Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Most
 
Pozadi
OMS Most
Adresa: SVČ Most, Albrechtická 414 , Most , 434 01
Telefon:776 301 146
Email:oms.most@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsmost
Jednatel:Jaroslava Antonovová
Předseda:Ing. Jan Traxmandl
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 16:30
Út:-
St:13.00-16.30
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777406
Účet:193 109 669 / 0300
Banka:ČSOB
Aktuality

Z důvodu rekonstrukce budovy SVČ Most, kde má sídlo i OMS Most a čerpání dovolené jednatelky o letních prázdninách bude omezený provoz na sekretariátu OMS. OMS bude uzavřen od 15.7. do 24.7. a od 21.8. do 28.8. V ostatní dny bude provoz omezen od 13:00 do 14:30.


V příštím roce, to jest v roce 2019, bude zahájen kurz pro zájemce o absolvování zkoušek z myslivosti. Kurz bude zahájen 25.2. 2019. Cena kurzu je 5500,-. V dokumentech naleznete přihlášku, kterou po vyplnění doručte paní jednatelce na OMS Most ve stanovených úředních hodinách. 

Zkoušky z myslivost se provádí dle vyhlášky 244/2002 Sb. zákona 449/2001 Sb. o myslivosti.Dne 4.7.2017 proběhla v Ústí nad Labem Krajská koordinační rada za přítomnosti zástupců KVSU, Státní správy myslivosti Krajského úřadu, zástupců ústředí Čmmj a zástupců OMSů Ústeckého kraje ohledně výskytu Afrického moru prasat. Opatření ohledně zamezení šíření či jeho zpomalení se připravují, a to především úpravou § 45 ( zakázané způsoby lovu) zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti, či použitím §39 ( snížení stavů zvěře ) téhož zákona. Největší důraz byl kladen na co největší snížení stavů černé zvěře!, a to aspoň na max. 5 ks na 1000 ha. Jiné řešení, než drastické snížení stavů zvěře neexistuje! Další info budu doplňovat dle vyjádření a opatření příslušných orgánů. Krizová linka při nálezu na Svs KVSU - 720995202
V dokumentech najdete informace a postupy při nálezu AMP!!! vydané SVS.

Okresní myslivecký spolek Most by rád touto cestou chtěl poděkovat Statutárnímu městu Most za spolupráci a sponzorský dar pro rok 2016 v hodnotě 40.000,- kč, který byl použit na nákup veterinárního léčiva pro spárkatou zvěř Cermix a mediciálního lizu, taktéž pro spárkatou zvěř. Předložení léčiv zvěři proběhlo v honitbách katastru města Most. Velmi si této spolupráce vážíme. Ještě jednou moc děkujeme.      
 
                                                                Myslivosti zdar
Petice na zachování norování

Petice na zachování norováníSepsaná podle ustanovení článku 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Členové petičního výboru: JUDr. Jiří Kšica, Brahmsova 8, 679 61 Letovice, Ing.Josef Orlovský, Dobrovická 84, 294 73 Brodce, Ing. Luděk Králíček, Na Zlíchově 242/33, 152 00 Praha 5 Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: JUDr. Jiří Kšica, Brahmsova 8, 679 61 Letovice
  • 19. květen 2015
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky.

My, níže podepsaní občané, souhlasíme se stávající právní úpravou umožňující norování pomocí loveckých psů, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

Norování umožňuje regulaci lišky obecné, jejíž populace vlivem absence vztekliny prudce roste a je limitním faktorem rozšíření mnoha druhů volně žijících živočichů, včetně chráněných druhů.
Norování také umožňuje regulaci invazivních nepůvodních druhů živočichů, především psíka mývalovitého.
K norování byla vyšlechtěná cela řada plemen psů, především jezevčíků a teriérů. Jejich výcvikem na umělé noře předcházejí jejich majitelé jejich usmrcení při lovu, ale také při nechtěném vniknutí loveckého psa do nory například při venčení.
Požadujeme zachování norování, jako legálního způsobu lovu v Zákonu o myslivosti č. 449/2001.
Požadujeme zachování výjimky uvedené v §7 odst 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.
Požadujeme zachování paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a zachování nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném v §15.
Za petiční výbor: Ing. Luděk Králíček, Na Zlíchově 242/33, 152 00 Praha 5
Formulář Petice pro zachování norování je v přiložených dokumentechfb.me/myslivostmost

Přiložené dokumenty

 Prehlidka-trofeji-2019 (pdf - 608,36 KB)
 20170704_220038 (jpg - 753,51 KB)
 20170704_215915 (jpg - 681,21 KB)
 20170704_215639 (jpg - 826,76 KB)
 20170704_215821 (jpg - 774,23 KB)
 20170704_215836 (jpg - 735,76 KB)
 petice-norovani (docx - 18,72 KB)
 Prihlaska-kurz-pro-ADEPT (doc - 36,86 KB)
 Zmocneni-k-zastupovani-2019 (docx - 13,83 KB)