Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Členství v ČMMJ a členské příspěvky

Členství lze uhradit  na rok 2020 až  2022.
V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.
Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!  
 
Způsob úhrady: 
  

 1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Jičíně  v úřední dny.

2/ Přímou platbou na účet OMS Jičín: 218115265/0300,v  tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést rodné číslo člena, za kterého je platba uskutečněna. Do poznámky platby uveďte zkratku ČLP (členský příspěvek) a rok, na který platbu provádíte.

Přijaté platby které nebudou mít správný variabilní symbol a poznámku budou vráceny!