Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Domů

 

Pondělí 

7:30  - 16:00      

Úterý 

po telefonické domluvě

Středa 

7:30 - 11:30      13:00 - 16:00

každá středa v měsíci 13.00 - 15.30

kancelář Milevsko

Čtvrtek 

po telefonické domluvě 

Pátek 

po telefonické domluvě 

 


                                           Konzultační hodiny MILEVSKO
                                            každou první středu v měsíci
                                            (mimo měsíce červen, červenec a srpen)
                                    ( Listopad, prosinec, leden - každou středu)
                                          Vždy od 13:00 hodin - 15:30 hodin

 
Složení členského příspěvku :

stazeny-soubor-(4).jpg 
NABÍDKA:

Nabízíme k zakoupení DVD 

MYSLIVCI V MILEVSKU 2007 - 2018

DVD je k zakoupení v kanceláři OMS Písek.

CENA: 100 Kč


DVD-(1).jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------    PROFESIONÁLNÍ PODPORA                    POJIŠTĚNÍ

 

 

Naši operátoři jsou připraveni vám kdykoliv pomoci.
Spojit se námi můžete telefonicky na BEZPLATNÉ TELEFONNÍ lince 800 130 649 
nebo prostřednictvím mailového formuláře.----------------------------------------------------------------------------------------------


NOVÁ NABÍDKA HALALI!!!


Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli!!!

Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Jedná se o porušení povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovních řádů apod.. Porušení povinností musí zaměstnavatel zaměstnanci prokázat.

Jak mohu uzavřít pojištění !!!
V případě zájmu pošlete Vaše údaje a údaje o zaměstnavateli na adresu zaznam@halali.cz

 pojistné podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnance 
www.halali.cz/images/pojisteni-majetku/DPPOZ_2018.pdf

Pojistná částka: 100.000,- Kč
Roční pojistné : 498,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojisteni-spolecneho-lovu.jpg
 

POJIŠTĚNÍ CHATY A CHALUPY

chalupa.jpg


 

POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU A BYTU

rd2.jpg

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

byt2.jpg
auta.jpeg


 

POJIŠTĚNÍ PSA

P1140801.JPG


www.halali.cz/
----------------------------------------------------------------------------------------------------MYSLIVCI   PŘI   OCHRANĚ  SRNČAT

  TERMOVIZNÍMI   DRONY


K největší úmrtnosti volně žijících živočichů, která je způsobena v průběhu
sklizně pícnin dochází při senosečích v měsících květnu a červnu, kdy většina
druhů zvěře vyvádí svá mláďata. Největší ztráty jsou na srnčatech, která se narodí přibližně v půlce měsíce května. Základním pravidlem snížení počtu usmrcených srnčat je dodržování zákona při samotné sklizni. Dalším důležitým faktem je spolupráce myslivců a zemědělců při senosečích.

Jednou z metod, kterou je možné snížit úmrtí volně žijících živočichů, je instalace takzvaných plašičů. Jedná se o různé druhy zařízení, která mají za úkol zvěř těsně před sklizní pícnin z dané lokality vytlačit do okolních (bezpečných) pozemků, ať už se jedná o porosty dalších zemědělských plodin, nebo remízky, případně lesní porosty. Tradiční a nejčastěji používanou technikou vyhánění zvěře je klasická metoda procházení lučních porostů těsně před sečí. V tomto případě ovšem může myslivec snadno malé srče přehlédnout. Efektivitu tohoto postupu je možné zvýšit nasazením loveckých psů ze skupiny ohařů. Pes, který narazí na pach srnčete, zůstane strnulý a nehnutě čeká na další pokyny svého majitele. Ten pak může srnče odnést do bezpečí. Bohužel ani tento způsob není dokonalý, jelikož srnčata právě narozená jsou v prvních dnech přirozeně chráněná proti vydávání jakéhokoliv pachu. V této době totiž, pokud jsou srnčata zdravá, nevydávají žádný pach a jsou pro šelmy nezjistitelná. Vlk, liška i pes je nenavětří, i když je od nich pouze jeden metr. To, co je po miliony let chránilo před šelmami, to se jim nyní stává osudným při střetu s moderními sekačkami pícnin. Jakmile srnčata uslyší zvuk sekačky, instinktivně se přitisknou k zemi, a to se jim stane osudným. Toto období trvá zhruba čtyři týdny.

Proto přichází myslivci okresu Písek s novou technologií vyhledávání srnčat tzv. termovizním dronem. V pondělí v ranních hodinách byly provedeny první zkušební lety v honitbách MS Jížiny, v katastrálním území Křenovice, na loukách ve správě zemědělského družstva Bernartice. Příbramská firma zabývající se prodejem dronů představila práci této nové technologie v terénu za účasti budoucího pilota Okresního mysliveckého spolku v Písku pana Ivana Kaliny a místopředsedy MS Jížiny pana Václava Volfa. Výsledkem bylo rychlé nalezení tří srnčat, která by určitě letošní senoseč nepřežila.
V současné době jsou již v Dánsku s úspěchem testovány termovizní přístroje, které jsou instalovány přímo na žací lištu traktoru s cílem zastavení stroje po detekci zvěře. Na tyto technologie si ovšem musíme ještě chvíli počkat, jelikož jsou stále předmětem výzkumu. Teď před myslivci stojí hlavní úkol a to, přesvědčit státní instituce, aby uvolnili dostatek finančních prostředků na nákup technologií sloužící myslivcům a zemědělcům k záchraně populace této krásné zvěře.
                                                                                                          Jan Matulka
                                                                                                          předseda OMS Písek                          
                                 
                                                                        
 


NABÍDKA:

Nabízíme k zakoupení DVD z konání 79. ročníku Memoriálu

Karla Podhajského, který se konal v roce 2017 v okrese

Písek.

DVD je k zakoupení v kanceláři OMS Písek.

CENA: 100 Kč.


IMG_20180314_090241.jpg

 

Kancelář OMS PísekOkresní myslivecký spolek Písek je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty a je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou. Posláním Okresního mysliveckého spolku  je sdružování myslivců a přátel přírody, výchova k ochraně přírody a výchova k chovu zvěře. Nedílnou součástí je pořádání kynologických, střeleckých a kulturních akcí. Lektoři Okresního mysliveckého spolku pořádají kurzy uchazečů o první lovecký lístek a kurzy mysliveckých hospodářů. K uvedeným činnostem využívá Okresní myslivecký spolek spolupráce s lesnickými školami Bedřicha Schwarzenberga v Písku a spolupráce s Lesy Města Písku. Praktické přípravy adeptů provádí uchazeči o první lovecký lístek v honitbách okresu Písek. Každoročně se naši členové podílí na přípravách hodnocení a výstavy trofejí pořádaných státní správou životního prostředí v Písku a státní správou životního prostředí v Milevsku. Za nemalou podporu našich kynologických, střeleckých a kulturních akcí vděčíme našim sponzorům.


 

 

Přiložené dokumenty

 Memoriál Karla Podhajského 2017 Písek (pdf - 301,24 KB)

výsledky

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz