Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Domů


NABÍDKA:

Nabízíme k zakoupení DVD 

MYSLIVCI V MILEVSKU 2007 - 2018

DVD je k zakoupení v kanceláři OMS Písek.

CENA: 100 KčDVD-(1).jpg

 


------------------------------------------------------------------------------------

Prohlížitelé zvěřiny -   Tábor 2019

      Školení organizované VFU Brno ve spolupráci s OMS ČMMJ- základní dvoudenní
 
MÍSTO: Tábor- Čekanice, Restaurace na Pěkné vyhlídce, 
                        Průběžná 104
                        27. - 28. dubna 2019
 
TRVÁNÍ KURZU: Kurz je dvoudenní,  v rozsahu 17 výukových hodin
 
CENA: 4000,- Kč včetně 21% DPH,  se splatností týden
před konáním kurzu. Úhradu proveďte jednorázovým
příkazem ve prospěch účtu České spořitelny Tábor
č. ú. 701673339/0800, v. s. 105, k. s. 0308.
Účastníci obdrží daňový doklad.
Ubytování ani stravování není zahrnuto v ceně kurzu
 
 
Přihlášení nejpozději do poloviny března 2019
 
 

Studijní materiály: Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře a Hygiena zvěřiny obdržíte při registraci. 
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží pořádající OMS do 4 týdnů Osvědčení o způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, průkazy proškolené osoby a razítka všech účastníků daného kurzu.
 
 
Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno,  Státní veterinární správy a OMS Tábor na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona                 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 
 
Kontakt: Jindřiška Nezvedová,  info@omstabor.cz  ,  723 933 769


Více zde: https://omstabor.webnode.cz/


Zavazna-prihlaska-k-prodlouzeni-platnosti-prukazu-proskolene-osoby-2019.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ NABÍDKA HALALI!!!


Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli!!!
Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Jedná se o porušení povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovních řádů apod.. Porušení povinností musí zaměstnavatel zaměstnanci prokázat.

Jak mohu uzavřít pojištění !!!
V případě zájmu pošlete Vaše údaje a údaje o zaměstnavateli na adresu zaznam@halali.cz

 pojistné podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnance 
www.halali.cz/images/pojisteni-majetku/DPPOZ_2018.pdf

Pojistná částka: 100.000,- Kč
Roční pojistné : 498,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pojisteni-spolecneho-lovu.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 9.6.2018 byl Sborem zástupců schválen návrh na zvýšení členských příspěvků 

 Zvýšení členského příspěvku od r. 2019 s realizací od 1.10.2018 (MINIMUM)
 
                                základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.
OMS                          540                         255                        540
Halali                         250                        250                             0
Sekretariát                205                        140                        205
FPR ČMMJ                  5                             5                             5
Celkem                  1000                        650                        750

Zvýšená výše členských příspěvků platí pro členský příspěvek vybíraný na rok 2019 a následující roky od 1. 10. 2018. Do 30. 9. 2018 je členský příspěvek na rok 2019 a následující roky ve stávající výši. Do výběr u již předplacených ČP nebude prováděn. Pro rok 2018 platí dosavadní výše členského příspěvku. Výše varianty členského příspěvku STANDARD a EXCLUSIVE se odvíjí od zvýšeného ČP ve variantě MINIMUM.


----------------------------------------------------------------------------------------------------MYSLIVCI   PŘI   OCHRANĚ  SRNČAT

  TERMOVIZNÍMI   DRONY


K největší úmrtnosti volně žijících živočichů, která je způsobena v průběhu
sklizně pícnin dochází při senosečích v měsících květnu a červnu, kdy většina
druhů zvěře vyvádí svá mláďata. Největší ztráty jsou na srnčatech, která se narodí přibližně v půlce měsíce května. Základním pravidlem snížení počtu usmrcených srnčat je dodržování zákona při samotné sklizni. Dalším důležitým faktem je spolupráce myslivců a zemědělců při senosečích.

