Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

 

Českomoravská myslivecká jednota

Okresní myslivecký spolek Jičín

 

 

 

 

 

P Ř I H L Á Š KA

 

 

ke konání zkoušky pro myslivecké hospodáře

 

 

 

Příjmení :__________________________ Jméno : __________________ Titul : _______

 

Bydliště : _____________________________________________________ PSČ : ________

 

Okres:

 

Datum narození : ____________________ Místo narození : ______________________

 

Rodné číslo : _______________/________

 

Telefon : ___________________________ E-mail : ____________________________

 

Druh a číslo současného platného loveckého lístku:

 

Členem mysliveckého sdružení:

 

 

 

 

Datum : __________________________ Podpis : _____________________________

 

Přihlášky zasílejte na adresu: OMS Jičín, Tyršova 246, Jičín 506 01