Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Složení orgánů OMS

Ve středu dne 27. května 2015 od 15,00 hodin proběhl volební okresní sněm. Na tomto sněmu  delegáti zvolili novou devítičlennou okresní mysliveckou radu a okresní dozorčí radu na další pětileté volební období. Nová okresní myslivecká rada na svém zasedání téhož dne zvolila předsedu, místopředsedu a předsedy odborných komisí a členy rady.

Okresní dozorčí rada zasedala ve stejný den a jejím předsedou se stal Josef Jezdinský.
 

Členové Okresní myslivecké rady

  Lonský Luboš

 předseda

  Kořínek Vladimír              

 místopředseda

  Kopecký Jiří, Ing.

 předseda ekonomické komise     

  Dostál Jaroslav

 předseda kynologické komise

  Zahradník Vladimír   

 předseda kulturně propagační komise

  Vích Jiří

 předseda myslivecké komise

  Kraus Josef, Ing.

 předseda střelecké komise

 Nosek Josef, MVDr.

 zapisovatel

  Muzikant Josef

 člen
Členové Okresní dozorčí rady

  Jezdinský Josef

  předseda

  Ulrych Josef

  místopředseda

  Mendl Jan

  člen


  Fikar Bořek
 
  člen

  Svoboda Miroslav

  člen