Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku - nezapomeňte navštívit stránku AKTUALIT


Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle §125, Stanov, svolává
 
SNĚM – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
 DNE 6. června 2019 V 16.30 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
svolání platí pro
 
členy Českomoravské myslivecké jednoty,  z.s., ( dále jen ČMMJ) organizovanými při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín a jednotlivé členy ČMMJ
 
Myslivecká rada (dále jen MR) tak rozhodla na svém zasedání dne 24. dubna 2019.
 
Člen ČMMJ se sněmu může zúčastnit osobně, může také zmocnit jiného člena k zatupování na základě plné moci.
Člen má jeden hlas a po jednom hlase za každého člena, kterého zastupuje na základě plné moci (podpis nemusí být ověřen). V případě, že se objeví za jednoho člena ČMMJ více plných mocí, nepřihlíží se k žádné z nich.
 
PROGRAM: 
 
1.     Zahájení. Volba zapisovatele a pracovního předsednictva
2.     Schválení programu sněmu.
3.     Schválení jednacího řádu.
4.     Volba návrhové komise.
5.     Zpráva zástupce ČMMJ z.s., Praha
6.     Předání vyznamenání členům ČMMJ
7.     Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení sněmu z 7. 6. 2018.
8.     Zprávy předsedů odborných komisí
9.     Zpráva předsedy dozorčí rady.
10.   Schválení výsledku hospodaření za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019
11.   Diskuze.
12.   Zpráva návrhové komise a usnesení sněmu.
13.   Závěr.
 
 
 
 
                                                                                   Ladislav Raffai
V Kuníně dne 6.5.2019                                               předseda myslivecké rady v.r.


Při našem okresním mysliveckém spolku pracuje 5 odborných komisí.

Komise  pro ekonomiku, komise pro střelectví, komise pro kynologii, komise kulturu a propagaci, komise pro myslivost okresní dozorčí rada.
                                    

V informacích přidán ke stažení zákon o myslivosti a novelizované vyhlášky.

 

                             základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.
OMS                            540                         255                        540
Halali                          250                        250                             0
Sekretariát                  205                        140                         205
FPR ČMMJ                   5                             5                             5
Celkem                      1000                        650                        750V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok. Tyto doklady lze zaslat emailem nebo poštou.
 

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     


Způsob úhrady:

1) Osobně na sekretariátu OMS Nový Jičín, v úřední dny Po od 08:00-13:00, 14:00 - 17:00 a St od 08:00-16:00.

2) Přímou platbou na účet OMS Nový Jičín  č. 2300760465/2010, do zprávy pro příjemce uveďte CP Vaše jméno a příjmení (příklad: CP Vladislava Marková), jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, bez něj nelze platbu správně identifikovat!

Na základě Vaší platby, si můžete Váš průkaz stáhnout dle hesla a přístupu uvedeného na každém členském průkazu.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.


Fotky z naších starších akcí najdete na této adrese:

https://plus.google.com/109447122750279936531

 

 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2