Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku - nezapomeňte navštívit stránku AKTUALIT


Dne 10.10.2018 bude OMS Nový Jičín uzavřen z důvodů školení v Praze.


OMS Nový Jičín pořádá dne 13.10.2018 pro členy OMSu Nový Jičín od 9. 00 hod.- 15.00 hod. v Kuníně školení 
Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře.
Pokud budete mít o toto školení zájem, zavolejte mi  do 4.10.2018 na tel. : 731 482 607.
Budeme moci vzít pouze tolik lidí, kolik je kapacita sálu.

 

POZVÁNKA
MYSLIVECKÁ KONFERENCE BÍLOVEC 2018
 
Pořadatelé: Město Bílovec, ČMMJ OMS Nový Jičín a AOPK ČR Praha.
 
Termín: 16. říjen 2018.
 
Místo konání: Dům kultury Bílovec, velký sál, kapacita do 180 míst.
Délka trvání: 1 den včetně půldenní exkurze do honitby a zámku Bílovec nebo přednášky od 14.00 hodin.

Délka trvání referátů: základní doba max. 20 min., bloky tří dvacetiminutových referátů a 10 min. diskuze, pak 10 min. přestávka.
 
 
Dopolední program:
 
V 10. Hod. sraz účastníků v Bravanticích u Obecního úřadu a kostela. Exkurze do honitby MS Bravantice ke zhlédnutí probíhajících úprav krajiny.
Od 11 hod exkurze do myslivecké, sokolnické a přírodovědné expozice v Bíloveckém zámku (do 12 hod), vedení exkurze Zdeněk Pilich, čestný předseda OMS Nový Jičín.
Řízení konference: Zdeněk Pilich - čestný předseda OMS Nový Jičín, Ladislav Raffai - předseda OMS Nový Jičín, Ing. Ivo Otáhal- vedoucí a předseda Sokolnického střediska Nový Jičín, z.s., RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR.
 
Odpolední program:
 
Prezence účastníků (13 až 14 hod.) v přísálí jednání konference.
Vystoupení starosty Města Bílovce Mgr. Pavla Mrvy a přivítání účastníků.
Vystoupení předsedy OMS Nový Jičín Ladislava Raffaie.
Vystoupení RNDr. Jana Plesníka, CSc. Z AOPK ČR Praha.
Václav Svoboda, Klub sokolníků ČMMJ: Rok 2017 – 50. výročí založení Klubu sokolníků ČMMJ.
RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR Praha: Co mají společného myslivost a ochrana přírody?
Ing. František Havránek, CSc., VÚLHaM Jíloviště – Strnady: Úpravy krajiny pro podporu drobné zvěře a výzkum chování zajíce polního z odchovu po vypuštění do přírody.
Ing. Ivo Otáhal, emeritní zoolog, Muzeum Novojičínska: Zvláštní a obtížně vysvětlitelná chování živočichů.
Doc. Ing. Jiří Kamler, PhD., MZaLU Brno, LaDF: Problém černá zvěř.
Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., PhD., ČZU Praha: Návrat velkých šelem a vetřelci v naší krajině.
Ing. Miroslav Král, Vlastimil Novák, LČR, Krajské ředitelství Frýdek - Místek: Chov tetřevů hlušců v Beskydech.
Mgr. Petr Rejzek, Mgr. Michal Zedek, Naše společná krajina z.s., Přerov: Projekt čiřikání a jeho výsledky.
Doc. Ing. Josef Feuereisel, PhD., emeritní výzkumník VÚLHaM Jíloviště – Strnady a vysokoškolský učitel: Myslivecká etika a morálka. 
 
Ukončení konference mezi 19.00 až 20.00 hodinou.


Odkaz na informace ČMMJ z.s. o africkém moru prasat.

http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Stanovisko-CMMJ-k-soucasne-situaci-vyskytu-Africke.aspx

Nezužitkované část z ulovených divočákov z oblasti s intenzívnym odlovom je možné okrem kafilérie likvidovať a to iba v jedinej schválenej bioplynke na okrese Nový Jičín: ZD Bílovec agro a.s. - Bioplynová stanice 305, adresa: Velké Albrechtice 305, 74291, Velké Albrechtice.


 

Odkaz na stanovisko soudu ve sporu Halali vs. Dev Club

http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Stanovisko-soudu-ve-sporu-Halali-vs--Dev-Club.aspx

 

Při našem okresním mysliveckém spolku pracuje 5 odborných komisí.
Komise  pro ekonomiku, komise pro střelectví, komise pro kynologii, komise kulturu a propagaci, komise pro myslivost okresní dozorčí rada.
                                    

V informacích přidán ke stažení zákon o myslivosti a novelizované vyhlášky.


Členské příspěvky

Výše platby na rok 2018:

Řádný členský příspěvek - MINIMUM pro členy do 65 let...........................800 Kč

Řádný členský příspěvek - STANDARD pro členy do 65 let.......................1000 Kč

Řádný členský příspěvek - EXCLUSIVE pro členy do 65 let......................1500 Kč


Členský příspěvek snížený -MINIMUM pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................500 Kč

Členský příspěvek snížený -STANDARD pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................700 Kč

Členský příspěvek snížený -EXCLUSIVE pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................1200 Kč
 

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání.................. 550 Kč (bez pojištění)

V částce 550,--Kč je obsažen pouze poplatek členství v ČMMJ. Pojištění " Výkonu práva myslivosti" si každý  lesník  zajišťuje individuálně - např. u svého zaměstnavatele


V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.
 

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     


Způsob úhrady:

1) Osobně na sekretariátu OMS Nový Jičín, v úřední dny Po od 08:00-13:00, 14:00 - 17:00 a St od 08:00-16:00.

2) Přímou platbou na účet OMS Nový Jičín  č. 2300760465/2010, do zprávy pro příjemce uveďte CP Vaše jméno a příjmení (příklad: CP Vladislava Marková), jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, bez něj nelze platbu správně identifikovat!

Na základě Vaší platby, si můžete Váš průkaz stáhnout dle hesla a přístupu uvedeného na každém členském průkazu.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.


Fotky z naších starších akcí najdete na této adrese:

https://plus.google.com/109447122750279936531

 

 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2