Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Kurz pro uchazeče o 1. lovecký lístek > Zkoušky uchazečů v roce 2017

Zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek, kteří se zúčastnili kurzu v roce 2016/2017, se konaly v sobotu 8. dubna 2017. Kurzu ze zúčastnilo 18 adeptů, ale ze zkoušek se jich několik omluvilo, někteří se bohužel nedostavili bez omluvvy. Nakonec se zkoušek zúčastnilo pouze 14 uchazečů, z toho dva z loňského kurzu.

         Celkem prospělo 11 uchazečů, 2 prospěli s vyznamenáním, 2 neprospěli z jednoho předmětu, tudíž mohou vykonat opravnou zkoušku v měsíci květnu, jeden neprospěl z více předmětů.

        Nejlepším uchazečem byl zkušebním senátem jednomyslně vyhodnocen  Pavel Rybenský, který vykonával praxi v MS Podhradí a prospěl s vyznamenáním ze čtyř předmětů. Při slavnostním vyhodnocení zkoušek byl panem Jaroslavem Dostálem pasován na myslivce (viz fotogalerie).