Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
OKRESNÍ SNĚM

OKRESNÍ VOLEBNÍ SNĚM V ROCE 2020 SE BUDE KONAT DNE 27.5.2020 OD 15:00 V BUDOVĚ OMS, TYRŠOVA ULICE 246, JIČÍN 50601

ČLENOVÉ OMS JIČÍN NEZAŘAZENI V ŽÁDNÉM SPOLKU JSOU ZVÁNI NA SCHŮZKU DNE 6.4.2020 OD 15:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OMS JIČÍN. ZDE BUDE Z JEJICH ŘAD ZVOLEN DELEGÁT. 


PLÁNOVANÁ SCHŮZKA DNE 6.4.2020 PRO ČLENY OMS JIČÍN, KTEŘÍ NEJSOU ZAŘAZENI V ŽÁDNÉM MS SE V TUTO CHVÍLI RUŠÍ. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

Vážený pane předsedo MS,


myslivecká rada při OMS Jičín na svém zasedání dne 29. 1. 2020 projednávala způsob zajištění konání Okresního mysliveckého sněmu, který je v letošním roce sněmem volebním. Termín volebního sněmu je stanoven na středu 27. 5. 2020.


Tímto žádáme o projednání tohoto bodu na schůzi Vašeho MS. Jedná se zejména o navržení kandidátů do funkcí v MR, DR a jednotlivých komisí při OMS Jičín.
Vratný tiskopis určený pro návrhy kandidátů zasíláme v příloze. Termín doručení vyplněného tiskopisu na OMS Jičín je do 6. 4. 2020.
Zároveň je nutné vyplnit jméno delegáta, který se Okresního mysliveckého sněmu za Vaše MS zúčastní. Každý spolek bude zastupovat 1 delegát.
Současně Vás informujeme, že lze na OMS Jičín podat návrhy na vyznamenání Vašich členů.


V letošním roce se koná mezinárodní výstava Natura Viva ve dnech 26.-31.5.2020. Tímto žádáme všechny lovce, kteří mají zájem o předložení ohodnocených trofejí na okresních chovatelských přehlídkách v minulých letech, aby trofej doručili do 15.3.2020 do kanceláře OMS Jičín.
Parametry trofejí
  • srnec – zlato, stříbro
  • kňour – zlato, stříbro, bronz
  • šelmy – pouze zlato


Kdo bude chtít vystavit medailovou trofej z lovecké sezony 2019, je třeba ji doručit na OMS Jičín taktéž do 15.3.2020 k individuálnímu posouzení.
Termín chovatelské přehlídky trofejí v letošním roce bude v období 25.4.2020-29.4.2020 v Lázních Bělohrad. Dne 23.4.2020 proběhne hodnocení trofejí. Porada hospodářů se uskuteční 29.4.2020. Bližší informace k chovatelské přehlídce trofejí podá státní správa.


V letošním roce je opět zažádáno o dotaci na pachové ohradníky instalované podél dopravních komunikací. Žádáme tímto myslivecké spolky, které mají o pachové ohradníky zájem, aby nahlásili požadované množství do 15.3.2020.


V příloze Vám dále zasíláme informaci o pachových zradidlech využívaných při záchraně srnčat v průběhu sečení pícnin.
S pozdravem „Myslivosti zdar!“Luboš Lonský
předseda OMS Jičín