Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Kurz pro uchazeče o 1. lovecký lístek > Zkoušky uchazečů v roce 2015

Zkoušky uchazečů 2015

         Zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek, kteří se zúčastnili kurzu v roce 2014/2015, se konaly v sobotu 18. dubna 2015. Zkoušek se zúčastnilo 9 uchazečů, 1 se omluvil a dostaví se ke zkouškám v roce 2016, jeden se bez omluvy nedostavil.

         Celkem prospělo 7 uchazečů, 2 prospěli s vyznamenáním, 2 neprospěli z jednoho předmětu, tudíž budou muset vykonat opravnou zkoušku v dohodnutém termínu.

        Nejlepším uchazečem byl zkušebním senátem jednomyslně vyhodnocen  Robert Vojtěch Hofman z Chyjic, který prospěl s vyznamenáním z pěti předmětů. Při slavnostním vyhodnocení zkoušek byl panem Josefem Ulrychem pasován na myslivce (viz fotogalerie).