Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.czPravidla inzerce

Každý inzerát bude vystaven
po dobu dvou měsíců.Poté
bude automaticky odstraněn.
V případě žádosti o prodloužení

platnosti kontaktujte kancelář OMS.
Inzerce obchodního rázu bude zpoplatněna.
(Info v kanceláři OMS)
-----------------------------------


 
 

 

 

 

 

  
Kynologická komise

Kynologická komise

Kynologické akce na rok 2020:


Termín

Název zkoušky

Místo konání

Poplatek

Max. počet účastníků
Počet přihlášených

Přihláška

Propozice
Uzávěrka přihlášek
29.3. Jarní svod  

200,- Kč
 

       
    
Přihlásit
 


 
 
2.5.  Zkoušky vloh
Oh.+Ost.
  1 000,- Kč           
     
    
Přihlásit
 
 
4.7. ZVVZ Stárkov 1 000,- Kč                Přihlásit    
15. 8.  Lesní zkoušky - Oh. Kramolna 1 600,- Kč          
       
Přihlásit

 
 
22.8.  Zkoušky    z vodní      práce Rybníky Ing.Kováře
 
1 200,- Kč  
     
 
     

 
Přihlásit


 
 
12.09. Norování Ostaš 1200,-Kč    
    
     
      
Přihlásit    
19.09. Podzimní
zkoušky
Oh.+Ost.
  1200,-Kč     Přihlásit
 
 

10.10.

Barvářské
zkoušky

Kramolna

1 200,- Kč
 
            Přihlásit

 
 
24.10. Podzimní zkoušky Ost. Jásenná 1 200,- Kč      
    

 
Přihlásit
 
 

 
 
25.10. Zkoušky vloh
Ost.pl
 
Jásenná 1 000,- Kč           Přihlásit


 
    
  Individuální
zkoušky barvářů
(IHB)
Na rok 2021
        Přihlásit   Přihlášky podat nejpozději do konce roku 2020
  Individuální
zkoušky
norování
(IZN)
Na rok 2021
        Přihlásit   Přihlášky podat nejpozději do konce roku 2020

Členové ČMMJ mají 50 % slevu na poplatku.

Přihlášky je možno zasílat pomocí online formuláře viz.odkaz v tabulce "Přihlásit " 
pro přihlášení psa na více akcí, stačí zaškrtnout všechny požadované akce. Přihlášku lze také zaslat poštou, nebo e-mailem na adresu kanceláře OMS


Barvářské zkoušky

Dne 26.10 se uskutečnila poslední akce kynologické sezony 2019, kterou byly barvářské zkoušky. Zkoušek se zúčastnilo šest loveckých psů. Čtyři ohaři a dva jezevčíci. Zahájení proběhlo v areálu občerstvení U Vernerů. Po úvodních slovech, rozlosování a kontrole všech náležitostí se všichni přesunuli do lesního terénu v lokalitě Trubějov. Sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího pana Miloše Šíra se skládal z paní Evy Koblížkové a pana Josefa Pišoji. Posuzování bylo korektní a spravedlivé. Vzhledem k dobré úrovni předvedených psů, nebyl nikdo, kdo by zkoušky úspěšně nesložil a všech šest zkoušených uspělo. Čtyři psi v první ceně, jeden v ceně druhé a jeden ve třetí ceně. Vítězem zkoušek se stala fena pointera Cedra z Miroslavského dvora vedena paní Zuzanou Nýčovou. Velké poděkování firmám Fitmin, Primátor pivovar Náchod, Obchůdek pro mazlíčky za věnování sponzorských darů pro všechny účastníky zkoušek. Poděkování patří též rodině Vernerové a jejich Občerstvení U Vernerů za vstřícné přijetí a perfektní zázemí.  O občerstvení v lese se postarala paní Boučková  s dcerou Natálií za což jim také děkuji.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod

výsledková listina:ZDE
fotogalerie:ZDEPodzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen

