Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Akce OMS

rok 2020

Termíny kulturních  OMS Písek na rok 2020
Akce Datum Místo Název soutěže, akce
Myslivecký ples
OMS Písek
18. ledna 2020
20:00 hodin
Kulturní dům
Písek
Myslivecký ples OMS Písek
Trubačský ples 2020 7. února 2020
19:00 hodin
Kulturní dům
Písek
Lesnické školy Písek
Volební Sněm ČMMJ
OMS Písek
21. února 2020
17:00 hodin
Bernartice - Sokolovna Sbor zástupců MS OMS Písek
„Dotkni se Písku 2020“ 13. června 2020
9:00 hodin
Písek – Palackého sady Představení OMS Písek, kynologů, soutěže dětí
Myslivecké slavnosti Milevsko 29. srpna 2020
9:00 hodin
Milevsko Myslivci Milevska
 
Zahájení CHPT Milevsko 5.5.2020 
15.00 hodin
Milevsko Soutěž 3členných družstev žáků 5.tříd
7.5.2020 - 10.00 h
Zahájení CHPT Písek 24.4.2020
12.00 hodin
Písek MYSLIVCŮV ROK
Okresní kolo ZST 2020 23. května 2020
08:00 hodin
  Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje
Svato Hubertská mše svatá troubená 3. listopadu 2020
18:00 hodin
Milevský klášter Den. Sv. Huberta
Závěrečné zkoušky adeptů 5.-6.prosince 2020 Areál Lesnických škol Písek Kurz adeptů


  
Střelecké souteže pořádané střeleckou komisí v roce 2020:

Disciplína Datum Místo Název soutěže
  7. - 8.3.2020   ŠKOLENÍ STŘELECKÝCH ROZHODČÍCH
 
K4M 25.4.2020 Střelnice Provazce Okresní přebor
CS - 100 terčů 6.6.2020 Střelnice Provazce Celostátní přebor
Vzduchovka, malorážka mládež 27.6.2020 Střelnice Provazce  Fomei Cup
 
K4M 13.9.2020 Střelnice Provazce Celostátní přebor
Běžící kňour 13.9.2020 Střelnice Provazce CZ Tour
Brokový pětiboj 4.10.2020 Střelnice provazce M. Slávka Vlasatého


PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2020 OMS PÍSEK
DRUH ZKOUŠKY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ UZÁVĚRKA
Jarní svod 4.4.2020 MS Tálín 26.3.2020
Zkoušky vloh 16.5.2020
17.5.2020
MS Rakovice 3.5.2020
Lesní zkoušky - ostatní plemena 20.6.2020
21.6.2020
Písek, honitba LMP s.r.o. 24.5.2020
Lesní zkoušky - Ohaři 11.7.2020 Okr. Písek 1.7.2020
Norování I. 18.7.2020
19.7.2020
Nora Živec 10.7.2020
Vodní práce 25.7.2020 Okr. Písek 15.7.2020
Podzimní zkoušky I. 8.8.2020 MS Pohoří 25.7.2020
IX. Mistrovství norníků o pohár předsedy OMS Písek 15.-16.8.2020
 
MS Hájek Zběšičky, MS Lipovec Bernartice 8.8.2020
X. Memoriál Luďka Hejného - pohár Premonstrátského kláštera Milevsko 5.-6.9.2020 MS Lipovec Bernartice
MS Bor Branice
MS Hajda
29.8.2020
XV. ročník Memoriál Dr. Josefa Kuhna 11.-13.9.2020 Okr. Písek  
Barvářské zkoušky 19.-20.9.2020 Okr. Písek 10.9.2020
58. ročník Mistrovství Šumavy 26.9.2020 Pelhřimov  
Barvářské zkoušky honičů - o pohár ředitele LMP s.r.o. 3.10.2020 LMP s.r.o.
Písek
26.9.2020
Podzimní zkoušky II. 24.10.2020 Okr. Písek 30.9.2020
ZVVZ 17.10.2020 MS Dobev 8.10.2020
Norování II. 27.9.2020   20.9.2020
VZ - Ohaři 10.-11.10.2020 Okr. Písek 14.10.2020
Honičské zkoušky 31.10.-1.11.2020 Okr. Písek
LMP s.r.o. - Písek
15.10.2020
Individuální norování   Okr. Písek Dle požadavků
Individuální zkouška barvářů   Okr. Písek Dle Požadavků
 
91532365_1249500928575845_3627204738803564544_n.jpg


91553985_1249500888575849_5380019203409444864_n.jpg91911168_1249500971909174_1033911315204145152_n.jpg

 
Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích

Okresní myslivecký spolek Písek v rámci svého projektu "Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích" v letošním roce poprvé v terénu vyzkouší vyhledávání srnčat
v době senoseče pomocí bezpilotního leteckého prostředku s termokamerou.
Vzhledem k tomu, že je to, jak předpokládáme, jedna z mála účinných metod jak srnčata v travním porostu najít a následně ochránit, žádáme o vaši pomoc a spolupráci.


