Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm

Informace o plánovaných a proběhlých sněmech OMS Nový Jičín

Okresní sněm se uskuteční 6. 6. 2019 v 16.30 hod.

Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle §125, Stanov, svolává
 
SNĚM – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
 DNE 6. června 2019 V 16.30 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
svolání platí pro
 
členy Českomoravské myslivecké jednoty,  z.s., ( dále jen ČMMJ) organizovanými při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín a jednotlivé členy ČMMJ
 
Myslivecká rada (dále jen MR) tak rozhodla na svém zasedání dne 24. dubna 2019.
 
Člen ČMMJ se sněmu může zúčastnit osobně, může také zmocnit jiného člena k zatupování na základě plné moci.
Člen má jeden hlas a po jednom hlase za každého člena, kterého zastupuje na základě plné moci (podpis nemusí být ověřen). V případě, že se objeví za jednoho člena ČMMJ více plných mocí, nepřihlíží se k žádné z nich.
 
PROGRAM: 
 
1.     Zahájení. Volba zapisovatele a pracovního předsednictva
2.     Schválení programu sněmu.
3.     Schválení jednacího řádu.
4.     Volba návrhové komise.
5.     Zpráva zástupce ČMMJ z.s., Praha
6.     Předání vyznamenání členům ČMMJ
7.     Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení sněmu z 7. 6. 2018.
8.     Zprávy předsedů odborných komisí
9.     Zpráva předsedy dozorčí rady.
10.   Schválení výsledku hospodaření za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019
11.   Diskuze.
12.   Zpráva návrhové komise a usnesení sněmu.
13.   Závěr.
 
 
                                                                                                 Ladislav Raffai
V Kuníně dne 6.5.2019                                                            předseda myslivecké rady v.r.
Přiložené dokumenty

 Jednaci-rad-snemu-cerven-2019 (pdf - 653,26 KB)
 Pozvanka-snem-cerven-2019 (pdf - 380,96 KB)
 Zmocneni-na-snem-2019 (doc - 68,10 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2