Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Klatovy
 
Pozadi
OMS Klatovy
Adresa: Denisova 212 , Klatovy 1 , 339 01
Telefon:376 310 287, 728 222 381
Email:omsklatovy@seznam.cz
Web:http://www.myslivost.cz/oms/klatovy
Komise myslivecká, Kulturně propagační, Ekonomická

ZPRÁVA KULTURNĚ PROPAGAČNÍ KOMISE OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU KLATOVY ZA ROK 2016


Tato komise má v současnosti 8 členů a její hlavní náplní je zejména spolupráce s dětmi a mládeží při propagaci myslivosti a ochrany přírody. V současnosti se komise zabývá aktualizací otázek, které slouží jednak jako výukový materiál a také jako testové otázky k soutěžím. Na území klatovského okresu jsou zavedeny čtyři kroužky myslivosti nebo přírodovědné kroužky s náplní mimo jiné mysliveckou, a to v Horažďovicích, Kašperských Horách, Hartmanicích a ve Strážově. Se všemi těmito kroužky OMS Klatovy aktivně spolupracuje. Dále byl zjišťován zájem dětí o tento typ kroužku v Klatovech prostřednictvím klatovského Domu dětí a mládeže. Vedení kroužku jsme měli již zajištěné. Bohužel pro zájem malého počtu dětí kroužek nebyl zřízen. Každoročně je pořádáno okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej, kterého se poslední roky zúčastňuje až 50 dětí. Poděkování zde patří hlavně personálu honitby Statek Kašperské Hory a Kašperskohorské městské lesy, který loňského 4. června pořádání této soutěže na vysoké úrovni zajistil. Vlastní soutěž se skládá ze třech částí, a to z písemného testu z celé oblasti myslivosti, pochůzkové stezky s poznáváním hlavně druhů zvěře, rostlin, plemen loveckých psů, loveckých zbraní a ze střeleb ze vzduchovky. Soutěž je rozdělena na kategorii A – dětí z 3. až 5. třídy a na kategorii B – děti z 6. až 9. třídy. Menší děti se mohou zúčastnit nejlépe v doprovodu rodičů v nesoutěžní mini kategorii. Doprovodný program pro vyplnění času dětí, než jsou vyhodnoceny výsledky soutěže, je zajištěn oblíbenými dětskými vzduchovkovými střelbami. Národní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej se konalo v areálu lesnického učiliště Bílá, Staré Hamry na okrese Frýdek-Místek. Z našeho okresu se zúčastnily 3 děti, a to 2 děvčata v kategorii A ze strážovského kroužku a 1 chlapec v kategorii B z horažďovického kroužku. Obě uvedená děvčata se umístila v první desítce soutěžících. Za reprezentaci našeho okresu patří všem zúčastněným dětem velké poděkování. OMS Klatovy přispěl všem účastníkům národního kola ZST částkou 2 500 korun z poskytnuté dotace z PK. Letos se okresní kolo ZST uskuteční 3. června v areálu naší střelnice v Lubech na Výhořici. Kromě dětí organizovaných v jednotlivých kroužcích je tato soutěž otevřená všem případným dětským zájemcům. Již tradičně byla v Kulturním domě Družba v Klatovech pořádána soutěž My a příroda, a to již 17. ročníkem. Jedná se o dětskou soutěž výtvarných prací a fotografií s tématikou přírody, myslivosti, rybářství a včelařství, trubačská a pěvecká soutěž s tématikou přírody. Na soutěž jsme obdrželi grant od Města Klatovy, ze kterého byly nakoupeny ceny pro soutěžící. Tato soutěž je velice kladně hodnocena nemysliveckou veřejností a zejména pedagogickými pracovníky. Je škoda, že nás myslivců tam bývá málo. Poděkování zde patří hlavně Městu Klatovy a Městskému kulturnímu středisku a také základní organizaci včelařů, která se také každoročně podílí na této akci. Letos proběhne vyhodnocení soutěže My a příroda v tradičních prostorech klatovské Družby dne 10. června, čímž si Vás, zde přítomné, na tuto akci rovněž dovoluji pozvat. Na akcích pořádaných OMS Klatovy často vystupují naši trubači, při této příležitosti jím chci za tuto činnost také poděkovat. Od roku 2012 OMS Klatovy spolupracuje s televizním studiem Film PRO, které průběžně natáčí reportáže z různých akcí pořádaných OMS zveřejněné na internetových stránkách OMS nebo přímo na televizi Film Pro Klatovy.

Klatovy 25. 3. 2017   Okresní myslivecký sněm
Zpracoval: Aleš Potužák, předseda komise
 

www.filmpro.cz