablka, kukuřice, řepka, brambory).
Metodický list číslo 15.
2. Přečti si v knize Myslivost (J. Hromas a kol.), Encyklopedie myslivosti (J. Červený a kol.)
nebo Myslivost (M. Vach a kol.) článek o mufloní zvěři. Na obrázku muflona doplň popis
mysliveckou mluvou.
Popis:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Biologie (způsob života):…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Rozšíření v ČR:………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………….……………………………
Myslivecký význam:…………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nákres a popis mysliveckou mluvou na zvláštní list:…………..…………………………..
3. Zúčastni se výřadu po honě na bažanta či zajíce. Zapamatuj si, jak myslivci vzdávají
poslední poctu ulovené zvěři. Načrtni výřad, který jsi viděl. Přečti si v knize o
mysliveckých zvycích týkajících se honů na drobnou zvěř.
4. Nakresli nebo nalep obrázek bažanta obecného a připiš k částem jeho těla popis
mysliveckou mluvou. Přečti si článek o bažantech.
5. Sestav kolekci bažantích peříček a připiš k nim, z které části pocházejí. Připevni peříčka
na tvrdý papír, podle metodického listu číslo 2.
6. Sleduj průběh říje mufloní zvěře a popiš souboj mufloních beranů a jejich hlasový projev.
Možno použít videonahrávky.
Zápisník pro mladé přátele myslivosti a ochrany přírody
- 48 -
7. Při pochůzce honitbou za doprovodu myslivce či rodičů se snaž najít shoz srnce. Nakresli jej a popiš tento nález.


 
Prosinec

A je tu poslední měsíc letošního roku, měsíc dlouhých nocí, vánočních svátků a konec
lovecké sezóny.Prosinec je měsíc, ve kterém je téměř ve všech honitbách sněhová pokrývka.
 • Využijme obnovu na obeznání dravé a černé zvěře. Sníh nám také hodně napoví nejen o pravidelných ochozech zvěře, ale také o tom, kdo kterou část honitby navštěvuje.Často budeme překvapeni, jakou zvěř v honitbě máme, a také někdy mile či nemile překvapeni, kdo a kam nám v honitbě chodí.
 • Přibývá sněhu, zvěř vyhledává krmelce a zásypy, zpěvné ptactvo krmítka.
 • Jednou týdně bychom měli navštívit krmná zařízení, dbát o to, aby v krmelcích pro spárkatou zvěř a zaječí zvěř bylo vždy dostatek sena a v zásypech pro drobnou zvěř dostatek zadiny nebo obilí.Zvěři předkládáme dužnatá krmiva, letninu. Obilovin předkládáme jen malá množství, a jen srnčí a daňčí zvěři.
 • Myslivci také odstraňují z ozimů sníh.
 • Pokud se začnou objevovat škody na lesních porostech spárkatou zvěří, začneme již v tomto měsíci s kácením měkkých listnáčů na ohryz.
 • V polních honitbách zřídíme pro koroptvičky hromady a věnujeme se jejich ochraně.
 • Končí hony na drobnou zvěř a v honitbách s dobrým zazvěřením provádíme odchyt drobné zvěře.
 • Doznívá mufloní říje. Stejně je tomu u jelence běloocasého a kamzíka horského.
 • Naplno pokračuje chrutí divokých prasat.
 • Ze severu přilétají káně rousná.
 • Revír se zklidnil, až na výjimky osiřely řeky a rybníky.


Návrhy pro činnost v prosinci:
 
1. Zúčastni se přikrmování drobné i spárkaté zvěře. Seznam se s druhy krmiva. Doplň:
Jadrné krmivo: …………………………………………………………………..
Objemové krmivo: …………………………………………………………………..
Dužnaté krmivo: …………………………………………………………………..
Minerální krmivo: …………………………………………………………………..
2. Přečti si v knize Myslivost (J. Hromas a kol.), Encyklopedie myslivosti (J. Červený a kol.)
nebo Myslivost (M. Vach a kol.) článek o černé zvěři. Na obrázku prasete divokého doplň
popis mysliveckou mluvou.
Popis:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Biologie (způsob života):…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Rozšíření v ČR:………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………….……………………………
Myslivecký význam:…………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nákres a popis mysliveckou mluvou na zvláštní list:…………..…………………………..
3. Vystrojte společně s členy kroužku v lese „vánoční strom“. U svého obydlí postav
krmítko pro ptactvo. Doporučuje se krmivo: ptačí zob, mák, slunečnice, jeřabiny, jablka,
luj, odřezky tlustého masa, ořechy, kukuřice, oves, proso, kaštany, žaludy, tvrdé pečivo aj.
Nedoporučuje se: měkké pečivo, těstoviny.
O vánočních prázdninách pozorujte strom i krmítko.
 
Zapiš své pozorování o přiletujících ptácích:……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Pohovoř s mysliveckým hospodářem nebo s oborníkem o plánu lovu zvěře drobné i
spárkaté za uplynulý rok. Vyplň tuto tabulku:
Plán na rok 200… kachna
divoká
zajíc
polní
bažant
obecný
jelen
evropský
prase
divoké
daněk
skvrnitý
muflon srnec
obecný
Plán lovu: ………. .…….. ……... ………… ……... ……….. ……... ………..
Skutečný lov: ………. ……... ……... ………… ……... ……….. ……... ………..
5. Máš-li příležitost, pomoz při odchytu zajíců nebo bažantů a přečti si o odchytu v odborné
literatuře.
6. Zjisti přítomnost vydry říční na potocích a rybnících v okolí.
7. Přečti si o lapání predátorů a porovnej s praxí v honitbě.
 

Přiložené dokumenty

 10_Jak_zvládnout_setkaní_s_dětmi (pdf - 326,16 KB)
 11_Vlastnosti_myslivců_očima_mladých (pdf - 244,79 KB)
 2013_ZST_otazky_kat_A_CR (pdf - 922,68 KB)
 2013_ZST_vysledky_tbl (pdf - 681,84 KB)
 9_Mládež_a_myslivost (pdf - 300,57 KB)
 Desatero_chování_1_stupeň (doc - 33,28 KB)
 Desatero_chování_2_stupeň (doc - 36,86 KB)
 Dětské dny apod (pptx - 1,76 MB)
 Inspirace_Výukové_programy_ČSOP (pdf - 484,35 KB)
 MODELOVÉ_OKRESNÍ_KOLO_ZST (pdf - 354,74 KB)
 Modelové_okresní_kolo_ZST_3_dny (pdf - 122,29 KB)
 Pozvanka-na-skoleni-vedoucich-krouzku (pdf - 77,17 KB)

Fotogalerie