Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Myslivecká konference

MYSLIVECKÁ KONFERENCE V ROCE 2019: 

Krajská konference se konala 23.března 2019 opět  v multimediálním sále LK .
Sborník z konference je přiložen v dokumentech.

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2018:


po dohodě s OMSy LK se  17.března 2018 konala krajská myslivecká konference v multimediálním sále KÚLK, zabezpečení konference se ujal OMS Liberec.se konala dne 23.3. opět v multimediálním sále KÚ LK


V úvodu konference byla vyhlášena osobnost v oblasti myslivosti v LK a tím se stal pan Roman Provazník. Na letošní myslivecké konferenci vystoupil opět velice poutavě s humorem jemu vlastním a moravským přízvukem pan Pavel Scherer, výzkumník a chovatel srnčí zvěře. Přednáška byla na téma výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi. O prostorové aktivitě černé zvěře ve vztahu k Africkému moru prasat velice zajímavě hovořil pan Ing Miloš Ježek Ph.D. a v závěru své přednášky ještě uvedl i prostorovou aktivitu zvěře jelení v jednotlivých oblastech ČR. Následovala přednáška pracovníka KVS v Liberci MVDr. Jiřího Plášila za Státní veterinární dozor v oblasti myslivosti. Myslivost v LK a Podporu myslivosti z veřejných rozpočtů je uvedena ve Sborníku z této konference viz v přiložených dokumentech. Závěr provedl předseda OMSu Liberec pan Josef Žďárský společně s Ing. Bc. Zuzanou Wudyovou za LK. Účast na konferenci byla poměrně vysoká , zúčastnilo se jí 114  členů  ČMMJ  a hostů z LK i z jiných okresů. Těšíme se na další pokračování konference tohoto typu v příštím roce .


rozkliknutí KONFERENCE 2018 najdete v přiložených dokumentech pozvánku na konferenci a dále pozvánku k anketě /Vyhlášení osobnosti LK/.

Všem  příznivcům myslivosti, ale i ochrany životního prostředí.

Touto cestou se snažíme přinášet nové informace a aktuální poznatky z různých oblastí rozmanité přírody. Každý rok se věnujeme důležitým problematikám souvisejících s otázkami jak správně pečovat o zvěř, jak vytvářet silný a zdraví chov zvěře spolu se souvisejícími veterinárními předpisy, všeobecnými a právními otázkami tvorby a hospodaření v honitbách, správností průběrného odstřelu, legislativou, která je úzce s myslivostí provázána, seznamujeme s nejnovějšími poznatky ze zoologických výzkumů a jejich moderními metodami aplikace v praxi a v neposlední řadě se věnujeme tradicím a zvykům české myslivosti.

Konference je zároveň i příležitostí jak se setkat s odborníky z různých institucí věnující se profesionálnímu výzkumu. Máme možnost s nimi konzultovat jejich názory v porovnání s našimi poznatky z vlastní praxe. Zároveň tu je i prostor pro vzájemné setkání s přáteli a kolegy z cechu Hubertova.

Myslivosti zdar!