Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Kurz pro uchazeče o zkoušky z myslivosti

Nový kurz pro uchazeče o lovecký lístek, začne v sobotu 12.1.2019 od 8.00 hod. na OMSu v Kuníně.
Cena kurzu byla stanovena na 5 000,- Kč.

 
Kurz  myslivosti 2019
 
Předměty - přednášející  lektoři
        Vyučování o víkendu - Sobota   /Neděle    
Čas Od 8:30 Do 10:00 Od 10:10 Do 11:40 Od 12:00 Do 13:30 Od 13:40 Do 15:10
Datum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
12.1.2019     Zahájení kurzu 2019 (Klubovna) OMS 8:00 hod.  
                 
12.1.2019 I.1 I.2 I.3 I.3 III. III. III. III.
13.1.2019        IV.1          IV.1        IV.1        IV.1        II.1        II.1      II.1      II.1
                 
19.1.2019 V.1 V.1 V.1 V.1 V.2 V.2 V.3 V.3
                 
26.1.2019 VI.1 VI.1 VI.1 VI.1 VI.1 VI.1 VI.2 VI.2
27.1.2019 III. III. III. III. II.2 II.2 II.3 II.3
                 
2.2.2019 IV.2 IV.2 IV.3 IV.3 III. III. III. III.
                 
23.2.2019 VI.2 VI.2 VII.1 VII.1 VII.2 VII.2 VII.3 VII.3
24.2.2019 III. III. III. III. III. III. III. III.
                 
8.6.2019     Exkurze do zach.stanice v Bartošovicích - od 10:00 hod (2 hod. )
 


                                                                                                                            Lektoři
 
           Předmět                                                              Počet hodin                Přednášející
                                                                                                                           (Zástupce)
 
I. sk.  1. dějiny lovectví                                                             4            
 2. význam myslivosti                                         přednáší:  P.Černoch     
3. osobnost, mluva, zvyky                                     zástup: Bc. M.Repta

       
II. sk. 1. právní předpisy                                               4           8        
2. řízení myslivosti            2                     přednáší: Ing. R. Marek
     3. plánování a statistika            2                   zástup:  J. Peňaz            
                                       

III.sk. 1. mysl. zoologie a biologie zvěře  20  22     před.A. Havrlant
2. exkurze do záchranné stanice  Bartošovice   2   zástup: L. Raffai                                                                                                        
                                                                                       

IV.sk.  1. chov zvěře   4  8    přednáší: V. Vřetonka                                                                                              
2. péče o zvěř           2            zástup: Ing. S.Tichý
                    3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře    2                                
                                                                                                                            
 
V. sk.  1. myslivecká kynologie      4     8         přednáší: Ing. M.Honeš      
        2. nemoci  lov. psů                 2            zástup: MVDr. Ivo Trčka Ph.D
 3. nemoci zvěře                         2                                
 
VI. sk. 1. lovecké zbraně, střelivo     10         přednáší:  J. Peňáz       
       2. základy 1. pomoci při úrazech              zástup: Ing. R. Marek   
                                                                                                                       
 
VII.sk.  1. způsoby lovu vč. odchytu   2     6           přednáší: L. Kalíšek 
             2. lovecké stopařství           2                        zástup: Ing. J.Cochlar
             3. ošetřování zvěřiny, úprava                            2                       
 

Zkoušky myslivosti v okrese Nový Jičín 2017
 
Konec kalendářního roku je v mysliveckých spolcích obdobím aktivit, především honů. U Okresního mysliveckého spolku to jsou zpravidla soutěže na ukončení střelecké sezóny nebo poslední kynologické akce v roce, ale v Kulturně propagační komisi u OMS Nový Jičín se rozeběhnou činnosti spojené s přípravou nového kurzu pro výuku myslivosti, v závěru roku 2016 také z důvodu aktualizace seznamu přednášejících lektorů, kteří prošli seminářem pořádaným ČMMJ 18. 12. 2016 ve Větřkovicích. Bylo taky, nutné ukončit seznam uchazečů o myslivecké zkoušky ověřením přihlášek s nerozhodnutými zájemci a zaregistrovat předepsané platby.
Výuka nového kurzu byla zahájena 14. ledna 2017 a je potěšitelné že se nám do kurzu hlásí stále více žen, z 27 uchazečů pro kurz v r. 2017 je jich sedm.
Všichni mají možnost za leden a únor vyslechnout 66 hodin přednášek teoretické přípravy ze sedmi předmětů a pak jsou pro ně připravené pestré okresní i jiné akce po celý rok a praxe v mysliveckých spolcích.
Druhou aktivitou KPK z počátku nového roku je příprava ústních zkoušek z myslivosti pro uchazeče v kurzu 2016, a to vyhodnocením podkladů o průběhu praxe uchazečů za celý rok, zajištěním vhodných prostor pro provedení zkoušek, sestavením zkušebních senátů a doprovodného programu. Nejdříve bylo ke zkouškám hlášeno 24 uchazečů a bylo nutné sestavit dva senáty. Ale po podrobném projednání podmínek s uchazeči klesl jejich počet na 19 a tak nebylo nutné dva senáty využívat. Ústní zkoušky z myslivosti byly opět zajištěny v historických prostorách Kunínského zámku na termín 18. 2. 2017.  Přírodně vyzdobené chodby i velký sál jehličnany, svižné vytrubování našeho juniora Jirky Jakuba a slavnostně odění protagonisté celé akce dávali tomuto dni nádech důstojnosti a uchazečům možná i trochu nervozity.
Mezi devatenácti zkoušenými byly i čtyři ženy a jak je výše uvedeno, jejich zájem stoupá a jsou dobré. Všichni zvládli kontrolní zkoušku ze střelby z loveckých zbraní 11. února 2017 na střelnici Hubert ve Vlkovicích a tak jsme se všichni sešli o týden později 18. 2. 2017 u zkoušek.
Průběh zkoušek byl dobře připraven i co do využití času tak, aby bylo možno už známé konečné výsledky zpracovávat průběžně a tisknout povinné dokumenty bez zbytečného čekání na závěr.
Dva z uchazečů budou opakovat zkoušku z jednoho předmětu v dubnu, ostatní, včetně všech našich dam prošli zkouškami bez vážnějších zádrhelů, z toho pět s  hodnocením prospěl s vyznamenáním.
Dva, Iva Kesegová a Ing. Ivo Turek byli vybrání k poctě vyhodnocení nejlepšího absolventa zkoušek a přijetí do řad myslivců slavnostním aktem dle mysliveckých tradic.
Významný slavnostní den nových myslivců byl zakončen vzájemným poděkováním zkušebních komisařů a absolventů, loveckými fanfárami a společným krátkým posezením v zámecké restauraci.
Pořadatel zkoušek vyjadřuje vedení a správě Kunínského zámku velké poděkování za umožnění tuto významnou akci pro nové myslivecké praktikanty v těchto historických prostorách konat.
 
 
Černoch Petr, lektor myslivosti OMS Nový Jičín
 

Přiložené dokumenty

 kurz-přihláška (doc - 24,58 KB)
 směrnice pro zkoušky z myslivosti (pdf - 87,97 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2