Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Kultura a propagace

KULTURA A PROPAGACE

 

Ve dnech 11.-15.9.2019 se Okresní myslivecký spolek Jičín zúčastnil festivalu Jičín-město pohádky,
který každoročně navštíví přes 30.000 osob. V prostorách zámeckého parku jsme pro děti připravili
aktivity zaměřené na environmentální výchovu. Uvnitř stánku byly pro děti přichystány aktivity
zaměřené na výtvarnou činnost – děti si vyráběly dle přiložených šablon masky zvířat nebo si
mohly vybarvit obrázky zvěře. Okolo stánku byla připravena stezka s 10 smrčky, kde každý smrk
představoval 1 stanoviště s úkolem. Tato stezka lesní a myslivecké pedagogiky byla hravou formou
sestavena tak, aby se děti naučily základní znalosti z oboru environmentální výchovy. Na
stanovištích děti plnily následující úkoly:
1/ jehličnaté stromy - základní dřeviny- smrk , borovice, modřín, jedle - úkolem dětí je správné
přiřazení šišek a letorostů k jednotlivým dřevinám
2/ listnaté stromy - buk, dub, bříza, lípa - úkolem je správné přiřazení listů, případně plodů
3/ stanoviště s lýkožroutem smrkovým - bylo připraveno 20 kartiček s obrázkem lýkožrouta -
kartičky byly rozmístěny na smrček a úkolem dětí bylo zachránit smrček od lýkožrouta, to znamená
najít a posbírat všechny kartičky a hodit do lapače (krabice), na ukázku byl připraven i požerek
lýkožrouta smrkového
4/ stopy zvěře - správně přiřadit stopy ke druhům zvěře - liška, zajíc, prase divoké, jezevec
5/ mláďata – puzzle – úkolem bylo sestavit jednoduché puzzle a říct, co je na obrázku
6/ tvrdost dřeva - na místě byly 2 pařezy - jeden z tvrdého dřeva, druhý z měkkého, děti si
vyzkoušely zatloukání hřebíků do pařezu a odhadovaly, které dřevo je tvrdší
7/ letokruhy - byly připraveny 2 kuláče dřeva - dle počtu letokruhů děti určovaly, který strom byl
starší
8/ dřeviny - bez černý, šípek, hloh, líska obecná - přiřadit plody, případně letorosty
9/ poznávání přírodnin dle hmatu: v uzavřeném pytlíku byly přírodniny - šišky, žaludy, bukvice,
šípky, atd...úkolem dle hmatu poznat co to je
10/ malý mysliveček - byl připraven pytel se senem, klobouk, flinta, krmelec. Úkolem dětí bylo
zahrát si na myslivce = obléct se, vzít flintu na rameno, pytel se senem přes záda a donést seno do
krmelce.
Součástí naší prezentace byla i ukázka sokolnictví a myslivecké kynologie.
Během těch 5 dní nás navštívilo nespočet dětí s rodiči, ale i mnoho dětských skupin, základních a
mateřských škol. Všechny děti dostávaly zdarma různé odměny – rozvrhy hodin s mysliveckými
motivy, záložky do knížek s obrázky zvěře, brožurky Malé myslivosti, případně nějakou sladkost,
mateřské a základní školy navíc dostávaly zdarma pexesa s mysliveckou tematikou. Radost a snaha
dětí se něčemu naučit byly pro nás velkým potěšením a odměnou za úsilí, které jsme přípravám na
festival dali. Pevně věřím, že práce s dětmi je cesta, jak nejen mladým lidem ukázat jak krásná
činnost myslivost je a pokud vše půjde do budoucna jak má, tak se na 30. jubilejním festivalu Jičín
– město pohádky příští rok opět setkáme.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří pomáhali se zajištěním akce, zejména manželům
Heršálkovým, kteří vedou náš myslivecký kroužek, slečně Gabriele Krausové, dále všem adeptům,
kolegům sokolníkům a mysliveckým kynologům.

20190913_103348.jpg
20190913_103415.jpg
20190913_095003.jpg
20190913_094802.jpg
20190913_103329.jpg
Vyhodnocení VV soutěže
 

 
výtvarný obor
 
kategorie MŠ:             1. místo: Michaela Hanousková, MŠ Fügnerova
                                    2. místo: Sára Dobiášovská, MŠ Máj
                                   3. místo: Nela Šoutová, MŠ Sobotka
 
 
kategorie 6-8 let:        1. místo: Přemysl Košťák, ZŠ a MŠ Běchary
2. místo: Eliška Vajsarová, Vysoké Veselí                               
3. místo: Vanesa Karbanová, MŠ Sobotka
 
kategorie 9-12 let:      1. místo: Štěpánka Bartošová, MŠ a ZŠ Dobrá Voda
                                   2. místo: Nina Bombošová, ZŠ Kopidlno
                                   3. místo: Adéla Munzarová, ZŠ Miletín
           
kategorie 13-15 let:    1. místo: Simona Tobiášová, ZŠ Vysoké Veselí
                                   2. místo: Daniela Čonková, ZŠ Vysoké Veselí
                                   3. místo: Lucie Krajcová, ZŠ  Vysoké Veselí
 
obor poezie
 
                                    1. místo: Markéta Munzarová, ZŠ Miletín
                                   2. místo: Eliška Novotná, ZŠ a MŠ Kopidlno
                                   3. místo: Adéla Munzarová, ZŠ Miletín
 
            Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům proběhne v pondělí dne 27.5.2019 v budově OMS Jičín, Tyršova ulice 246, Jičín 50601, od 15:00 hodin. Prosíme o předání této informace rodičům žáků.
 
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další ročník soutěže Mé toulky za zvěří v roce 2020.
 
 
 

vyhlašujeme tradiční soutěž

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ

 

V letošním roce je soutěž nově rozšířena o fotografický obor.

 

Fotografický obor

Poslání soutěže: Myslivec bez psa poloviční myslivec. Lovecký pes od pradávna pomáhá myslivcům, proto jsme tento první ročník fotografické soutěže věnovali nejvěrnějšímu příteli člověka.

Podmínky soutěže: Soutěžící odevzdávají pouze 1 fotografii psa/psů loveckého plemena. Formát: JPEG (*.jpg), velikost: min. 2 MB max. 5 MB, ideální rozlišení: 3000 x 2000 bodů. Fotografie je nutno zaslat do 22. 3. 2019 na emailovou adresu: myslivci.jicin@tiscali.cz,

do předmětu emailu napište heslo Mé toulky za zvěří“ .

V emailu musí být uvedeno: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa školy, E-MAILOVÁ ADRESA, název Fotografie, jinak budou vyřazeny.

 

Soutěžní kategorie:

1. Děti do 10 let

2. Děti 1015let

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota zvolená Kulturně propagační komisí OMS Jičín. Tři nejlepší práce z každé kategorie obdrží věcné ceny a tyto práce postoupí do celostátního kola soutěže.

 

Práce mohou být zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách OMS Jičín, Facebooku OMS Jičín případně vystaveny v dětských mysliveckých expozicích různých výstav. Autorizace obrázků: ČMMJ může fotografie dále používat ke svým propagačním účelům.

 

 

Literární obor:

Dětská fantazie a tvořivost jsou bezmezné, a proto v rámci soutěže „Mé toulky za zvěří“ se ČMMJ rozhodla vyhlásit po úspěšném loňském ročníku opětovně kategorii myslivecká poezie.

Podmínky soutěže: Soutěžící odevzdávají 1 vlastní báseň, pojednávající o zážitcích při poznávání zvěře, v maximální délce 12 veršů. Básně je nutné zaslat nebo předat do 22. 3. 2019 na adresu: OMS Jičín, Tyršova 246, 50601, Jičín.

Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa školy, E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY, název práce, název soutěže. Obálku označte názvem soutěže „Mé toulky za zvěří“. Pokud báseň nebude obsahovat tyto informace, bude ze soutěže vyřazena.

Soutěžní kategorie:

1. Děti do 10 let

2. Děti 1115 let

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota zvolená Kulturně propagační komisí OMS Jičín. Vyhodnoceny budou tři práce z každé kategorie, tyto práce postoupí do celostátního kola soutěže.. Vítězné práce mohou být zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách OMS Jičín, Facebooku OMS Jičín, případně vystaveny v dětských mysliveckých expozicích různých výstav . Autorizace básní: ČMMJ může básně používat ke svým propagačním účelům.

