Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Zlatá srnčí trofej

ZST v roce 2019 se uskuteční 25.5.2019 ve Starojické Lhotě.                                       


Okresní kolo ZST a MOP při OMS Nový Jičín Již tradiční závěr května přinesl vyvrcholení práce kroužků myslivosti a ochrany přírody v okrese Nový Jičín. V sobotu 21.5.2016 se sjelo na 60 soutěžících dětí a asi stejně tolik pořadatelů a členů rodin a doprovodu u nové myslivecké chaty MS Fulnecko ve Vlkovicích.
Pořadatel OMS Nový Jičín spolu s garantem akce - místním MS připravili vskutku perfektní podmínky pro celodenní „mysliveckou olympiádu mládeže“ okresu a taky průběh akce a promyšlený soutěžní i doprovodný  program včetně zázemí pro uložení věcí  a připravené občerstvení, umocněný pěkným počasím naznačoval prožít s dětmi aktivní a smysluplný den.
Po registraci, nástupu, seznámení s programem dne, představení vedoucích dne a rozhodčích se odebralo 22 soutěžících v kategorii mladších i starších do připravené místnosti k provedení testů v soutěži ZST. Mezitím proběhlo poučení rozhodčích a zapojených letošních uchazečů zkoušky z myslivosti, kteří se rozešli na jednotlivá stanoviště asi kilometrové Lovecké stezky pro soutěž tříčlenných hlídek v soutěži Mladý ochránce přírody.  Na stanoviště byly zároveň rozvezeny přírodniny, vycpaniny a vybavení stanovišť lukostřelby, vzduchovky, řezání dřeva a zatloukání hřebíků, orientace v přírodě s mapou a busolou, přechodu překážky po laně, botaniky, zoologie, kynologie, rozdělávání ohně na čas a vázání uzlů i pozorování v přírodě  včetně stolků a laviček.
Po ukončení testů se hlídky zkompletovaly a vypravily se na trasu Lovecké stezky  podle mapky v průvodním záznamníku, který nesly s sebou v pořadí kategorií mladší a pak starší.
Zpravidla je doprovázeli vedoucí nebo i celé rodiny, které na stanovištích buď stáli opodál a sledovali, jak si děti vedou nebo na stanovištích s pohybovými dovednostmi aktivně fandili.
Na každém ze třinácti stanovišť společně hlídky plnily úkoly podle pokynů v záznamníku za dozoru rozhodčích, kteří  výkon hodnotili a vepsali počet získaných bodů s podpisem. Při příchodu do cíle odevzdaly hlídky vyplněné záznamníky k vyhodnocení. V tu dobu už měli pořadatelé  vyhodnocené  testy jednotlivců a sestavené předběžné pořadí v obou kategoriích ZST, připravené, roznesené a označené přírodniny a vycpaniny na trasu Stezky poznávání. Vyhledali si jednotlivé soutěžící a zavedli je na start Stezky poznávání a po jednom je vypouštěli na trasu. Soutěžící zapisovali názvy rostlin, přírodnin a mysliveckých předmětů do záznamníku, který na konci stezky odevzdali. Počet získaných bodů za správně poznané a zapsané předměty se sečetl s počtem bodů za testy a bylo stanoveno pořadí jednotlivců.  Další z rozhodčích provedli vyhodnocení a sestavení pořadí v soutěži hlídek MOP a mohly se vypisovat diplomy.
Pohár vítěze v soutěži ZST v kategorii mladších si odvezl Marek Štramberský z kroužku při MS Janovice, druhá byla Tereza Niklová a třetí Matěj Martinásek, oba z kroužku při MS Lazy Tísek.  V kategorii starších získala pohár vítězky víceletá úspěšná členka kroužku při MS Janovice Stela Demová, druhé místo o jediný bod méně vybojovala Anna Marková z domácího kroužku při MS Fulnecko a třetí z téhož kroužku Markéta Egertová. Vítězové v obou kategoriích postupují na celostátní kolo, které se bude konat v červenci v Bílé v Beskydech.
V soutěži deseti tříčlenných hlídek Mladý ochránce přírody v kategorii mladších si poháry vítězů vybojovala hlídka MS Lazy Tísek, šikovné holky Niklová Tereza, Niklová Lenka a Švejdová Barbora, druhé místo získala hlídka MS Janovice A ve složení Štramberský Marek, Kemlová Tereza a Tkáč Jan a na třetím místě se umístila hlídka opět  z MS Lazy Tísek ve složení Martinásek Jan, Martinásek Matěj a Martinásková Pavlína.
 
