Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Akce OMS

rok 2019

Akce Datum Místo Název soutěže, akce
Myslivecký ples
OMS Písek
19. ledna 2019
20:00 hodin
Kulturní dům
Písek
Myslivecký ples OMS Písek
Trubačský ples 2019 16. února 2019
19:00 hodin
Kulturní dům
Písek
Lesnické školy Písek
Sněm ČMMJ
OMS Písek
5. dubna 2019
17:00 hodin
Bernartice Sbor zástupců MS OMS Písek
„Dotkni se Písku 2019“ 9. června 2019
9:00 hodin
Písek – Palackého sady Představení OMS Písek, kynologů, soutěže dětí
Myslivecké slavnosti Milevsko 25. srpna 2019
9:00 hodin
Milevsko Myslivci Milevska
 
Zahájení CHPT Milevsko 7.5.2019 
15.00 hodin
Milevsko Soutěž 3členných družstev žáků 5.tříd
10.5.2019 - 10.00 h
Zahájení CHPT Písek 26.4.2019
12.00 hodin
Písek MYSLIVCŮV ROK
Okresní kolo ZST 2019 18. května 2019
08:00 hodin
Kovářov Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje
Svato Hubertská mše svatá troubená 3. listopadu 2019
18:00 hodin
Milevský klášter Den. Sv. Huberta
Závěrečné zkoušky adeptů 8. prosince 2019 Areál Lesnických škol Písek Kurz adeptů 

Termíny střeleckých akcí OMS Písek na rok 2019
datum název disciplína místo
28.4.2019 Okresní přebor Compak spotring,   K4M Písek Provazce
11.5.2019 Celostátní přebor ČMMJ Lovecký parcour Písek Provazce
29.6.2019 Fomei Cup Vzduchovka mládeže, K4M Písek Provazce
17.8.2019 Celostátní přebor ČMMJ Lovecký desetiboj Písek Provazce
25.8.2019 O pohár starosty města Milevsko K4M Milevsko Bažantnice
6.10.2019 Memoriál Slávka Vlasatého Brokový pětiboj Písek Provazce

 
 
PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2019 OMS PÍSEK
DRUH ZKOUŠKY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ UZÁVĚRKA
Jarní svod 6.4.2019 MS Tálín 26.3.2019
Zkoušky vloh 4.5.2019
5.5.2019
MS Přeštěnice 25.4.2019
Lesní zkoušky - ostatní plemena 22.6.2019
23.6.2019
Písek, honitba LMP s.r.o. 12.6.2019
Lesní zkoušky - Ohaři 6.7.2019 MS Zvíkov 26.6.2019
Norování I. 20.7.2019 Nora Živec 10.7.2019
Vodní práce 27.7.2019 MS háj Písek 17.7.2019
Podzimní zkoušky I. 10.8.2019 MS Rakovice 1.8.2019
VIII. Mistrovství norníků o pohár předsedy OMS Písek 17.-18.8.2019 MS Hájek Zběšičky, MS Bernartice 8.8.2019
IX. Memoriál Luďka Hejného - pohár Premonstrátského kláštera Milevsko 7.-8.9.2019 MS Bernartice
MS Branice
1.9.2019
Barvářské zkoušky 14.-15.9.2019 MS Borek Kučeř 4.9.2019
58. ročník Mistrovství Šumavy 21.9.2019 Písek - Hrejkovice 12.9.2019
Norování II. 22.9.2019 Nora Jestřebice 12.9.2019
Barvářské zkoušky honičů - o pohár ředitele LMP s.r.o. 28.9.2019 LMP s.r.o.
Písek
14.9.2019
BZH - ABJ 8.6.2019 LMP s.r.o.
Písek
 
Podzimní zkoušky II. 12.10.2019 MS    Albrechtice 28.9.2019
ZVVZ 19.10.2019 MS Mirotice 8.10.2019
Honičské zkoušky 26.-27.10.2019 MS Podolí - Křenovice
LMP s.r.o. - Písek
15.10.2019
Individuální norování   Okr. Písek Dle požadavků
Individuální zkouška barvářů   Okr. Písek Dle Požadavků
 
 
Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích

Okresní myslivecký spolek Písek v rámci svého projektu "Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích" v letošním roce poprvé v terénu vyzkouší vyhledávání srnčat
v době senoseče pomocí bezpilotního leteckého prostředku s termokamerou.
Vzhledem k tomu, že je to, jak předpokládáme, jedna z mála účinných metod jak srnčata v travním porostu najít a následně ochránit, žádáme o vaši pomoc a spolupráci.


Nejdříve několik informací k technickému zařízení, které budeme používat.

Zvolený bezpilotní systém Yuneec Typhoon H je malý bezpilotní prostředek, dálkově řízený pilotem, u kterého je vzhledem k finančním možnostem provozovatele optimální poměr cena-výkon.
Kamera snímá reálný obraz spolu s obrazem teplotního spektra a v ideálních podmínkách umí rozlišit teplotu až na desetiny stupně Celsia. Reálně lze očekávat dobré výsledky v době, kdy půda ještě není prohřátá sluncem a je alespoň minimální rozdíl teploty okolí a teploty povrchu hledané zvěře. Prakticky to znamená využít za slunečného počasí dobu od rozednění do časného dopoledne, když je zataženo, lze zvěř vyhledávat déle. Později, když se prostředí sluncem prohřeje, objekty i prostředí kolem mají stejnou teplotu a špatně se rozlišují.


S bezpilotním prostředkem nelze létat za tmy, za větru přesahujícího rychlost 6m/s.(cca 22km/hod.), nelze létat za deště a mlhy nebo při riziku námrazy.
Nelze létat v zakázaných oblastech (např. letištní okrsky, zvláště chráněná území, hustě osídlená území) nebo pro jiný  letecký provoz vyhrazených oblastech a v ochranných pásmech energovodů, železnice, důležitých silnic nebo vodárenských nádrží. Musí být souhlas majitele pozemku, ze kterého bude stroj vzlétat či na něm přistávat. Pro vlastní létání nad otevřenými pozemky není souhlas majitele potřeba.
Protože se nebude dělat kamerou žádný záznam, nedochází k porušení zákonů na ochranu osobních údajů či jiných informací.
Za jednu hodinu lze prověřit plochu cca 15ha, (každý nález srnčete samozřejmě dobu hledání prodlužuje).

Předpokládaný postup.

Každý myslivecký spolek, který bude mít o záchranu srnčat zájem, by měl dostatečně předem podle svých znalostí a zkušeností posoudit a vytipovat pozemky-travní porosty, kde srny obvykle v největším počtu pokládají srnčata.
U těchto pozemků je třeba zjistit, které z nich budou sklízeny nejdříve na senáže a které zůstanou až na pozdější seč na sena. Senáže se za příznivého počasí dělají již v době, kdy srny ještě srnčata nemají, a není nutné tyto louky prohledávat.
Umístnění a rozlohu pozemků, které bude třeba prohledat, by měl spolek oznámit určenému koordinátorovi OMS.

Vyhledání srnčat a jejich ochrana musí být provedena bezprostředně před sečí. Je třeba začít hned po rozednění, aby byl co nejvíce využit čas do doby, než slunce celé prostředí prohřeje.
Vyhledávání bezpilotním prostředkem provede operační tým, složený z pilota a jeho asistenta. Pilot zodpovídá za bezpečný a účinný let, asistent na externím monitoru kontroluje obraz z termokamery. Dále jsou potřeba alespoň dva nejlépe místní pomocníci, vybavení dlouhými rukavicemi, plachetkou a mobilním telefonem. Ti budou podle pokynů asistenta kontrolovat označená místa. V případě nálezu srnčete jej bezpečně přemístí na vhodné místo mimo travní porost a pokud bude srnče již schopno samostatného pohybu, musí zajistit, aby se srnče nevrátilo samo zpět do travního porostu před skončením seče .

Shrnutí.
Protože nelze zkontrolovat všechny louky v honitbě, je nutné předem vytipovat ty, kde se předpokládá největší koncentrace srnčat v době seče. Pokud nastane situace, že v jeden čas bude více zájemců o vyhledávání srnčat, přednost bude mít žadatel s největší plochou louky.
Aby byl projekt úspěšný, je potřeba dobrá součinnost a spolupráce mezi uživatelem honitby, příslušným zemědělským podnikem nebo farmářem a koordinátorem OMS.
Vyhledávání srnčat pomocí termokamery lze účinně provádět většinou pouze v ranních a časných dopoledních hodinách bezprostředně před sečí.
Nalezená srnčata je nutné ochránit do doby, než je travní porost posečen.


KOORDINÁTORKA: Kateřina Zborníková, tel. 724 291 512
 
 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz