Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:482770951
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Okresní sněm

Okresní sněm v roce 2018 se bude konat dne 14.dubna od 13,oo hodin v sále PKO v Liberci. Po skončení Okresního Sněmu bude současně ukončena Chovatelská přehlídka trofejí.


OKRESNÍ SNĚM V ROCE 2017 SE BUDE KONAT V SOBOTU 29.DUBNA,

 s tímto programem :

V souladu se Stanovami ČMMJ Vás zveme na Okresní sněm, který se koná dne 29.dubna 2017 od 15,oo hodin v areálu Kulturního a společenského centra PKO v Liberci s tímto programem :

1.Zahájení a volba předsedajícího sněmu

2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu, volba návrhové a mandátové komise

3.Zpráva o činnosti OMSu za období 2016-2017 a schválení plánu práce na rok 2017

4.Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

5.Zpráva předsedy DR OMS za rok 2016

6.Předání vyznamenání a jiného ohodnocení členům ČMMJ

7.Diskuse k předneseným zprávám

8.Usnesení a závěr

Předpokládáme Vaši účast a děkujeme předem! Pokud se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, žádáme Vás, aby byl za Váš spolek nebo honební společenstvo vyslán jiný člen ČMMJ, /evidovaný u OMS Liberec/, který bude mít u sebe nové pověření od dalších členů Vaší organizace .
Původní písemná pověření s počtem hlasů /plné moci/ jsou od většiny z Vás stále založeny na OMS. Pokud ale došlo ke změnám je nutné doložit nová s aktuálními údaji.

___________________________________________________________________2016
Okresní  sněm  se konal v sobotu dne 23.dubna od 15,oo hodin v sále Kulturního a společenského centra v Lidových sadech v Liberci. Od 10,oo hodin se konala pro veřejnost chovatelská přehlídka trofejí a také jarní svod loveckých psů.
Program byl na OS obvyklý, kde byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva o finančním hospodaření okresního mysliveckého spolku s návrhem rozpočtu a revizní zpráva. Při slavnostním troubení bylo také předáváno vyznamenání ,Věrnostní medaile a čestná uznání členům ČMMJ zasloužilým členů ČMMJ za  obětavou , záslužnou , dlouholetou a aktivní  činnost. V diskusi vystoupil předseda ČMMJ Ing Jiří Janota, který byl naším hostem a informoval přítomné o činnosti myslivecké rady ČMMJ, odpovídal na dotazy a hovořil o tom, co se připravuje a řeší v poslední době v myslivosti. Dále pak vystoupili předsedové komisí a podali informace z jednotlivých činností a plánů akcí v letošním roce. Schůze byla zakončena v 18,oo hodin a po té byla skončena i přehlídka trofejí .Usnesení je níže v přiložených dokumentech./ originál usnesení s podpisy je uložen ve složce OS na OMSu/ 

Přiložené dokumenty

 Usneseni-ze-snemu-ze-dne-23-4-2016 (doc - 18,94 KB)