Jednou z metod, kterou je možné snížit úmrtí volně žijících živočichů, je instalace takzvaných plašičů. Jedná se o různé druhy zařízení, která mají za úkol zvěř těsně před sklizní pícnin z dané lokality vytlačit do okolních (bezpečných) pozemků, ať už se jedná o porosty dalších zemědělských plodin, nebo remízky, případně lesní porosty. Tradiční a nejčastěji používanou technikou vyhánění zvěře je klasická metoda procházení lučních porostů těsně před sečí. V tomto případě ovšem může myslivec snadno malé srče přehlédnout. Efektivitu tohoto postupu je možné zvýšit nasazením loveckých psů ze skupiny ohařů. Pes, který narazí na pach srnčete, zůstane strnulý a nehnutě čeká na další pokyny svého majitele. Ten pak může srnče odnést do bezpečí. Bohužel ani tento způsob není dokonalý, jelikož srnčata právě narozená jsou v prvních dnech přirozeně chráněná proti vydávání jakéhokoliv pachu. V této době totiž, pokud jsou srnčata zdravá, nevydávají žádný pach a jsou pro šelmy nezjistitelná. Vlk, liška i pes je nenavětří, i když je od nich pouze jeden metr. To, co je po miliony let chránilo před šelmami, to se jim nyní stává osudným při střetu s moderními sekačkami pícnin. Jakmile srnčata uslyší zvuk sekačky, instinktivně se přitisknou k zemi, a to se jim stane osudným. Toto období trvá zhruba čtyři týdny.

Proto přichází myslivci okresu Písek s novou technologií vyhledávání srnčat tzv. termovizním dronem. V pondělí v ranních hodinách byly provedeny první zkušební lety v honitbách MS Jížiny, v katastrálním území Křenovice, na loukách ve správě zemědělského družstva Bernartice. Příbramská firma zabývající se prodejem dronů představila práci této nové technologie v terénu za účasti budoucího pilota Okresního mysliveckého spolku v Písku pana Ivana Kaliny a místopředsedy MS Jížiny pana Václava Volfa. Výsledkem bylo rychlé nalezení tří srnčat, která by určitě letošní senoseč nepřežila.
V současné době jsou již v Dánsku s úspěchem testovány termovizní přístroje, které jsou instalovány přímo na žací lištu traktoru s cílem zastavení stroje po detekci zvěře. Na tyto technologie si ovšem musíme ještě chvíli počkat, jelikož jsou stále předmětem výzkumu. Teď před myslivci stojí hlavní úkol a to, přesvědčit státní instituce, aby uvolnili dostatek finančních prostředků na nákup technologií sloužící myslivcům a zemědělcům k záchraně populace této krásné zvěře.
                                                                                                          Jan Matulka
                                                                                                          předseda OMS Písek                          
                                 
                                                                        
 


NABÍDKA:

Nabízíme k zakoupení DVD z konání 79. ročníku Memoriálu

Karla Podhajského, který se konal v roce 2017 v okrese

Písek.

DVD je k zakoupení v kanceláři OMS Písek.

CENA: 100 Kč.


IMG_20180314_090241.jpg

 

Jak můžeme pomoci drobné zvěři

Dokument ČMMJ o problémech zapřičiňujících úbytek drobné zvěře
www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Jak-muzeme-pomoct-drobne-zveri-(1).aspxČlenové MR ČMMJ se zúčastnili setkání státních

mysliveckých organizací

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Clenove-MR-CMMJ-se-zucastnili-mezinarodniho-setkan.aspx


Navazující kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

ZST 2018 - Bozeňov - Národní kolo

 

 

Kancelář OMS PísekOkresní myslivecký spolek Písek je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty a je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou. Posláním Okresního mysliveckého spolku  je sdružování myslivců a přátel přírody, výchova k ochraně přírody a výchova k chovu zvěře. Nedílnou součástí je pořádání kynologických, střeleckých a kulturních akcí. Lektoři Okresního mysliveckého spolku pořádají kurzy uchazečů o první lovecký lístek a kurzy mysliveckých hospodářů. K uvedeným činnostem využívá Okresní myslivecký spolek spolupráce s lesnickými školami Bedřicha Schwarzenberga v Písku a spolupráce s Lesy Města Písku. Praktické přípravy adeptů provádí uchazeči o první lovecký lístek v honitbách okresu Písek. Každoročně se naši členové podílí na přípravách hodnocení a výstavy trofejí pořádaných státní správou životního prostředí v Písku a státní správou životního prostředí v Milevsku. Za nemalou podporu našich kynologických, střeleckých a kulturních akcí vděčíme našim sponzorům.


 

 

Přiložené dokumenty

 Memoriál Karla Podhajského 2017 Písek (pdf - 301,24 KB)

výsledky

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz