Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, MYSLIVECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI

ÚČAST OMS JIČÍN NA SVATOHUBERTSKÝCH
SLAVNOSTECH NA ZÁMKU LOUČEŇ
Dne 2.11.2019 se na zámku Loučeň konaly tradiční Svatohubertské slavnosti. V roce 2019 se OMS Jičín slavností poprvé účastnil. Smyslem naší účasti nebyla pouze podpora zachování mysliveckých tradic, ale také spoluúčast v přípravě programu pro návštěvníky. Společně s dětmi našeho mysliveckého kroužku jsme pro ostatní připravili 6 následujících soutěžních stanovišť:
1/ ,,Brouka hledej“ - stanoviště s lýkožroutem smrkovým – pro děti byl připraven smrček, na něm kartičky s obrázkem lýkožrouta, úkolem dětí bylo posbírat všechny kartičky a smrček tak zachránit. Navíc na ukázku jsme přivezli skutečné požerky od lýkožrouta.
2/,,Není houba jako houba“ - poznávačka základních hub (křemenáč březový, kozák březový, muchomůrka červená, klouzek sličný, hřib dubový). Navíc jsme přivezli plodnice dřevokazných hub – březovník obecný, troudnatec kopytovitý, lesklokorka lesklá, sírovec žlutooranžový– aby si děti i dospělí uvědomili, že nejsou jen klasické houby, které rostou na zemi, ale že jsou i houby jiné.
3/ ,,Nakrm správně zvěř“ - byl připraven krmelec a různá potrava, úkolem dětí bylo do krmelce donést to, co tam patří (na výběr seno, kukuřice, řepa, mrkev, ale i to co do lesa a zvěři nepatří sušenka, lízátko, rohlík).
4/ ,,Není strom jako strom“ - zde byly připraveny 2 úkoly – 1/ tvrdost dřeva – byly připraveny 2 kuláče dřeva a hřebíky, děti si zatloukly hřebíky a pokusily se určit, které dřevo je tvrdší a které měkčí. Druhým úkolem bylo určit stáří stromů dle letokruhů (který strom je mladší a který starší)
5/,,Poznej podle hmatu“ - v uzavřeném pytlíku se zavřenýma očima se děti pouze pomocí hmatu pokusily uhádnout, co je uvnitř (ořechy, kaštany, žaludy, srnčí shoz, apod.)
6/ Posledním stanovištěm, které OMS Jičín připravil, byla vzduchovková střelnice.
Po celý den byla ve stánku OMS připravena tvořivá dílna, kde si děti mohly vyrobit masku lýkožrouta nebo postavičku myslivce.
Během dne pak na podiu probíhaly aktivity mysliveckých kroužků. I náš myslivecký kroužek Vlčata se zde představil. Pro ostatní návštěvníky si děti připravily 2 vystoupení – hádanky a popis lišky a srnce mysliveckou mluvou. Dětem, ale i nám dospělím se na slavnostech líbilo, všichni jsme si to opravdu užili a pevně doufáme, že se na Loučeni opět setkáme i v roce 2020. Závěrem bych ráda poděkovala všem, kdo se na přípravě programu za OMS Jičín podíleli, zejména manželům Heršálkovým, našim adeptům a Ing. Josefovi Krausovi.
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ MYSLIVECKÉHO KROUŽKU OMS JIČÍN

 

V lednu 2019 OMS Jičín založil myslivecký kroužek pro děti. Kroužek navštěvuje 14 dětí. V předvánočním čase jsme se rozhodli uspořádat pro rodiče, prarodiče, kamarády, ale i ostatní nadšence práce s dětmi a mládeží vánoční vystoupení našeho kroužku. Dne 10.12.2019 jsme se sešli v prostorách našeho domu OMS. Vánoční besídku jsme začali stínovým divadlem, kde děti rodičům zahrály příběh o hledání toho pravého vánočního stromečku. Následovala ukázka popisu zvěře mysliveckou mluvou, kdy si každé dítě vylosovalo z klobouku kartičku s pojmem myslivecké mluvy a tuto kartičku muselo správně umístit na připravený obraz lišky a srnce. Třetím vystoupením byly oblíbené hádanky, kdy děti říkaly jednotlivé indicie – popis zvěře a rodiče měli uhodnout, co je to za zvíře. Během vystoupení bylo připraveno vánoční občerstvení a příjemné chvíle doplňoval ozdobený vánoční stromeček. Během besídky si děti s rodiči dále vyráběly vánoční dekorace – papírové hvězdy.

Vánoční vystoupení dětí se opravdu velmi povedlo a všechny děti zaslouženě obdržely za svoji roční aktivitu v kroužku pamětní medaile. Nejenom my, jako pořadatelé, ale hlavně rodiče viděli, že děti jsou opravdu šikovné, myslivost je zajímá, rády se učí novým věcem a to je pro nás tím hnacím motorem, proč to děláme a proč práce s dětmi a mládeží má smysl.

Děkuji touto cestou manželům Heršálkovým, kteří vedou náš myslivecký kroužek. Jsou to lidé na pravém místě a díky jejich obětavé práci můžeme činnost mysliveckého kroužku nadále rozvíjet.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK VLČATA, OMS JIČÍN

 

ZIMNÍ KRMENÍ ZVĚŘE

V povánočním čase, v sobotu dne 28.12.2019 jsme pro děti z našeho mysliveckého kroužku připravili speciální vycházku do lesa za krmením zvěře. Pro děti jsme měli domluvené malé překvapení, které se dozvěděli až na místě – za zvěří do lesa se svezeme koňským povozem! Naložili jsme do vozu seno, jablka, mrkev, kaštany, děti vyskočily na vůz a vydali jsme se vstříc novému dobrodružství. První zastávka byla u rybníka, kde jsme nakrmili labutě, dále jsme pokračovali ke krmelci. Cestou nám náš průvodce, pan hajný vyprávěl mnoho zajímavostí o lese. U krmelce jsme pro zvěř nachystali seno, jablka, mrkev, kaštany. Nakonec jsme lesním ptáčkům připevnili na keře lojové koule. Počasí nám přálo a celou atmosféru příjemně stráveného dopoledne umocňovaly první sněhové vločky, které se k nám ze zimní oblohy snášely.

 

 

Ing. Lenka Hochová, OMS Jičín

 

1.hodina kroužku


Naše první setkání

Naše první setkání se konalo ve společenské místnosti OMS Jičín. Velké díky patří Myslivecké Radě OMS, která nám tyto prostory na náš kroužek propůjčila a bez které by se náš kroužek neotevřel.

Sešli jsme se v počtu šesti dětí a dvou vedoucích. Nejprve se nám představili vedoucí Dominik a Radka. Poté i děti Johanka, Dominik, Natálie, Martin, Karolína a Štěpán.

Abychom jsme si jména lépe zapamatovali, zahráli jsme si Seznamovací hru. V této hře jsme každý měl odpovědět na tolik otázek, kolik má ve jméně písmen. Otázky se samozřejmě týkaly Myslivosti a zvěře, jsme přeci Myslivecký kroužek.

Po vydařené hře jsme si společně přečetli a vysvětlili Desatero našeho kroužku, které budeme dodržovat!

V naší další hře měl každý člen, včetně vedoucích říci zvíře, které začíná na počáteční písmeno našeho jména a něco o něm.

Nakonec jsme dostali za úkol vymyslet název našeho „týmu“. Všichni jsme na malý papírek napsali návrh. Ten se potom vložil do klobouku a paní jednatelka OMS Lenka, která se s námi účastnila i her, nám jeden vylosovala.

Z našich návrhů, které byly: Puškaři, Jelínci, Myslivčata, Lištičky, Veverky, Vlčata a Myslivečci vyhrál losem název Vlčata.

Jmenujeme se tedy VLČATA…

20190221_135847.jpg

2.hodina


19. 2. 2019

Výroba a Myslivecká teorie

Dnes jsme se opět sešli na Mysliveckém kroužku. První hodinu jsme se věnovali výrobě Lesních chatek, posedů, kazatelen a různých dalších věcí týkajících se přírody a myslivosti.

Jako materiál jsme použily přírodniny, které se nám podařily i přesto, že není moc hezké počasí sehnat. Hotové výrobky jsme si vystavily a příště si je ještě doupravíme.

Druhou hodinu jsme si povídali o zvěři, kterou můžeme vidět v měsících Lednu a Únoru.

Podrobně jsme si probrali Lišku obecnou. Dozvěděli jsme se o způsobu Liščího života, čím se živí, jaké má stopy a jaký má význam pro přírodu a myslivost. Ukázali jsme si několik obrázků různého zbarvení Lišek.

Popsali jsme si její části těla Mysliveckou mluvou. Poslechli si nahrávku Liščího štěkotu. Nakonec prohlédli vydělanou Liščinu a výrobky z ní dělané, které nám přinesli vedoucí na ukázku.

20190221_135920.jpg

3.setkání
 


5. 3. 2019

Probouzející se příroda


 

Dnešní první hodinu jsme si dovyrobili naše výrobky a ty nejhezčí jsme pojmenovaly. Označené a pojmenované výrobky jsme vystavili k vyhodnocení Myslivecké radě OMS. Po ohodnocení se dozvíme, které tři výrobky jsou ty NEJ…

Teoretickou část dne jsme začali povídáním o prvních jarních rostlinkách a probouzení přírody po zimě. Hlavním tématem však byl Daněk skvrnitý.

Řekli jsme si jak a kde žije, o dančí říji, vývoji a růstu paroží. Nezapomněli jsme na poslech dančího rochání.

Díky p. ing. Pereczovi, který je dědečkem našeho člena Štěpána, jsme si mohli prohlédnout, osahat a popsat zapůjčenou sbírku shozů od knoflíkáře až po lopatáče.

Pro názornou ukázku rozdílu mezi srstí lišky a daňka jsme měli k dispozici na prohlédnutí vydělanou dančinu…

20190306_084339.jpg
 

4. setkání
19.3.20119

Výtvarná soutěž

Dnes jsme přivítali dva nové členy našeho kroužku. Jmenují se Lucinka a Honzík. Z obou nových Vlčat máme opravdu velkou radost.

Zapojili jsme se do soutěže Mé toulky za zvěří. Do které každý z nás namaloval jeden obrázek. Obrázky se nám moc povedli a hned jsme je připravily k odeslání do soutěže.

Jako téma pro dnešní den nám vedoucí připravil Jezevce lesního, Zajíce polního a Králíka divokého.

Řekli jsme si kde je najdeme, jak žijí, čím se živí. Prostě vše, co by jsme měli jako malí Myslivečci vědět. Prohlédli jsme si pár obrázků, na kterých jsme si ukázali rozdíly mezi Zajícem polním Králíkem divokým.

Mohli jsme si i díky naši paní jednatelce OMS Jičín Lence prohlédnout vydělanou kůži Jezevce, kterou nám zapůjčila.

Nakonec jsme si ještě stihli zopakovat Lišku, aby i Lucinka s Honzíkem věděli o čem jsme se už učili.

Ani dnes však nechyběly ukázky zvuků jezevce, zajíce a králíka. Navíc pro zpestření nám vedoucí předvedl vábení pomocí Myškovačky a Zaječího vřeštidla.


 

5. setkání

                                                                                                                                                                                                                                            2.4 2019
Dendrologie
Protože jsme kroužek malých Myslivečků a k myslivosti patří nejen zvěř, ale i rostliny. Pustili jsme se dnes do oblasti dendrologie.
Dendrologie jak jistě všichni víte a my už také je nauka o dřevinách. Pro dnešní den jsme si vybraly Vrbu jívu, Lísku obecnou a Topol osiku, které v těchto dnech kvetou. U všech třech už víme, jak je poznáme, jaký mají květ, plod a list. Kde se nejčastěji vyskytují, jaké výšky dorůstají a kolik let se mohou dožít.
Venku jsme sice ještě nebyly, ale i přesto jsme si mohli prohlédnout větévky lísky, osiky i vrby.
Každý z nás jsme si vyplnily Béďův kvíz z Malé myslivosti. Samozřejmě jsme si odpovědi museli tipnout sami J… Teď už jen vyplněné kvízy dáme do obálek a zašleme na adresu redakce časopisu Myslivost.
Nakonec nám vedoucí rozdali odznaky Malého adepta Myslivosti a zápisníky. Do zápisníků budeme zapisovat splněné „bronzové“ úkoly. Za každý splněný úkol nám vedoucí vylepí kontrolní známku a po splnění všech jednotlivých úkolů získáme Bronzové odznaky…
A co nás čeká příště? Pokud bude hezké počasí, půjdeme ven…