Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Okresní sněm

Okresní sněm v roce 2019 se bude konat 27.dubna , po CHPT a JS.


OS  2018 :

něm se  konal dne 14.dubna od 13,oo hodin v sále PKO v Liberci. Po schválení programu následovala tradičně zpráva o činnosti OMSu a MR od posledního jednání OS loňského roku, kterou přednesla jednatelka Věra Bouzková, s finančním hospodařením OMSu a jeho komisí seznámil přítomné předseda EK Ing Tomáš Princ, který ještě informoval o návrhu rozpočtu na rok letošní. Po té seznámil OS MUDr Josef Rozkovec se zprávou dozorčí rady .Všechny přednesené zprávy byly jednohlasně schváleny. Měl být přítomen Ing Jiří Janota předseda ČMMJ , který se omluvil, měl neodkladné jednání na OS v Nymburce a Ing Václav Vomáčka se omluvil z důvodu nemoci. Všichni přítomní se na zástupce ČMMJ těšili a proto byla také poměrně vysoká účast. Zahájení , průběh OS  a závěr přednesl slavnostním troubením pan Jerie. Na OS byli také ohodnoceni členové ČMMJ Věrnostní medailí , vyznamenáním II. a III. stupně.. Po skončení OS byla také ukončena i chovatelská přehlídka trofejí.
OKRESNÍ SNĚM V ROCE 2017 : 
V souladu se Stanovami ČMMJ Vás zveme na Okresní sněm, který se koná dne 29.dubna 2017 od 15,oo hodin v areálu Kulturního a společenského centra PKO v Liberci s tímto programem :

1.Zahájení a volba předsedajícího sněmu

2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu, volba návrhové a mandátové komise

3.Zpráva o činnosti OMSu za období 2016-2017 a schválení plánu práce na rok 2017

4.Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

5.Zpráva předsedy DR OMS za rok 2016

6.Předání vyznamenání a jiného ohodnocení členům ČMMJ

7.Diskuse k předneseným zprávám

8.Usnesení a závěr

Předpokládáme Vaši účast a děkujeme předem! Pokud se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, žádáme Vás, aby byl za Váš spolek nebo honební společenstvo vyslán jiný člen ČMMJ, /evidovaný u OMS Liberec/, který bude mít u sebe nové pověření od dalších členů Vaší organizace .
Původní písemná pověření s počtem hlasů /plné moci/ jsou od většiny z Vás stále založeny na OMS. Pokud ale došlo ke změnám je nutné doložit nová s aktuálními údaji.

___________________________________________________________________2016
Okresní  sněm  se konal v sobotu dne 23.dubna od 15,oo hodin v sále Kulturního a společenského centra v Lidových sadech v Liberci. Od 10,oo hodin se konala pro veřejnost chovatelská přehlídka trofejí a také jarní svod loveckých psů.
Program byl na OS obvyklý, kde byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva o finančním hospodaření okresního mysliveckého spolku s návrhem rozpočtu a revizní zpráva. Při slavnostním troubení bylo také předáváno vyznamenání ,Věrnostní medaile a čestná uznání členům ČMMJ zasloužilým členů ČMMJ za  obětavou , záslužnou , dlouholetou a aktivní  činnost. V diskusi vystoupil předseda ČMMJ Ing Jiří Janota, který byl naším hostem a informoval přítomné o činnosti myslivecké rady ČMMJ, odpovídal na dotazy a hovořil o tom, co se připravuje a řeší v poslední době v myslivosti. Dále pak vystoupili předsedové komisí a podali informace z jednotlivých činností a plánů akcí v letošním roce. Schůze byla zakončena v 18,oo hodin a po té byla skončena i přehlídka trofejí .Usnesení je níže v přiložených dokumentech./ originál usnesení s podpisy je uložen ve složce OS na OMSu/ 

Přiložené dokumenty

 Usneseni-ze-snemu-ze-dne-23-4-2016 (doc - 18,94 KB)