 

Obor výtvarný

Poslání soutěže: Zachytit zážitky, které děti získaly při toulkách přírodou, při poznání života naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže: Soutěžící odevzdávají pouze 1 dílo (kresbu, malbu či grafiku) s motivy zvěře a přírody. Nehodnotí se koláže. Formát A4, A3, max. A2, tvrdý papír. Díla je nutno zaslat nebo předat do 22. 3. 2019 na adresu: OMS Jičín, Tyršova 246, 50601, Jičín Obálku označte názvem soutěže „Mé toulky za zvěří“. Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa školy, E-MAILOVÁ ADRESA, název práce, název soutěže, jinak budou vyřazeny. Práce se autorům nevrací.

Soutěžní kategorie:

1. Děti do 6 let (MŠ)

2. Děti 6 8 let

3. Děti 9 12 let

4. Děti 13 15 let

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota zvolená Kulturně propagační komisí OMS Jičín. Vyhodnocena a oceněna budou první tři místa z každé kategorie, tyto práce postoupí do celostátního kola soutěže. Vítězné práce mohou být zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách OMS Jičín, Facebooku OMS Jičín, případně vystaveny v dětských mysliveckých expozicích různých výstav.

Autorizace obrázků: ČMMJ může originály i kopie obrázků dále používat ke svým propagačním účelům.


 


 

Ing. Lenka Hochová

jednatelka OMS JičínOD LEDNA 2019 OMS JIČÍN OTVÍRÁ MYSLIVECKÝ KROUŽEK, PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKU ZASÍLEJTE DO 30.11.2018

Okresní myslivecký spolek prezentoval myslivost na festivalu Jičín – město pohádky

 

V červenci letošního roku jsem byla jako jednatelka OMS Jičín ze strany Nadačního fondu JMP oslovena k účasti OMS Jičín na letošním festivalu Jičín – město pohádky, který se koná každoročně v měsíci září a který navštíví cca 25.000 – 30.000 návštěvníků. Po vzájemném odsouhlasení bylo třeba vymyslet a zajistit z naší strany kompletní program pro děti na 4 dny. Jasný cíl byl prezentovat myslivost tak, aby zaujala všechny věkové kategorie. Po poradě s kolegy z myslivecké rady jsme měli jasnou představu, jak se této výzvy chopíme. Pro nejmenší děti jsme připravili myslivecké omalovánky, spojovačky, razítka stopy zvěře, siluety, houby a listy. Pro starší děti bylo úkolem připravit znalostní soutěž. Pro všechny třídy z mateřských a základních škol jsme zakoupili myslivecká pexesa. Ale největší úkol nás teprve čekal – jak sestavit náš stánek, aby zaujal nejen děti, ale i dospělé? Zde mě napadla myšlenka, díky znalostem lesní pedagogiky a získaným materiálům, které se mi podařilo nashromáždit, jakým způsobem by náš stánek nejlépe prezentoval myslivost. A tak se začalo s výrobou 12 panelů = 12 měsíců v roce, které dětem, ale i rodičům ukázaly, co se v daný měsíc děje v přírodě a co děláme my myslivci pro přírodu. Celá příprava těchto naučných panelů byla velmi náročná, jak časově, tak i z hlediska praktického – jak správně všechny materiály nakombinovat, aby děti zaujaly. Zodpovědně za sebe musím říci, že se toto obrovské úsilí povedlo. Výsledek této práce můžete vidět na našich webových stránkách www.myslivost.cz/omsjicin, také na facebooku ČMMJ Okresní myslivecký spolek Jičín, z.s. Těchto 12 panelů bylo umístěno po obvodu našeho stánku na festivalu. Součástí každého panelu byla 1 soutěžní otázka, celkem 12 soutěžních otázek ze všech panelů. Všechny děti, které se naší soutěže účastnily, dostávaly různé dárky – přívěsky, klíčenky, záložky do knížek, malou myslivost, omalovánky atd. Menší děti a děti z mateřských škol si místo soutěže mohly pomocí razítek natiskat siluety zvěře, stopy zvěře, listy, houby a vyrobit si svůj obrázek lesa a ten si odnést domů. Dětské kolektivy – školy, školky od nás zdarma dostávaly myslivecká pexesa do každé třídy. Po celou dobu festivalu jsme návštěvníkům zodpovídali na jejich dotazy, nabízeli jsme účast na výtvarné soutěži, informovali jsme o nové soutěži Malý adept myslivosti. Celá akce se velmi vydařila a radost v dětských očích byla pro nás obrovskou odměnou, že veškeré úsilí za to stálo. Ráda bych zde použila jedno oblíbené motto: ,,Kdo chce, hledá způsob, kdo ne, hledá důvod“. OMS Jičín chtěl, způsob našel a výsledkem je obrovská radost v dětských očích. A i kdyby se našlo jen několik jedinců z těch několika tisíců lidí, kteří díky naší prezentaci dostanou ten správný náhled na myslivost nebo se časem k nám myslivcům přidají, tak to stálo za to. Závěrem mi dovolte touto cesto poděkovat všem kolegům z myslivecké rady, kolegům myslivcům, kteří nám zajistili výzdobu živými smrčky, velké poděkování patří našim adeptům, kteří se účastnili v rámci své praxe. Zvláštní poděkování pak patří kolegyním Markétě Karešové a Gabriele Krausové, které ve svém osobním volnu nám s prezentací pomáhaly a dále velké poděkování patří našim kolegům kynologům a sokolníkům, kteří po celou dobu konání festivalu svou přítomností zaujali všechny příchozí účastníky. Děkuji také redakci časopisu Myslivost, která nám zdarma poskytla výtisky časopisu a dále poděkování patří hlavnímu spolku ČMMJ, který nám pro děti poskytl drobné ceny.