Dne 21.09.2019 se uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen.
Zkoušky se konaly v honitbě MS-Bohuslavice. Zahájení zkoušek proběhlo v areálu TJ-Sokol. Ke zkouškám bylo přihlášeno devět ohařů a šest plemen ostatních.  Po zahájení a rozlosování se všichni účastníci přesunuli ve skupinách do honitby ke složení zkoušek. Sbor rozhodčích posuzoval ve složení: Vrchní rozhodčí pan Miloše Šír a rozhodčí pro ohaře pan Václav Lokvenc, paní Markéta Homolová, pan Jaroslav Meisner a pan Jan Bouček. Pro plemena ostatní to byli páni Petr Skalický a Ing. Jiří Večeř. Posuzování jednotlivých výkonů, bylo přísné, ale korektní. Bohužel se všem úplně nezadařilo tak jak by si představovali a zkoušky pro něho skončily předčasně. Z ohařů to byl jeden pes a z plemen ostatních psi tři. Všem, kteří uspěli srdečně gratulujeme a těm co neuspěli přejeme hodně zdaru při dalších zkouškách. Poděkování všem členům MS-Bohuslavice za příkladnou pomoc při pořádání zkoušek, Michalu Petříčkovi za propagaci trubačské tradice. Společnosti FITMIN za věnování cen pro účastníky zkoušek. Díky všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu zkoušek.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod

výsledková listina:ZDE
fotogalerie:ZDEBezkontakní zkoušky z norování

Dne 14.9.2019 se na umělé noře pod Ostaší uskutečnily již tradiční zkoušky z bezkontaktního norování. Ke zkouškám bylo přihlášeno osm psů a osm se jich také zúčastnilo. Pěkné slunečné počasí přálo a tak po snídani a slavnostním zahájení mohlo začít zkoušení jednotlivých psů. Posuzování měli na starosti vrchní rozhodčí pan Jaroslav Schippl, rozhodčí pan Josef Černý a pan Zdeněk Urban. Jako čekatelky na funkci rozhodčího se zúčastnily paní Monika Cermanová a paní Milena Nováková. Zkoušky úspěšně dokončilo sedm psů jeden bohužel neobstál. Pět psů obstálo s plným počtem bodů 84. Jeden pes získal 78 bodů a jeden 73. Všem, kteří obstáli gratulujeme a těm co neuspěli přejeme hodně zdaru při další příležitosti. Děkujeme všem zúčastněným a všem co se podíleli na organizaci zkoušek, normistrům panu Dubišarovi a panu Ansorgemu. Paní Boučkové a její dceři za občerstvení během celých zkoušek.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod

výsledková listina:ZDE
           fotogalerie:ZDE

Všestranné zkoušky ohařů Rychnovek-Kramolna 7-8.9.2019

Dne 7.8.2019 na myslivecké chatě v Doubravici byly zahájeny všestranné zkoušky ohařů. Počasí sice nebylo úplně hladkému průběhu nakloněno, ale i déšť k práci loveckých psů patří a vše nakonec dopadlo dobře. Ke zkouškám bylo přihlášeno jedenáct ohařů a jedenáct jich také nastoupilo. Po nezbytných kontrolách čísel a dokladů proběhlo zahájení zkoušek. Terény pro malé a velké pole byly vojtěškové porosty a vodní část zkoušek se odehrála na Jaroměřském rybníku. Zajištění dostatečného počtu pernaté zvěře slibovalo pěknou práci na velkém poli. Kontakt se zvěří měli všichni psi a některé to bohužel stálo dobré hodnocení z klidů před zvěří pernatou a byli hodnoceni známkou jedna. Jeden ohař bohužel obdržel známku nula a v dalším klání nemohl pokračovat. Výkony na pracovišti „voda“ a „malé pole“ byly již vyrovnané. Pouze jeden pes neobstál z disciplíny ochota na hluboké vodě. Do druhého dne všestranných zkoušek postupuje tedy devět psů a zkoušky se budou odehrávat v části Kramolna-Trubějov. Velké poděkování za propůjčení honitby náleží členům Mysliveckého sdružení Olšiny Rychnovek. Zajištěním honitby, přípravou občerstvení a pomocným personálem přispěli k hladkému průběhu prvního dne zkoušek.
Druhý den začal ve znamení lepšího počasí než v sobotu. Zahájení proběhlo v Šerči v restauraci U Vernerů a po snídani a nástupu se všichni přesunuli na Kramolnu k ohrádce, kde se konala první lesní disciplína „přinášení lišky přes překážku“ náročná, ale koronou oblíbená tzv. ohrádka. Všichni účastníci ohrádku úspěšně splnili a mohli se přesunout na druhou společnou disciplínu „chování na stanovišti“ Tam už takové štěstí všichni neměli a jeden pes obdržel známku nula a z dalšího klání byl bohužel vyloučen. Pak už se účastníci rozděleni do třech skupin rozjeli na jednotlivá pracoviště. Barvy, vlečky a drobné disciplíny. Zkoušky pod vedením vrchního rozhodčího pana Miloše Šíra posuzovali zkušení rozhodčí pánové Milan Fekiač, Václav Lokvenc, Václav Prouza,  Josef Javůrek, Václav Syrový, Ing. Petr Víteček a pan Josef Verner. Tento den štěstí nepřálo dvěma psům, kteří bohužel neuspěli. Po ukončení poslední disciplíny nastalo sčítání výsledků a vyhodnocení zkoušek. Nejlepším ze všech, byla fena výmarského ohaře Bonnie od Ptačího dolu vedená paní Evou Volfovou s počtem bodů 492. Zároveň obdržela ocenění za nejlepší práci na poli. Druhé místo obsadil pes německý krátkosrstý ohař Astor z Nedělních louček vedený panem Miloslavem Pazderkou s celkovým počtem bodů 490 a s oceněním nejlepší práce v lese. Na třetím místě se umístil pes německý krátkosrstý ohař Kim z Černých blat vedený panem Romanem Moravcem s počtem bodů 475 a oceněním nejlepší práce na vodě. Všem upřímně gratulujeme. Je třeba poděkovat těm kteří se podíleli na uspořádání všestranných zkoušek. Mysliveckému spolku Olšiny Rychnovek za propůjčení honitby na polní práce a zajištění hladkého průběhu první den. Mysliveckému spolku-Kosná hora za terény na lesní část zkoušek. Občerstvení U Vernerů za perfektní obsluhu, občerstvení v lese, společnosti Primátor pivovar Náchod a společnosti FITMIN za věnování cen pro účastníky zkoušek.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod


Výsledky první den:ZDE
Výsledky druhý den:ZDE
Fotogalerie 1:ZDE
Fotogalerie 2:ZDE

 


Svatohubertské slavnosti-Starý Ples


 Dne 1.9.19 se členové kynologické komise Oms-Náchod zúčastnili prezentace loveckých psů na akci Svatohubertské slavnosti ve Starém Plese u příležitosti znovuotevření zrestaurované kaple Svatého  Huberta. Děkuji všem zúčastněným, kteří přišli předvést své čtyřnohé pomocníky. Paní Mileně Štěpánkové panu Josefu Pišojovi a jeho manželce a panu Petru Kvasničkovi.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod


