Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Kurz pro uchazeče o 1. lovecký lístek > Zkoušky uchazečů v roce 2013

Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek 2013

      Zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek, kteří se zúčastnili kurzu v roce 2012, se konaly v sobotu dne 6. dubna 2013. Kurzu se zúčastnilo 11 adeptů. Jeden uchazeč se před zkouškou omluvil.

      Zkoušce se podrobilo 10 uchazečů, z nichž 6 prospělo, 4 prospěli s vyznamenáním.

    Jako nejlepší uchazeč byla jednomyslně vyhodnocen Michael Scholze z Liberce, který prospěl s vyznamenáním ze pěti předmětů. Mysliveckou praxi provozoval v MS Podhájí Radim. Při slavnostním vyhodnocení zkoušek byl panem Josefem Ulrychem pasován na myslivce (viz fotogalerie). Druhým nejlepším uchazečem byl pan Mgr. Ervín Scholze, který byl též adeptem v MS Podhájí Radim.

 

 
Složení zkušebního senátu:


 Předseda komise

 Zahradník Vladimír

 Místopředseda

 Ing. Kopecký Jiří

 Zkušební komisař 1. sk.

 Ulrych Josef

 Zkušební komisař 2. sk.

 Ing. Hylmar František

 Zkušební komisař 3. sk.

 Podrazil Jiří

 Zkušební komisař 4. sk.

 Ulrich Stanislav

 Zkušební komisař 5. sk.

 Dostál Jaroslav

 Zkušební komisař 6. sk.

 Ing. Kraus Josef

 Zkušební komisař 7. sk.

 Petráněk Václav

 Zapisovatel

 Rychterová Kateřina