   


  Okresní myslivecký spolek Jičín uspořádal v sobotu 13.1.2018 v kulturním domě ve Valdicích jubilejní 20. reprezentační myslivecký ples. Přípravě 20. jubilejního plesu předcházela výzdoba sálu kulturního domu na které se podílela kulturně propagační komise, adepti z přípravného kurzu na získání prvního loveckého lístku a někteří členové myslivecké rady.
Na zajištění tomboly se podíleli členové myslivecké rady, některé myslivecké spolky z okresu Jičín a dále mnoho ostatních sponzorů z Jičína a okolí.  Díky všem, kteří přispěli, se tak letošní 20.jubilejní ročník mohl pyšnit vskutku bohatou tombolou – 150 ks bažantí zvěře, 3 ks srnčí zvěře, 7 ks černé zvěře, kolouch jelena, 2 ks dančí zvěře, atd. Mimo zvěřiny tombola nabízela další hodnotné ceny – motorovou pilu, elektrickou sekačku, elektrickou pilu, křovinořez, aku vrtačku a mnoho drobných cen od kosmetiky, kalendářů, až po různé poukazy a další. Cílem OMS Jičín bylo zajistit hodnotné ceny, které by upoutaly příchozí návštěvníky. Největší poděkování patří Ing. Hnízdovi, řediteli firmy RONAL Jičín, díky kterému se každoročně mohla tombola pyšnit kvalitními cenami. Vysoká návštěvnost, rozprodaná tombola již hodinu po zahájení plesu ukazuje, že se nám podařilo, že jubilejní 20. ples byl jedním z nejlepších plesů za posledních 10 let. Myslivecký ples začal v 20:00 hodin nástupem kynologů a sokolníků za doprovodu mysliveckých trubačů. Poté si převzal slovo předseda OMS Jičín pan Luboš Lonský, přivítal přítomné a popřál jim pěknou zábavu. Následně již dostala slovo skupina James Band HK, která nám zahrála nespočet klasických i moderních skladeb. Během večera byla pro hosty připravena tradiční myslivecká kuchyně s mnoha zvěřinovými specialitami. O kulturní zpestření plesu se postarali členové tanečního klubu formou předtančení klasických tanců a před půlnocí se o netradiční zážitek postaral pan Ing. Josef Kapras, který nám předvedl ukázku troubení a vábení jelení zvěře. Tato ukázka umocnila již tak skvělou atmosféru naší myslivecké kulturní akce. Přátelská atmosféra, kvalitní hudební produkce, zaplněný sál jsou pro nás dobrým ukazatelem a příslibem že se můžeme těšit na společné setkání v příštím roce na již 21. ročníku mysliveckého plesu, který se bude konat výjimečně v dřívějším termínu v sobotu 5.1.2019 v KD ve Valdicích.


Přiložené dokumenty

 Rozpiskurzu-20192020 (odt - 27,42 KB)

ROZPIS KURZU 2019/2020