fotogalerie:ZDE

ZVP-Rybníky Ing.Kováře 24.08.2019

Dne 24.8.2019 se uspořádali zkoušky z vodní práce. Hlavním organizátorem zkoušek je pan Ing. Petr Kovář a zkoušky se pořádají na počest jeho otce. Ke zkouškám bylo přihlášeno 17 psů a 17 se jich také dostavilo. Zahájení rozlosování a veškerá potřebná kontrola proběhla v prostorách rybárny pana Kováře. Po zahájení se všichni účastníci přesunuli na rybník Šlégr kde se zkoušky odehrávaly. Sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího pana Miloše Šíra se skládal z pánů Ing. Jiřího Večeře, Václava Lokvence, Jaroslava Škarytky, Jaroslava Meisnera, Josefa Vernera, Jana Boučka a čekatelky Zuzany Nýčové. Počasí všem účastníkům přálo a korona tak mohla sledovat výkony všech zkoušených psů. Na první pohled by se mohlo zdát, že vzhledem k malému počtu disciplín se jedná o jednoduché zkoušky, ale opak je pravdou. Ze sedmnácti psů zkoušky dokončilo pouze psů dvanáct. Čtyři neuspěli a jeden pes odstoupil. První místo obsadil pes německého dlouhosrstého ohaře Lancelot vom Veybach pod vedením pana Tomáše Skalického s plným počtem bodů 100. Druhé místo patřilo psovi německého krátkosrstého ohaře Benu z Kunštátských lesů pod vedením pana Františka Zahradníčka s počtem bodů 96. Stejný počet bodů obdržela i třetí v pořadí fena německého krátkosrstého ohaře Nika z Mělčanské doliny vedená panem Janem Langrem. Všem srdečně gratuluji. Velké poděkování realizačnímu týmu pana Petra Kováře, honebnímu společenstvu a všem kteří se na přípravě zkoušek podíleli.


Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod


výsledková listina:ZDE
fotogalerie:ZDELZ ohařů Kramolna 17.08.2019


Dne 17.8 se uskutečnily lesní zkoušky ohařů. Ke zkouškám bylo přihlášeno 11 psů a 11 jich také nastoupilo. Zahájení akce se konalo v občerstvení U Vernerů v Šerči. Na nástupu stáli čtyři výmarští krátkosrstí ohaři, dva němečtí krátkosrstí ohaři, tři čeští fousci, jeden maďarský krátkosrstý ohař a jeden německý dlouhosrstý ohař. Zkoušky řídil vrchní rozhodčí pan Václav Prouza a rozhodčí pánové Josef Verner, Václav Lokvenc, Petr Víteček, Emil Fraňo, Petr Imlauf, Milan Fekiač a Václav Syrový. Jedná se o zkušené pány rozhodčí, proto posuzování bylo přísné, ale objektivní dle platného zkušebního řádu. Po zahájení zkoušek se všichni přesunuli na Kramolnu do dějiště samotných zkoušek. Všichni účastníci se společných disciplínách přinášení lišky přes překážku a klidu na stanovišti rozdělili do třech skupin a rozešli se na další plnění disciplín. Pracoviště vlečky, barvy a drobné disciplíny. Pro někoho však byli tyto disciplíny osudné a poslední. Na vlečkách s liškou neuspěli tři psi a jeden neuspěl na barvě. Bohužel i toto ke zkouškám patří a není třeba kvůli tomu věšet hlavu příště to bude určitě lepší. Během celých zkoušek se mohli soutěžící i přihlížející korona občerstvit ve stánku u ohrádky. Po celodenním náročném zkoušení se na závěr všichni účastníci přesunuli zpět do Šerče k závěrečnému sečtení a vyhlášení výsledků. První místo obsadil pes Německý dlouhosrstý ohař Lancelot vom Veybach vedený zkušeným vůdcem panem Tomášem Skalickým s celkovým počtem bodů 240. Druhé místo patřilo psu Českého fouska Umberto z Hložku vedeným panem Lukášem Křížkem s počtem bodů 230. Třetí místo obsadil Výmarský krátkosrstý ohař Be For Willam Horky-Weim vedený panem Františkem Heinzem s počtem bodů 229. Všem k jejich výsledkům upřímně gratulujeme. Velký dík patří členům MS-Kosná hora za propůjčení honitby dále pak členům kynologické komise za přípravu zkoušek panu Tomášovi Frantovi za uspořádání nácviků předzkouškami a všem adeptům o první lovecký lístek kteří přišli vypomoct s organizaci zkoušek. Dále pak poděkování občerstvení U Vernerů za umožnění zahájení a zakončení zkoušek, trubačovi Michalovi Petříčkovi, který celý den dokresloval atmosféru loveckým troubením na určených disciplínách. Velké poděkování sponzoru akce společnosti FITMIN za věnování cen pro účastníky.