Nejdříve několik informací k technickému zařízení, které budeme používat.

Zvolený bezpilotní systém Yuneec Typhoon H je malý bezpilotní prostředek, dálkově řízený pilotem, u kterého je vzhledem k finančním možnostem provozovatele optimální poměr cena-výkon.
Kamera snímá reálný obraz spolu s obrazem teplotního spektra a v ideálních podmínkách umí rozlišit teplotu až na desetiny stupně Celsia. Reálně lze očekávat dobré výsledky v době, kdy půda ještě není prohřátá sluncem a je alespoň minimální rozdíl teploty okolí a teploty povrchu hledané zvěře. Prakticky to znamená využít za slunečného počasí dobu od rozednění do časného dopoledne, když je zataženo, lze zvěř vyhledávat déle. Později, když se prostředí sluncem prohřeje, objekty i prostředí kolem mají stejnou teplotu a špatně se rozlišují.


S bezpilotním prostředkem nelze létat za tmy, za větru přesahujícího rychlost 6m/s.(cca 22km/hod.), nelze létat za deště a mlhy nebo při riziku námrazy.
Nelze létat v zakázaných oblastech (např. letištní okrsky, zvláště chráněná území, hustě osídlená území) nebo pro jiný  letecký provoz vyhrazených oblastech a v ochranných pásmech energovodů, železnice, důležitých silnic nebo vodárenských nádrží. Musí být souhlas majitele pozemku, ze kterého bude stroj vzlétat či na něm přistávat. Pro vlastní létání nad otevřenými pozemky není souhlas majitele potřeba.
Protože se nebude dělat kamerou žádný záznam, nedochází k porušení zákonů na ochranu osobních údajů či jiných informací.
Za jednu hodinu lze prověřit plochu cca 15ha, (každý nález srnčete samozřejmě dobu hledání prodlužuje).

Předpokládaný postup.

Každý myslivecký spolek, který bude mít o záchranu srnčat zájem, by měl dostatečně předem podle svých znalostí a zkušeností posoudit a vytipovat pozemky-travní porosty, kde srny obvykle v největším počtu pokládají srnčata.
U těchto pozemků je třeba zjistit, které z nich budou sklízeny nejdříve na senáže a které zůstanou až na pozdější seč na sena. Senáže se za příznivého počasí dělají již v době, kdy srny ještě srnčata nemají, a není nutné tyto louky prohledávat.
Umístnění a rozlohu pozemků, které bude třeba prohledat, by měl spolek oznámit určenému koordinátorovi OMS.

Vyhledání srnčat a jejich ochrana musí být provedena bezprostředně před sečí. Je třeba začít hned po rozednění, aby byl co nejvíce využit čas do doby, než slunce celé prostředí prohřeje.
Vyhledávání bezpilotním prostředkem provede operační tým, složený z pilota a jeho asistenta. Pilot zodpovídá za bezpečný a účinný let, asistent na externím monitoru kontroluje obraz z termokamery. Dále jsou potřeba alespoň dva nejlépe místní pomocníci, vybavení dlouhými rukavicemi, plachetkou a mobilním telefonem. Ti budou podle pokynů asistenta kontrolovat označená místa. V případě nálezu srnčete jej bezpečně přemístí na vhodné místo mimo travní porost a pokud bude srnče již schopno samostatného pohybu, musí zajistit, aby se srnče nevrátilo samo zpět do travního porostu před skončením seče .

Shrnutí.
Protože nelze zkontrolovat všechny louky v honitbě, je nutné předem vytipovat ty, kde se předpokládá největší koncentrace srnčat v době seče. Pokud nastane situace, že v jeden čas bude více zájemců o vyhledávání srnčat, přednost bude mít žadatel s největší plochou louky.
Aby byl projekt úspěšný, je potřeba dobrá součinnost a spolupráce mezi uživatelem honitby, příslušným zemědělským podnikem nebo farmářem a koordinátorem OMS.
Vyhledávání srnčat pomocí termokamery lze účinně provádět většinou pouze v ranních a časných dopoledních hodinách bezprostředně před sečí.
Nalezená srnčata je nutné ochránit do doby, než je travní porost posečen.


KOORDINÁTORKA: Kateřina Zborníková, tel. 724 291 512
 
 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz