Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Kynologická komise

Kynologická komise

Kynologická komise: 

Předseda : Josef KotalíkVÝSLEDKOVÉ LISTINY NALEZNETE

V ROCE POD KYNOLOGICKOU

KOMISÍ

FOTOGRAFIE ZE

VŠECH KYNOLOGICKÝCH

AKCÍ NALEZNETE VE FOTOGALERII

DANÉHO ROKUJménem OMS Písek, chceme informovat vůdce přihlášených psů  i ty, kteří se na akci  teprve chystají přihlásit nebo jen podívat , o stávající situaci ohledně kynologických akcí pořádaných OMS Písek a mysliveckými spolky našeho okesu.

V České republice byl v důsledku opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 vyhlášen nouzový stav. Ten OMS Písek beze zbytku respektuje i přes všechny komplikace, které toto omezení pro zkouškovou činnost přináší.

Stále není zcela zřejmé, zda se případné prodloužení nouzového stavu nedotkne i dalších akcí.Prozatím se to týká všech akcí konaných do konce dubna.  Rádi bychom Vás touto cestou alespoň částečně uklidnili. Budeme se snažit našem akcím najít náhradní termíny .

 

O případné změně termínu jednotlivých akcí bychom Vás včas informovali.

 

Pevně doufáme , že vám tato informace přinese alespoň trochu klidu v současné nejisté době. Připrava všech našich kynologických akcí nás stojí veliké úsilí.

Přejeme vám v těchto nelehkých dnech především pevné zdraví a sílu, pokoru a pochopeni k respektování všech opatření, které nám pomohou tuto situaci zvládnout.

 

JARNÍ SVOD LOVECKÁCH PSŮ, KTERÝ SE MĚL KONAT 4. DUBNA 2020 MUSÍ BÝT PŘELOŽEN - O NOVÉM TERMÍNU JEDNÁME.

81602656_3299929360077012_2325082684583313408_n.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace k možnému přenosu koronaviru prostřednictvím zvířat a potravin


V souvislosti s aktuální pandemií onemocnění novým koronavirem (COVID-19) se objevují dotazy na možné šíření viru zvířaty či prostřednictvím potravin.

Dle oficiálního vyjádření Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) neexistuje žádný důkaz o tom, že by se zájmová či hospodářská zvířata uplatňovala v šíření viru.

Zvířata sice jsou pravděpodobným původním zdrojem viru, ale v současné době se dle všech známých informací virus šíří pouze z člověka na člověka.

Situaci pečlivě monitoruje také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Podle jeho aktuálního vyjádření v současné době neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly pravděpodobným zdrojem či cestou přenosu viru:


91553985_1249500888575849_5380019203409444864_n.jpg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PLAN-KYNOLOGICKYCH-AKCI-V-ROCE-2020.pdf

Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx


ZKUŠEBNÍ ŘÁDY V PRODEJI V KANCELÁŘI OMS PÍSEK!!!


Zkusebni-rad-2020-obalka-verze-1-1.jpg

1Zkusebni-rad-platny-od-1-1-2020.pdf

2Dodatek-c-1-2015-ke-ZR.pdf

LETAK-MLADATA.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pomozte s výzkumem Aujeszkyho choroby u psů

Informujte prosíme Dr. Vávru byť jen o pouhém podezření na výskyt onemocnění u psů ve vašem okolí. Zajímají jej i nejasná, náhlá úmrtí psů s odpovídajícími klinickými příznaky či úmrtí na základě možného kontaktu s divokým prasetem.

Informace prosíme posílejte na email mvdr.vavra@gmail.com. Do předmětu emailu uveďte Aujeszkyho choroba či jen ACH. Užitečné jsou i neúplné informace, ideálně však prosím o zaslání:

  • jména majitele uhynulého psa,
  • kontaktu na majitele (pokud je známý),
  • místa výskytu,
  • jména a plemene psa (pokud ho znáte),
  • kdy k výskytu došlo,
  • názvu honitby, kde se infekce u psa vyskytla,
  • kontaktu na hospodáře dané honitby.

Užitečné jsou jakékoli informace, na jejichž základě se panu doktorovi podaří spojit možné duplicitní informace o výskytu či naopak zjistit další výskyt onemocnění.

Pokud byste měli podezření na výskyt onemocnění u lišky či jiných druhů, prosíme rovněž o zaslání kontaktu a informací na email.


---------------------------------------------------------------------------------------

Nová aplikace SVS pomáhá najít ztracené psy

Od letošního roku kdy musí být všichni psi v ČR na základě novelizovaného veterinárního zákona označeni čipem (u starších psů i tetováním), a to nejpozději ve třech měsících věku. 

Státní veterinární správa (SVS), která tento problém řeší, spustila 20. 2. na svém webu https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/ . Jde o databázi, která umožní chovatelům i nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech, a tím usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by tak měla prozatím alespoň zčásti nahradit chystaný centrální registr psů.

Databáze zahrnuje místo a datum ztráty, plemeno nebo popis, číslo čipu či tetování, kontakt, připojit lze i fotografii. Údaje o jednotlivých psech budou zobrazeny v databázi po dobu deseti dnů, pokud je osoba, která je tam vložila, nesmaže dříve, nebo jejich platnost naopak neprodlouží (neobnoví) na dalších 10 dnů.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Novela veterinárního zákona 


Oznameni-chovu-tri-a-vice-fen-starsich-12-mesicu-2020-01-09.docx
 

15. ledna 2020 vstupuje v platnost další novela zákona o veterinární péči. Je v ní zakotven požadavek říkající že:Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.“

Z pohledu zákona je chovatelem každý, kdo má nějaké zvíře, v tomto případě psa, tedy nikoliv jen ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata s průkazem původu. V předchozí době platilo podobné ustanovení, jen se týkalo 5 a více fen a lovečtí psi se zkouškou lovecké upotřebitelnosti měli výjimku a hlášeni být nemuseli. Tato výjimka byla zrušena. Státní veterinární správa by měla 15. ledna spustit možnost hlásit fenky elektronickou formou. Povinnost hlášení se vztahuje na domácnost. Tím, že jednu fenku napíšeme na ve společné domácnosti žijící babičku, druhou na syna a třetí na neteř se hlášení nevyhneme.

www.svscr.cz/hlaseni-fen/

Druhá změna vyplývající z probírané novely Zákona o veterinární péči se týká identifikačního označování štěňat. Ta by měla být označena čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Tato povinnost platí pro všechna štěňata, nikoliv jen pro štěňata s průkazem původu.
--------------------------------------------------------------------------------------------

 


82903296_471896670162640_3199904799076122624_n.jpg

Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nominační soutěž MRK 
8. - 10. května 2020 - OMS Jičín

Seznam-Nominacni-soutez-2020.pdf

Memoriál Richarda Knolla
29. – 30. srpna 2020 - OMS Trutnov

Memoriál Karla Podhajského
3. - 4. října 2020 - OMS Uherské Hradiště


     -----------------------------------------------------------------------------------------         

Přezkoušení čekatelů 2020


Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané Řádem pro jmenování a odvolávání rozhodčích, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2020 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Jany Adámkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).

Pořádající OMS: Havlíčkův Brod
Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Sobota 14. března 2020 od 9.00 hodin

Pořádající OMS: Písek
Místo konání: Kulturní dům Lety, Lety 67, 398 04
Datum a čas konání: Sobota 21. března 2020 od 9.00 hodin
 

na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu se přezkoušení čekatelů v Písku v sobotu 21.3. ruší a zatím odkládá na neurčito.

 

O vyhlášení nového termínu přezkoušení čekatelů Vás budeme informovat až dle dalšího vývoje kolem koronavirové nákazy. Předpoklad je, že nový termín by se samozřejmě opět konal při OMS Písek

 

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bude podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020. Na zkoušku již nebude posílána pozvánka, zvolené místo a termín jsou závazné

Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci.doc


----------------------------------------------------------------------------------------------

Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině.


Jak jste se možná někteří z Vás již dozvěděli, tak dne 1.ledna 2020 vstoupí v platnost další novelizované ustanovení již jednou novelizovaného zákona - Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině.

Tato nová pravidla se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití a složené zkoušky. Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli - cituji: "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáři od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři" konec citace.

Nový požadavek zákona říká že: cituji "Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v cl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou psa, který byl označen citelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožnuje zjistit totožnost konkrétního psa". konec citace

Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona platné od 1.1.2020. V současně platném znění toto ustanovení nenajdete.

Srozumitelně řečeno s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří před 3.7.2011 čitelným tetováním označení psi. V praxi to znamená problém pro celou řadu loveckých plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování. Jen požadují, aby vrh byl jako celek označen stejným způsobem. Řada loveckých plemen tetuje. Dle dostupných zdrojů lze zjistit, že Českomoravská kynologická unie zatím neuvažuje o tom, že by jako identifikační označení psů s průkazem původu uznávala jen čipování.

 

Zůstanou - li tedy jenom u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná!

Od 1. 1. 2020 toto platí, bez rozdílu, pro nás všechny!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nové podmínky pro účast na Nominační soutěži pro MRK

Změna termínu pro podání přihlášek a úprava podmínek pro start - platné již pro NS 2019.


Kynologická komise ČMMJ projednala a Myslivecká rada ČMMJ schválilaúpravu Podmínek ČMMJ k pořádání Nominační soutěže ČMMJ na Memoriál Richarda Knolla. Úprava se dotýká § 5 – podmínky účasti a úpravy termínu pro podání přihlášek. Termín, do kdy mohou zájemci o NS zaslat přihlášku, je nově stanoven již na 15. listopadu. Výsledná startovní listina a seznam náhradníků budou zveřejňovány na webu ČMMJ už do 31. prosince. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2020
 
Druh zkoušky Datum konání Místo konání Uzávěrka Poplatek  Poznámka Variabilní symbol
Jarní svod

 49.2410672N
14.1971719E


MAPA-(1).jpg
nový datum v jednání MS Tálín   200,-   členové ČMMJ mají 50% slevu 301  
 
Zkoušky vloh

  49.4715958N, 14.0520314E

 Propozice-ZV-sobota.pdf

Propozice-ZV-nedele.pdf
 
16.05. MS Rakovice 3.5.2020    1.000,- členové ČMMJ 302
17.05. mají 50% slevu
LZ – ostatní
plemena
                                                                                  
20.06.
 
Písek-  honitba LMP s.r.o. 
14.6.2020 1.400,- členové ČMMJ 303
21.06. mají 50% slevu
LZ – ohaři


 
11.07.
 
LMP s.r.o. 1.7.2020 1.600,- členové ČMMJ 304
mají 50% slevu
Norování I.                                                                                 
18.07. Nora Živec 10.7.2020    1.000,- členové ČMMJ 305
19.07 mají 50% slevu
Vodní práce
 
25.07. MS Radany 15.7.2020 1.400,- členové ČMMJ 306


 
mají 50% slevu
Podzimní zkoušky I.
 
                                                                                
08.08. MS Pohoří 25.7.2020 1.400,- členové ČMMJ 308
mají 50% slevu
IX.Mistrovství norníků  o pohár předsedy OMS Písek
 
15.08. Nora Jestřebice 8.8.2020 2.500,- členové ČMMJ platí 323
16.08. MS HájekZběšičky 1.900,-
  MS Lipovec Bernartice  
X.Memoriál Luďka Hejného - Pohár Premonstrátského kláštera Milevsko

 
05.09 - 06.09. MS Bor Branice
MS Hajda
28.8.2020 2.500,-  CACT, Res.CACT, 310
MS Lipovec Bernartice členové ČMMJ platí 
1.800,-
Barvářské zkoušky

  

                            

 
19.09. MS Kučeř 9.9.2020 1.400,- členové ČMMJ 307
20.09. mají 50% slevu
   
Norování II.

 
27.09. Nora Jestřebice 20.9.2020    1.000,- členové ČMMJ 317
mají 50% slevu
59. ročník Mistrovství Šumavy soutěž Antonína Pražáka

 
26.9.
 
Okr. Pelhřimov        
 
 
 
BZH- o pohár ředitele LMP s.r.o


 
03.10. Písek-  honitba LMP s.r.o. 9.9.2020 1.200,- CACT, Res.CACT 309
členové ČMMJ platí 900,-
Všestranné zkoušky 10.-11.10. Okr. Písek 30.9.2020 4.000,-
členové ČMMJ
mají 50% slevu
320

Podzimní zkoušky II. 
24.10. MS Putim 14.10.2020 1.400,- členové ČMMJ 318
mají 50% slevu
ZVVZ 


        

 
17.10. MS Dobev 8.10.2020 1400,- členové ČMMJ 326
mají 50% slevu
ZH

                           

                                                              
31.10.  01.11. MS ...... 
Písek- LMP s.r.o.
 
15.10.2020 3.000,- členové ČMMJ 314
                mají 50% slevu
Individuální zkoušku barvářů   okr. Písek   dle požadavku vůdců  
 
 
Individuálního norování   okr. Písek   dle požadavku vůdců 324
                     
 
X. