Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Myslivecké zkoušky a zkoušky pro mysl.hospodáře

 
rok 2019
Myslivecké zkoušky se konaly 30.března 2019 v příjemném prostředí Zámeckého parku v Černousích.

Zúčastnilo se 17 uchazečů , z nichž všichni uspěli. S vyznamenáním uspělo 8 uchazečů , z nichž nejlepší výsledky získala  Mgr. Markéta Žáčková, která byla pasována předsedou Josefem Žďárským na myslivce -myslivkyni za slavnostního troubení pana Mgr. Jakuba Huška. Foto v přiložené fotogalerii.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Písemná část se konala v pondělí 14. října v hotelu Liberec. Ústní zkouška pak v sobotu 19. října od 8,oo hodin v klubovně MS Bílá v tzv. Poršovně. Zkoušek se zúčastnilo 5 uchazečů a také 5 uchazečů dokončilo zkoušku s výborným prospěchem. Nejlepší znalosti s absolutním přehledem nám předvedl mladý Jiří Pašek a získal potvrzení o zkoušce pro MH s vyznamenáním. Druhý nejlepší byl Pavel Kaňka, který také dokončil zkoušku s vyznamenáním . Výborné znalosti předvedli i ostatní uchazeči Jan Machovič, Mgr Jan Višinský a Lukáš Hozák. Bylo vidět, že se na tuto zkoušku všichni dobře připravili.
Při zahájení zkoušky nám slavnostně zatroubil Mgr. Jakub Hušek a také při jejím zakončení, za což mu srdečně děkujeme.
Závěr zkoušky nám několika informacemi z ČMMJ provedl předseda senátu Ing Václav Vomáčka a také poděkoval senátu i  uchazečům za dobrou přípravu ke zkoušce.
Za OMS děkujeme organizátorům a obětavcům spolku Bílá za ideální  prostředí klubovny , kde jsme tuto zkoušku mohli absolvovat a za jejich připravené , výborné občerstvení. 
 
 

rok 2018:

Zkoušky z myslivosti se konaly  24.března 2018 v myslivecké klubovně MS Mlýnice v Nové Vsi. Adepti byli  vyzkoušeni ve dvou senátech, neboť se ke zkouškám přihlásilo 23 uchazečů.

Z tohoto velkého počtu adeptů byl v I. senátu s nejlepšími znalostmi vyhodnocen pan Lukáš Roubínek, který byl pak pasován na myslivce. S vyznamenáním dále prospěla sl. Karolína Erbanová a pan Lukáš Svoboda. Bohužel v tomto senátu si zopakují dva adepti v opravném termínu předmět č. V a předmět č. I. Jeden z uchazečů si zopakuje celou zkoušku znovu. U senátu č. II. uspěli všichni .Nejlepší znalosti předvedl pan Antonín Kodytek, který byl v závěru také pasován na myslivce. S vyznamenáním byl pak pan Ing Michal Milde a pan Miloš Sabáček. 

Zahájení a závěr zkoušek byl proveden ve venkovním prostoru klubovny Mlýnice za fanfár trubače Mgr Jakuba Huška. Jednatelka předávala všem úspěšným adeptům ceny od fy KOZAP, za což velice děkujeme a odznaky od pana Romana Provazníka s vyrytím data zkoušky z myslivosti. Občerstvení bylo velice dobře zajištěno a bylo velice chutné, děkujeme proto  i za zázemí celému kolektivu MS Mlýnice . Zkoušky se tak konaly v příjemné prostředí myslivecké klubovny , které k těmto zkouškám patří.     

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2018: 

Dne 20.října se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře v příjemném prostředí klubovny MS Javorník.
Přihlášeni byli 4 , z nichž jeden uchazeč Ing Martin Štěpina ukázal dobré znalosti a vědomosti a ukončil zkoušku s vyznamenáním. Další dva prospěli  /Martin Partl a Jan Houser/, jeden z nich bohužel neprospěl. Bylo mu doporučeno ,aby si zkoušku po získání praktických zkušeností zopakoval.

Děkujeme za občerstvení a azyl ve jmenované klubovně a trubači panu Mgr Huškovi za slavnostní troubení, který si tentokrát i uchazeče  vyzkoušel

 


Myslivecké zkoušky - (základní) 2017

Myslivecké zkoušky pro uchazeče z loňského kursu se konaly dne 25.března 2017 v hotelu Liberec. Přihlásilo se 19 uchazečů, z nichž se tři před zkouškou omluvili, takže nakonec bylo vyzkoušeno ze znalostí myslivosti 16 uchazečů.

Z toho počtu bylo 5 uchazečů s velmi dobrými výsledky , nejlepší znalosti prokázal  Jan Machovič, který byl v závěru pasován na  myslivce. Celkově lze konstatovat, že uchazeči byli velmi dobře připraveni , někteří však bojovali s velkou trémou. Prospěli ale všichni.

Při zahájení slavnostně zatroubil pan Mgr. Jakub Hušek, který si také vyzkoušel adepty z předmětu č. I.
V závěru již tradičně zatroubila Anička Adámková s Petrem Škodou.Myslivecké zkoušky pro MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE 2017:
Zkoušky pro myslivecké hospodáře se konaly v sobotu 21.října
v příjemném prostředí klubovny MS Javorník. V pondělí 16.října se konaly písemné práce, kde všichni uspěli. Z přihlášených sedmi se dostavilo pouze šest , jeden uchazeč se omluvil. V sobotu se pak konaly zkoušky ústní, z nichž 3 absolvovali tuto zkoušku s vyznamenáním. S nejlepšími  znalostmi se projevil pan René Barták, jako druhá v pořadí se umístila paní Ing. Mgr. Martina Bartáková a jako třetí pan Jiří Částek, který vykonal také zkoušku s vyznamenáním .
Zkušební komise byla delegována ve složení :předseda pan Ing Václav Vomáčka, místopředseda paní Věra Bouzková, dále pak předmět č. I. Ing. Josef Hrdina, II. Ing. Bc. Zuzana Wudyová,
III. Josef Žďárský a IV. Vlastimil Servít. Zkušební komise se shodla , že znalosti uchazečů byly u prvních tří vynikající a i další tři  byli na tuto zkoušku dobře připraveni. U všech uchazečů je záruka , že budou do budoucna dobrými mysliveckými hospodáři.
Děkujeme za možnost v klubovně MS Javorník uspořádat tento typ zkoušek, děkujeme za výborné občerstvení a za perfektní slavností troubení pana Mgr. Jakuba Huška.


Myslivecké zkoušky 2016:

Dne 2.dubna 2016 se konaly v hotelu Liberec v salonku Vyšehrad myslivecké zkoušky. Zkoušky zahájil předseda spolku pan Josef Žďárský a slavnostním troubením pak pan Mgr. Jakub Hušek. Zkoušek se zúčastnilo 13 uchazečů, dva uchazeči se ze zdravotních důvodů nedostavili. Nejlepší výsledky a výborné znalosti  předvedl Bc. Vojtěch  Robovský, který byl pak pasován na myslivce.
Výborné znalosti a výsledky zkoušky s vyznamenáním předvedla také Jana Vachušková, jako jediná žena z loňského kursu a dále pak  pan Bc. Zdeněk Fryk a Ing Štěpina Martin .
Tři uchazeči si budou muset zopakovat celý kurs znovu a jeden uchazeč si zopakuje jeden předmět v náhradním termínu v červnu. Závěrečné slovo přednesl předseda senátu pan Mgr. Jakub Hušek a již tradičně zakončili zkoušky slavnostním troubením mladičká trubačka Anička Adámková a pan Petr Škoda. Foto můžete shlédnout viz níže. 

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2016

Dne 15.října se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře již tradičně v hotelu Liberec na Šaldově náměstí v Liberci v salonku Vyšehrad. Zkoušek se zúčastnilo 5 uchazečů, z nichž všichni uspěli. Dne 10. října se konaly nejdříve písemné práce, všichni uchazeči měly tyto práce dobře a celkem bezchybně zpracovány. Znalosti ústní byly velice dobré, protože 4 z nich vykonali tyto zkoušky s vyznamenáním. ČMMJ jmenovala zkušební senát ve složení předseda Ing Václav Vomáčka, místopředseda Věra Bouzková, skupinu I. zkoušel Ing Josef Hrdina, skupinu II, Ing Zuzana Wudyová, skupinu III. Josef Žďárský a skupinu IV. Vlastimil Servít. Nejlepší znalosti předvedl pan Tomáš Bernat, u kterého se komise shodla, že byl velice dobře připravený a skýtá do budoucna  funkci dobrého mysliveckého hospodáře. 
OMS Liberec se těší dalšího zájmu Vás, kteří si chcete zvýšit kvalifikaci ve vzdělání v příštím roce.
Myslivecké zkoušky v roce 2015:

Dne 28.3. se konaly základní myslivecké zkoušky v hotelu Liberec v salonku Vyšehrad. Zkoušky zahájil slavnostním  troubením pan Mgr. Jakub Hušek ,úvodní slovo pronesl předseda OMSu pan Josef Žďárský. Zkoušek se zúčastnilo 18 adeptů z loňského kursu .Nejlepší výsledky a výborné znalosti ze všech předmětů předvedl pan Ing Jaroslav Čekon, který byl pak slavnostně pasován  mezi myslivce. Potvrzení o zkoušce z myslivosti s vyznamenáním dále obdrželo dalších pět uchazečů  Čtyři uchazeči budou přezkoušeni z předmětu skupiny V., kde byly znalosti velice slabé , takže  celkově neprospěli. Závěr zkoušek pronesl předseda senátu pan Bc. Miroslav Lauryn s humorem jemu vlastním a  pan Petr Škoda z Valdštejnského tria troubil  s Aničkou Adámkovou slavnostní fanfáry až některým přihlížejícím tekly slzy.
Předseda OMSu pan Josef Žďárský na samotný závěr zdůraznil, že mysliveckými zkouškami se ještě nikdo z nás nestal myslivcem a že  je nutno se stále vzdělávat, získávat zkušenosti  a uvědomit si, že myslivost není jen o lovu zvěře. 

 Myslivecké zkoušky pro myslivecké hospodáře- 2015

Dne 10.října se konaly ústní zkoušky pro myslivecké hospodáře v hotelu Liberec v salonku Vyšehrad. Na zkoušky bylo původně přihlášeno 8 uchazečů. Na písemnou část zkoušky se dostavili pouze 4 uchazeči, dva se omluvili a dva se bohužel ani neomluvili. Ze čtyř úspěšně vykonali písemnou část jen tři a tak  také tři se zúčastnili v sobotu 10.října zkoušky ústní. Nejlepší výsledky měl při ústní zkoušce pan Ing David Pokorný , kterému bylo doporučeno, aby se při první příležitosti přihlásil na zkoušky vyšší ,protože měl velice dobré znalosti ve všech předmětech a i výborný přednes s absolutním přehledem. Zkoušky s vyznamenáním získala i žena Ivana Zalabáková, u které bylo vidět , že ji myslivost zajímá do hloubky a je velice zapálená do celkové činnosti myslivosti i do lovu zvěře. Jeden z uchazečů si zopakuje v nejbližším možném termínu předmět č.III.
Foto viz fotogalerie. 

Přidány fotografie ze zkoušek adeptů dne 28.3.2015 v hotelu Liberec na

adrese 
http://omsliberec.rajce.idnes.cz/ **
 
  
__________________________________________________________________

Kurs pro myslivecké hospodáře začne 13.dubna 2015, zájemci se musí přihlásit do konce roku 2014! Zkoušky pro MH se pak budou konat 10.října 2015.


2014:
V letošním mysliveckém kursu je přihlášeno 33 uchazečů, kteří ukončili přednáškovou část a nyní jsou zapojeni na roční praxi do honiteb.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2014


9.dubna jsme začali s přednáškami pro uchazeče pro kurs mysliveckých hospodářů. V kursu bylo přihlášených 10 uchazečů .
Po skončení přednášek absolvovali půlroční praxi v honitbách, prakticky tam, kde nyní již výkon práva myslivosti vykonávají.
11.října 2014  se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře v hotelu Liberec pro 9 uchazečů tohoto kursu (jedna uchazečka se řádně omluvila).
Dne 6.října se v hotelu Liberec konala písemná část této zkoušky z nichž všichni uspěli.


Slavnostním zahájením trubače Mgr. Jakuba Huška
následovala v sobotu zkouška ústní. Nejlepší výsledky získal a svými vědomostmi zaujal celou komisi pan Michal Choc, který obdržel Potvrzení o vykonané zkoušce s vyznamenáním. Neobvyklé až hloubkové znalosti předvedl především v oblasti střelectví. Další vyznamenání obdržel a výborný přednes při ústní zkoušce předvedl pan Marek Krčil Bc. Komisi dále překvapil svými znalostmi pan Malý Martin a překvapil i sám samotného ,když obdržel samá "véčka".

Výborné znalosti předvedla i samotná žena při těchto odborných zkouškách paní Ilona Kynychová. I když neobdržela samá "véčka" tak bylo vidět, že ji myslivost do hloubky velice zajímá.

Těmto pak bylo v závěru doporučeno, že by mohli do budoucna si dále zvýšit kvalifikaci a znalosti vyšší mysliveckou zkouškou. 

Dva uchazeči bohužel neuspěli a musí si zkoušku z jednoho předmětu zopakovat.

Závěr pronesl příjemnými slovy předseda komise pan JUDr Miroslav Machala a zakončil dále slavnostním troubením  sám Ing Jan Slabý, který byl současně zkušebním komisařem skupiny I. Pan Ing Slabý pak předal nejlepšímu z nejlepších DVD Benešovské horny /prof. A. Dyka a svého Mysliveckého roku/.
Úspěšní uchazeči dále obdrželi propagační materiál, drobné ceny a dárkový poukaz na nákup nábojů od fy Kozap Uherský Brod.  
Zkoušky pro myslivecké hospodáře splnily svůj účel

a pro většinu přítomných myslím zanechaly příjemné zážitky.... Základní zkoušky z myslivosti 2014:

Dne 29.3.2014 se konaly zkoušky z myslivosti v hotelu Liberec Na Šaldově náměstí v Liberci.
Zúčastnilo se 12 uchazečů z nichž tři měli znalosti velice dobré a zkoušky vykonali s vyznamenáním ( Vladimír Vrabec , Ing Monika Eichlerová a Bc. Hanzlík Vojtěch) , sedm uchazečů prospělo a jeden bohužel  neuspěl a zkoušku si musí vykonat s dalším kursem v příštím roce. Nejlepší výsledky získal p .Vladimír Vrabec, který byl pak v závěru pasován na myslivce. Závěr zkoušek byl zpestřený tím, že  devítiletá Anička Adámková (která se učí troubit zatím třetí měsíc ) nám  společně s trubačem p.  Jiřím Appeltem zatroubila velice úspěšně , bez trémy a s jistým talentem čtyři lovecké fanfáry. 
 
Slavnostní zakončení mysliveckých zkoušek můžete shlédnout na :
https://www.youtube.com/watch?v=fmzGNmO5Zzw

Další fotografie ze zkoušek jsou zveřejněny na    http://omsliberec.rajce.idnes.cz/
 
__________________________________________________________________Zkoušky z myslivosti v roce 2013:
V sobotu 23.března 2013 se konaly myslivecké zkoušky v klubovně Tipsport arény v Liberci.Vyzkoušeno bylo 17 uchazečů,z toho 6 žen.Kvalita uchazečů byla průměrná.S vyznamenáním dokončilo zkoušku 8 uchazečů,z toho  4 ženy.Prospělo 7 a dva uchazeči si zkoušku zopakují z jednoho předmětu dle směrnic v náhradním termínu.Nejlepší výsledky získal p Michal Choc,který pak byl pasován na myslivce.Jako druhá s výbornými vědomostmi byla p.Ilona Kynychová.Zkoušky se konaly v duchu mysliveckých tradic v nerušeném prostředí vyzdobeném preparacemi zvěře.Zahájení a i závěr byl doprovázen trubačem p.Jakubem Huškem.
foto : viz :http://omsliberec.rajce.idnes.cz/


 

Přiložené dokumenty

 prednasky-kurs-2019 (doc - 29,18 KB)
 Přihláška do kursu myslivosti (doc - 21,50 KB)
 přihláška do kursu pro MH (doc - 102,91 KB)

Přihláška do kursu pro MH

 Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti (doc - 47,10 KB)
 Směrnice pro organizování zkoušek z myslivosti pro MH (pdf - 54,71 KB)