V kategorii starších se očekával souboj již známých hlídek z předešlých ročníků, poháry vítězství  si tentokrát odvezla taky z deseti trojic hlídka děvčat z MS Janovice A ve složení Demová Stela, Šimíčková Barbora a Tkáčová Marie, loňští vítězové ze ZŠ Hostašovice ve složení Hub Ondřej, Jiříček Martin a Mičulka Jiří  vybojovali o jediný bod méně druhé místo a třetí byla hlídka MS Fulnecko v sestavě  Egertová Markéta, Cibulec Jan a Zlámalová Anna.
Při vyhlášení vítězů byl vyhlášen i nejmladší účastník soutěžního dne, kterým byl Alex Cuper z kroužku při MS Petřvald.
Odměněni byli především  všichni do třetího místa hodnotnými cenami a pak i všichni další účastníci, další odměny byly předány účastníkům soutěží ve střelbě z luku a vzduchovky, které pořádalo místní MS Fulnecko v rámci doprovodného programu v průběhu dne. Část dne vyplnila i ukázka příslušníků Policie ČR, kteří předvedli výsledky výcviku a práce služebních psů.
Průběhu soutěžního dne byl přítomen i Čestný předseda OMS Nový Jičín pan Zdeněk Pilich, na závěr dne přišli mezi děti i zástupci Města Fulneku, paní starostka Ing. Radka Krištofová a místostarosta František Schindler, kteří se ochotně ujali předávání cen.
Ve svém vystoupení vyjádřila paní starostka obdiv a poděkování členům MS Fulnecko za vybudování tak promyšleně uspořádané nové myslivecké chaty, organizátorům okresní soutěže ZST a MOP vyjádřila díky za velmi pečlivou přípravu a průběh mysliveckého dne pro děti a předala hlavním pořadatelům - předsedovi OMS Ladislavu Raffaiovi a zástupci rady OMS pro práci s dětmi Bohuslavu Furmánkovi věcnou cenu. Všichni účastníci  ocenili i doprovod soutěží loveckým troubením mladými trubači, kterými byli Jakub Jiří, Cibulec Jan a Cibulec Josef.
Malou sladkostí byli odměněni i rozhodčí z trasy Lovecké stezky a symbolické upomínkové předměty  a veliké poděkování  s loveckou fanfárou si odneslo i všech sedm přítomných vedoucích dětských kolektivů, kteří jsou stále zárukou, že se práce s mládeží v okrese Nový Jičín daří a bude dařit i nadále.
Zástupci OMS s poděkováním za příspěvek pro akce s dětmi a účast na vyhlášení výsledků předali  i paní starostce malou cenu včetně trička s emblémy dětských mysliveckých soutěží a indiciemi ČMMJ OMS Nový Jičín.
V závěru bylo poděkováno taky sponzorům, kterými byli: Město Fulnek, MS Fulnecko, OMS Nový Jičín, STECOMTRA, s.r.o., HROŠÍ STAVBY MORAVA a.s., LXM GROUP a.s., ARPEX MORAVA s.r.o.,  Ing. Richard Marek, Střelnice Hubert Vlkovice, Včelařství Marie Bučanková.
Soutěžní den s mládeží a myslivostí ukončilo všeobecné fotografování a lovecké fanfáry Jirky Jakuba a příslib podobného setkání zase za rok.
Tak prožívané a propagované myslivosti je třeba zvolat třikrát  Zdar! Zdar! Zdar!
 
Petr Černoch, lektor myslivosti OMS Nový Jičín