Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Klatovy
 
Pozadi
OMS Klatovy
Adresa: Denisova 212 , Klatovy 1 , 339 01
Telefon:376 310 287, 728 222 381
Email:omsklatovy@seznam.cz
Web:http://www.myslivost.cz/oms/klatovy
Aktuality, akce, apod.

Aktuality, akce, apod.

Upozornění - důležité!!!
Sekretariát OMS Klatovy otevřen pro

placení členských příspěvků:

čtvrtek 28.12.2017 - do 15:00 hod
pátek 29.12.2017 - do 14:00 hod.


Prosinec 2017

Zpravodaj 3/2017

1) Okresní myslivecká rada v Klatovech touto cestou děkuje všem uživatelům honiteb, kteří poskytli v letošním roce svoji honitbu k pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu. Jsou to tito uživatelé: MS Strážov – 4 x, MS Velenovy – 3 x,MS Chanovice – 2 x,MS Dlažov – 2 x, MS Malý Bor – 2 x, MS Bolešiny – 2 x, MS Dešenice – 2 x, MS Javor, MS Mířenice, MS Domažličky, Čejkovy, Tupadly, Chudenice, Statek Kašperské Hory a honitba LČR Jezvinec – všichni 1 x. OMR dále děkuje všem těm MS, které zajistily na zkouškách věcné ceny pro zúčastněné vůdce psů.

2) Připomínáme a zároveň zdůrazňujeme, že tomu členovi ČMMJ, který si nezaplatí členství na další rok, bude novou databází Diana 1.ledna 2018 členství automaticky ukončeno a bude tudíž nepojištěn. Členství v ČMMJ lze samozřejmě kdykoliv obnovit s tím, že člen bude pojištěn od následujícího dne. Opětovně připomínáme, že na rozdíl od jiných pojišťoven jsou členové ČMMJ v rámci členského příspěvku pojištěni též na úraz vzniklý při myslivecké činnosti a to částkou 50,- Kč. Z úrazového pojištění hradí pojišťovna HALALI bolestné ( pojistná částka max. 30 tis.), trvalé následky úrazu (pojistná částka max. 70 tis.) a smrt způsobená úrazem ( pojistná částka max.50 tis.). K základnímu pojištění úrazu si každý člen ČMMJ může sjednat připojištění až na pětinásobek. Za sjednání každého násobku připojištění si člen ČMMJ připlatí 200,- Kč. Pojistné částky ( plnění ) se při připojištění zvyšují automaticky až na pětinásobek a to podle násobku připojištění. V letošním roce je možno si prvně zvolit na další období i kvalitnější pojištění Standard nebo Exclusive. V příloze zasíláme popis jednotlivých produktů včetně limitů pojištění. Pojištění Standard je o 200,- Kč dražší a Exclusive o 700,- Kč/rok. Tyto produkty jsou velmi vhodné a zároveň i výhodné pro majitele loveckých psů.

V souvislosti s tím sdělujeme všem, kteří nemají ještě uhrazen členský příspěvek, že sekretariát OMS Klatovy bude v provozu všechny pracovní dny až do pátku 29. prosince 2017, kromě úterý 19. prosince, kdy je jednatel na výjezdním úředním dni v Sušici ( 8,00-12,00) a v Horažďovicích ( 13,00-16,30 ).

3) Pokud by měl někdo z uživatelů honiteb zájem o pořádání chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v r. 2019, je potřeba zaslat žádost na sekretariát OMS nejpozději do 31.3.2018.

4) Na základě požadavku Krajské veterinární správy SVS pro Plzeňský kraj připomínáme povinnost vyšetření minimálně 5 % odlovených kusů černé zvěře na klasický mor prasat z odebraného vzorku barvy. Dále oznamujeme, že vzorky barvy na vyšetření Aujeszkyho choroby včetně žádostí o zástřelné za zvěř černou ulovenou do 31.12.2017 je možno odevzdat nejpozději 3. ledna 2018 na určených místech. Za vzorky odevzdané po tomto termínu již nebude zástřelné vypláceno. V případě změny ze strany SVS budeme uživatele neprodleně informovat.

5) V budově OMS Klatovy v Denisově ul. 212 jsou v současné době ještě volné 2 místnosti. Obracíme se na Vás s prosbou, pokud byste věděli o někom, kdo by měl zájem si tyto prostory pronajmout, dejte nám na příslušného zájemce kontakt, případně se může sám ozvat jednateli na tel.č. 376 310 287 nebo 728 222 381, kde mu budou sděleny podmínky pronájmu (současná nabídka je 450,- Kč za 1 m2/rok)

6) Školení nových proškolených osob ( laických prohlížitelů) k vyšetření těla volně žijící zvěře se uskuteční ve dnech 15. – 16. května 2018 v Plzni, případní zájemci se mohou hlásit na sekretariátu OMS Klatovy nebo přímo na OMS Plzeň, tel.č. 377 247 520.

7) Dne 20. ledna 2018 bude zahájen kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti. Případní zájemci o tento kurz mohou ještě zaslat přihlášku na OMS do 15. ledna 2018.

8) Dále je možné se přihlásit do přípravného kurzu pro složení zkoušek mysliveckých hospodářů, přihlášku je nutné podat na sekretariát nejpozději do 31. ledna 2018, vlastní zkouška bude po absolvování 6-ti měsíční praktické přípravy, která začne po ukončení teor.části kurzu.

9) Na sekretariátu OMS lze zakoupit stolní myslivecký kalendář na rok 2018 za cenu 80,-- Kč.

Jak již bylo avizováno v zaslané informaci dne 25. října 2017 nástěnný myslivecký kalendář OMS Klatovy na rok 2018 obdrží každý člen ČMMJ OMS Klatovy zdarma jako bonus k členství na příští rok. Kalendář OMS Klatovy je samozřejmě připraven i pro ty členy, kteří si již členství na r. 2018 zaplatili v dřívější době. Je potřeba jen aby se o kalendář přihlásili a vyzvedli si jej. V této souvislosti sdělujeme, že je možné, aby kalendáře pro tyto členy vyzvedl předseda nebo jiný pověřený člen MS.

10) Upozorňujeme uživatele honiteb, kteří by chtěli navrhnout své členy k propůjčení vyznamenání „Za zásluhy o myslivost I.stupně“ a „Čestného členství“, aby své řádně odůvodněné písemné návrhy zaslali na sekretariát OMS nejpozději do 31.01.2018.

11) Opakovaně připomínáme, že v důsledku nárůstu škod způsobených predační činností kormorána velkého na obsádkách ryb v rybnících obhospodařovaných Klatovským rybářstvím a.s. přijalo vedení společnosti následující opatření k podpoře snižování početních stavů kormorána velkého: Podpořit odstřel kormorána velkého na rybnících obhospodařovaných Klatovským rybářstvím a.s. výplatou zástřelného. Za každý předaný kus kormorána velkého uloveného na rybnících obhospodařovaných Klatovským rybářstvím a.s. zaplatí Klatovské rybářství a.s. lovci částku 250,-Kč včetně DPH. Vlastní výplatu budou provádět odpovědní pracovníci Klatov. rybářství.

Bližší informace podá Ing. Jan Kanta, tel. 723 801 463, e-mail: kanta@klatryb.cz

12) V příloze zasíláme návrh plánu činnosti ČMMJ OMS Klatovy na rok 2018.

13) Inzerce:  Klatovské rybářství a.s. oznamuje, že i na rok 2018 trvá nabídka kachňat kachny divoké a bažantích kuřat i dospělých bažantů. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly pro příští rok stanoveny ceny, budou tyto uvedeny ve Zpravodaji č.1/2018. I nadále jsou v nabídce společnosti lovecké a sportovní náboje brokové i kulové a asfaltové terče za zajímavé ceny. Objednávky i dotazy u Ing. Jana Kanty na tel.č. 723 801 463.

Okresní myslivecká rada ČMMJ v Klatovech děkuje
všem členům ČMMJ za jejich práci pro zvěř, přírodu a myslivost a přeje jim i jejich rodinám příjemné a spokojené prožití vánočních svátků a do příštího roku 2018 hodně zdraví, rodinné pohody a mnoho mysliveckých a loveckých zážitků.

 

V Klatovech dne 15.12.2017

Pavel Martin - jednatel OMS

Ing. František Míka -  předseda OMS
Chovatelská stanice z Radinova dvora - rezervace štěňat

přijímá rezervaci na štěňata Německého křepeláka.
 

Narození štěňat

- konec prosince 2017
 

Matka: Brima z Peroutkova dvorku DKK 0/0

Otec: Grot z Wdeckiego parku DKK 0/0

 

- začátek ledna 2018

 

Matka: Maiky z Radinova dvora DKK 0/0

Otec : Aron z Kokosova statku DKK 0/0Oba jsou využívání v myslivecké praxi.

Tel: 724 263 605

Email: radina.velenovy@seznam.cztereza.radinova@seznam.cz


 

změna v poplatcích na kynologické akce v roce 2017                                   Základní cena          zvýhodněná členi ČMMJ


jarní svod                   200,- Kč                          100,- Kč
ZV                               1000,- Kč                         500,- Kč
PZ - O + MP               1200,- Kč                         600,- Kč
LZ - O                          1400,- Kč                         700,- Kč
LZ - MP                        1200,- Kč                         600,- Kč
BZ a SZVP                    1200,- Kč                          600,- Kč
Norování a BZH            1200,- Kč                          600,- Kč
Předb. zk. barvářů         1400,- Kč                         700,- Kč
VZ                                     4000,- Kč                         2000,- Kč 


Přiložené dokumenty

 Navrh-planu-cinnosti-OMS-2018 (doc - 44,03 KB)
 Zpravodaj-3-2017 (doc - 65,54 KB)
 zpravodaj-kveten-2017 (doc - 68,61 KB)
 

www.filmpro.cz