Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku - nezapomeňte navštívit stránku AKTUALIT


Vítejte na stránkách Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Odkaz na informace ČMMJ z.s. o africkém moru prasat.

http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Stanovisko-CMMJ-k-soucasne-situaci-vyskytu-Africke.aspx

Nezužitkované část z ulovených divočákov z oblasti s intenzívnym odlovom je možné okrem kafilérie likvidovať a to iba v jedinej schválenej bioplynke na okrese Nový Jičín: ZD Bílovec agro a.s. - Bioplynová stanice 305, adresa: Velké Albrechtice 305, 74291, Velké Albrechtice.


 

Odkaz na stanovisko soudu ve sporu Halali vs. Dev Club

http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Stanovisko-soudu-ve-sporu-Halali-vs--Dev-Club.aspx

 

Při našem okresním mysliveckém spolku pracuje 5 odborných komisí.
Komise  pro ekonomiku, komise pro střelectví, komise pro kynologii, komise kulturu a propagaci, komise pro myslivost okresní dozorčí rada.
                                    

V informacích přidán ke stažení zákon o myslivosti a novelizované vyhlášky.


Členské příspěvky

Výše platby na rok 2018:

Řádný členský příspěvek - MINIMUM pro členy do 65 let...........................800 Kč

Řádný členský příspěvek - STANDARD pro členy do 65 let.......................1000 Kč

Řádný členský příspěvek - EXCLUSIVE pro členy do 65 let......................1500 Kč


Členský příspěvek snížený -MINIMUM pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................500 Kč

Členský příspěvek snížený -STANDARD pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................700 Kč

Členský příspěvek snížený -EXCLUSIVE pro členy nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let..........................................1200 Kč
 

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání.................. 550 Kč (bez pojištění)

V částce 550,--Kč je obsažen pouze poplatek členství v ČMMJ. Pojištění " Výkonu práva myslivosti" si každý  lesník  zajišťuje individuálně - např. u svého zaměstnavatele


V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.
 

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     


Způsob úhrady:

1) Osobně na sekretariátu OMS Nový Jičín, v úřední dny Po od 08:00-13:00, 14:00 - 17:00 a St od 08:00-16:00.

2) Přímou platbou na účet OMS Nový Jičín  č. 2300760465/2010, do zprávy pro příjemce uveďte CP Vaše jméno a příjmení (příklad: CP Vladislava Marková), jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, bez něj nelze platbu správně identifikovat!

Na základě Vaší platby, si můžete Váš průkaz stáhnout dle hesla a přístupu uvedeného na každém členském průkazu.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.


Fotky z naších starších akcí najdete na této adrese:

https://plus.google.com/109447122750279936531

 

 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2