Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Kurz pro uchazeče o 1. lovecký lístek > Zkoušky uchazečů v roce 2016

Zkoušky uchazečů v roce 2016

Zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek, kteří se zúčastnili kurzu v roce 2015/2016, se konaly v sobotu 16. dubna 2016. Kurzu ze zúčastnilo 27 adeptů, ale ze zkoušek se jich valná část odhlásila, buď z důvodu předčasně vykonaných zkoušek nebo se omluvilo z důvodu nedostatečné přípravy či jiných osobních důvodů. Nakonec se zkoušek zúčastnilo pouze 15 uchazečů,

         Celkem prospělo všech 15 uchazečů, 3 prospěli s vyznamenáním.

        Nejlepším uchazečem byl zkušebním senátem jednomyslně vyhodnocen  Miloš Šulc z okresu Trutnov, který prospěl s vyznamenáním ze šesti předmětů. Při slavnostním vyhodnocení zkoušek byl panem Josefem Ulrychem pasován na myslivce (viz fotogalerie).