 
Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS Náchod

výsledková listina:ZDE
fotogalerie: ZDE


Zvvz Stárkov

Dne 6.7.2019 se uskutečnily Zkoušky ve vyhledávání spárkaté zvěře.

Sraz účastníků zkoušek byl ve Stárkově na školním hřišti. Ke zkouškám bylo přihlášeno šest psů a šest jich také nastoupilo. Dva jezevčíci jeden foxteriér jeden jagdteriér jedna štýrska braka a jeden německý křepelák. Zkoušky posuzovali: vrchní rozhodčí pan Miloš Šír a rozhodčí paní Eva Koblížková a pan Ing. Jiří Večeř. Vzhledem k menšímu počtu zkoušených disciplín  tyto zkoušky budí dojem snadných, ale opak je pravdou. Výkony některých pejsků nebyly až tak přesvědčivé. V závěrečném hodnocení byly uděleny pouze dvě ceny první, jedna cena druhá, dvě třetí ceny a jeden pejsek bohužel neuspěl. První místo obsadila fena německého křepeláka Arina od Blatenského vrchu vedená panem Jaroslavem Bártou s počtem bodů 84. Gratulujeme k výbornému výsledku. Nutno poděkovat paní Janě Jirmanové a Václavu Lokvencovi za perfektní občerstvení, které zajišťovali během celých zkoušek. Dále pak sponzorům, kteří přispěli na ceny pro účastníky. Firmě FITMIN a Primátor pivovar Náchod a MS Háj Stárkov za umožnění uspořádání zkoušek v jejich honitbě.Lovecké kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-Oms Náchod

výsledková listina:ZDE
fotogalerie:ZDE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen Šonov u Nového Města nad Metují


Dne 4.05.2019 se uskutečnila druhá kynologická akce této sezony Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Zkoušky se konaly v katastru mysliveckého spolku Rozkoš v Šonově u Nového Města nad Metují. Sraz všech účastníků byl v restauraci Ve Statku v Šonově. Ke zkouškám bylo přihlášeno 12 ohařů a šest ostatních plemen. Všichni přihlášení ke zkouškám také nastoupili. Rozhodčí pro jednotlivé skupiny byli: vrchní rozhodčí pan Miloš Šír. Pro jednu skupinu ohařů pan Miloš Heřmánek a pan Václav Lokvenc. Druhou skupinu ohařů posuzovali pan Václav Prouza a pan Jan Bouček. Jako čekatelka na funkci rozhodčího asistovala Zuzana Nýčová. Skupinu ostatních plemen posuzovali pan Ing. Jiří Večeř a pan Josef Pišoja jako čekatelka asistovala paní Milena Nováková. Vzhledem ke stále zhoršujícímu se stavu drobné zvěře museli býti plemena ohařů zkoušená na vypuštěné uměle odchované zvěři. Nic však nebránilo psům prokázat vrozené lovecké vlastnosti, a to také ukázali. Všichni ohaři zkoušky dokončili v první ceně kromě jednoho, který bohužel zkoušky nedokončil. Ostatní plemena na tom byla lépe a všichni měli možnost vlohy prokázat na divoké zvěři, zajících a zvěři srnčí. Na prvním místě ve skupině ohařů se umístil německý krátkosrstý ohař Ert Javořice vedený panem Markem Kaplanem s max. počtem bodů 228. Druhé místo získal český fousek Buddy z České Jahodnice vedený panem Pavlem Reslerem s celkovým počtem bodů 223. Třetí místo získala fena velkého münsterlandského ohaře Ellis z Vlkanečského revíru s 222 body. Ve skupině ostatních plemen se na prvním místě umístila fena německého křepeláka Becky ze Žlebského údolí vedená paní Bc. Lenkou Petříčkovou s počtem bodů 180 v první ceně. Druhé místo pes borderteriér Argo od Čertovy hráze celkový počet bodů 168 vedený panem Vladimírem Rottem v ceně druhé. Jako třetí skončila fena jezevčíka Carmen Stříbrný nůž vedená panem Janem Kašparem s počtem bodů 146 ve druhé ceně. Všem vůdcům co nejsrdečněji gratulujeme. Za možnost uspořádání zkoušek děkujeme MS-Rozkoš a jeho členům kteří zajišťovali hladký průběh zkoušek. Dále děkuji společnosti FITMIN a Primátor pivovar Náchod za věnování cen pro účastníky zkoušek. Děkuji též Michalovi Petříčkovi za hudební doprovod při zahájení a ukončení zkoušek na lesnici. Těším se na další setkání s vůdci psů a s koronou která přišla podpořit všechny účastníky zkoušek.

