Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Kurz pro uchazeče o 1. lovecký lístek > Zkoušky uchazečů v roce 2012

Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek 2012


      Zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek, kteří se zúčastnili kurzu v roce 2011, se konaly v sobotu dne 5. května 2012. Kurzu se zúčastnilo 11 adeptů, z nichž jeden se před zkouškou omluvil.

      Zkoušce se podrobilo 11 uchazečů, z nichž 6 prospělo, 3 prospěli s vyznamenáním a 2 uchazeči neprospěli z jednoho předmětu, tudíž bude přezkoušen na začátku prázdnin z jednoho předmětu.

          Jako nejlepší uchazeč byl jednomyslně vyhodnocen Michal Hátle z Radimi, který prospěl s vyznamenáním ze všech sedmi předmětů. Mysliveckou praxi provozoval v MS Podháj Radim. Při slavnostním zakončení zkoušek byl panem Josefem Ulrychem pasovánna myslivce (viz fotogalerie). Druhým nejlepším uchazečem byl pan Miroslav Popelák z Jičína.