Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Jednatel:Ing. Lenka Hochová
Předseda:Luboš Lonský
  
Úřední hodiny
Po:8:30 - 14:30
St:8:30 - 14:30
Pá:po předchozí telefonické domluvě, v neodkladných záležitostech
   
IČO:67777490
Účet:218115265/0300
Banka:ČSOB Poštovní spořitelna
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Okresn%C3%AD-mysliveck%C3%BD-spolek-Ji%C4%8D%C3%ADn-%C4%8CMMJzs-1671890939534925/
 

Vážení kolegové,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
 
1/ Jak jste jistě zaznamenali, dojde od roku 2019 ke zvýšení členských příspěvků.
 
Ti z vás, kteří si předplatí do 30.9.2018 na další roky, (až 3 roky dopředu), zaplatí příspěvek ještě v původní výši (800 Kč základní). Pokud tedy zašlete na účet OMS příslušný poplatek do 30.9.2018, případně se zastavíte osobně, bude Vám v systému Diana členství prodlouženo za stávajících podmínek. INVALIDÉ A STUDENTI PŘEDLOŽÍ PLATNÝ PRŮKAZ O STUDIU, INVALIDITĚ 3.stupně!
Věnujte prosím pozornost úředním hodinám v době prázdnin - od 1.8. bude otevřeno pouze v pondělí od 8:30 do 14:30, středa pouze po předchozí telefonické domluvě!
Od 27.8. do 30.9. bude pro vás kancelář OMS navíc otevřena : pondělí 8:30-17:30, středa 8:30-14:30, pátek 8:30-13:30
 
 
 Důležité upozornění!: Vzhledem k platnosti nového opatření GDPR ochraně osobních údajů - pokud bude zástupce MS za celý spolek platit příspěvky hromadně,  zástupce MS přinese písemný souhlas členů , že členové souhlasí se zaplacením příspěvku a předání členského průkazu zástupci MS. Bez tohoto písemného souhlasu nebude možné zaplatit hromadně. Rovněž tento podpis je nutný v případě pokud za člena bude platit manžel, přítel atd...
 


Vítáme vás na stránkách Okresního mysliveckého spolku v Jičíně.

 
     Zvěř a lidé se vyvíjeli na naší planetě po dlouhou dobu ve vzájemné shodě. Příroda, ve které naši předkové žili, nedopustila díky své tvrdosti, aby se některý živočišný druh, tedy i člověk, přemnožil. Změna ve vztahu člověka k přírodě nastala v mladší době kamenné, to je asi před 10 000 lety. V té době se naši předci dostali již na takový stupeň vývoje, že byli schopni si ochočit psa, ovce, koně, tury a také pěstovat obilí. Člověk jako živočišný druh přestává žít v souladu s ostatními živočišnými a rostlinnými druhy a stává se z něho bezohledný kořistník. Výrazný nárůst početnosti lidské populace od počátku našeho letopočtu znamenal katastrofu ve vztazích člověka a celé přírody, tedy i ve vztahu ke zvěři. To znamenalo již počátkem našeho letopočtu zvýšený lovecký tlak a postupné snižování stavů zvěře, které vedlo až k vyhubení některých druhů. V té době také klesal význam lovu jako doplňku výživy, ale stával se spíše otázkou zábavy vyhrazené panovníkovi.
 
    Člověk zaujal díky svým duševním a technickým schopnostem místo na vrcholu potravní pyramidy začal vyvíjet stále silnější kořistnický tlak na přírodní zdroje.Tato situace vedla k prvním opatřením zaměřeným na ochranu zvěře a počínaje 14. stoletím dochází k postupné přeměně lovectví a myslivosti, jejíž náplní je především ochrana zvěře a péče o ni. Při cestě za poznáním podstaty myslivosti jsme dospěli k racionální činnost zaměřenou na chov a ochranu zvěře, spojenou s ochranou jejího životního prostředí, kde lov znamená náhradu přirozeného výběru, a využívání reprodukční schopnosti zvěře. 
 
 
 Filozofie myslivosti
 
  • Lov lze chápat pouze ve spojení s činností zaměřenou na zachování a racionální chov zvěře, opírající se o vědecké poznatky.
  • Myslivec musí znát a zvažovat důvody své činnosti, respektovat zachování biologické rovnováhy, být aktivním ochráncem přírody a všech jejích součástí.
  • Lov slouží a ospravedlňuje se jen tam, kde přispívá k udržení rovnováhy v přírodě.
  • Lov dává člověku možnost usmrcovat zvěř. V důsledku toho se stává i velkou lidskou zodpovědností.
  • Myslivec musí přísně dodržovat a zachovávat etiku lovu.
  • Lov není přípustný bez specifického zákonodárství.
  • Bez dodržování těchto zásad není člověk myslivcem, ale pytlákem.