Lovecké kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-Oms Náchod

výsledková listina:ZDE
fotogalerie:ZDEJarní svod loveckých psů


Dne 28.4.2019
se uskutečnila první kynologická akce “Jarní svod loveckých psů“. Svod se konal v Nahořanech v Obecním hostinci. Ke svodu se přihlásilo 35 psů loveckých plemen a 35 jich také nastoupilo. Jeden pes bohužel vzhledem k chybě v čipování nemohl být ke svodu přijat. Svodu se zúčastnila tato plemena: jezevčík, Německý křepelák, Golden retrívr, Německý krátkosrstý ohař, Výmarský ohař, Český fousek, Maďarský ohař, Štýrský brakýř, Velký münsterland, Malý münsterland, Border teriér, Foxteriér, Irský setr, Welššpringršpaněl. Posuzování exteriéru se ujal jako každý rok mezinárodní rozhodčí pan Miroslav Václavík. Akci podpořila firma Hill´s výrobce krmiv pro psy a věnovala každému účastníkovi svodu dárek v podobě produktů a reklamních předmětů. Děkujeme členům kynologické komise a adeptům o první lovecký lístek za pomoc při organizaci svodu.

fotogalerie:ZDE

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK OMS-Náchod
Brigáda členů kynologické komise

Dne 13.04.2019 členové kynologické komise za účasti adeptů o první lovecký lístek, uspořádali brigádu na obnovu terénu pro lesní a všestranné zkoušky ohařů. Náplní práce, byla oprava ohrádky v lesním terénu Kramolny. Akce se zúčastnili členové kynologické komise pan Josef Verner, František Heinz, Luboš Prokop, Tomáš Franta a Josef Pišoja. Pomocnou rukou přispěli také adepti pan Pavel Meisner a Martin Drašnar. Za dobrou práci byli všichni odměněni drobným občerstvením, které připravila jediná zástupkyně něžného pohlaví v kynologické komisi, paní Milena Štěpánková. Všem zúčastněným srdečně děkuji za příkladnou pomoc a aktivitu.
Kynologii zdar!
Jan Bouček
Předseda KK-OMS-Nácho
d

fotogalerie:ZDE
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                    

Nominace na MRK  pro rok 2019
ZDE

Přiložené dokumenty

 kynologicke-akce-2019-vychodni-Cechy-(3) (xlsx - 19,25 KB)
 listina-na-web-Zv-2019 (pdf - 122,33 KB)
 listina-web (pdf - 112,90 KB)
 Listina-Web-PZ (pdf - 128,94 KB)
 LZ-vysledky (pdf - 130,83 KB)
 Prihlaska-na-jarni-svod (doc - 25,60 KB)
 Prihlaska-zk-psu (doc - 53,76 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 Skener_20181010 (jpg - 764,85 KB)
 Skener_20190907 (jpg - 638,54 KB)
 vysledky (pdf - 113,73 KB)
 vysledky-VZ-komplet (jpg - 671,65 KB)
 vysledky-Zvvz-Starkov (pdf - 119,27 KB)
 Zkusebni-rad-2014 (pdf - 1,32 MB)
 Dodatek-1-15-ZR (pdf - 336,18 KB)
 Vysvetleni-pojmu-blizka-osoba-pri-zkouskach-LUP (doc - 24,58 KB)
 Ochrana-zvirat-pri-verejnem-vystoupeni (odt - 7,06 KB)
 Povinnost-vakcinovat-psa-je-dana-zakonem (doc - 27,65 KB)
 ZVP-web (pdf - 129,48 KB)
 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg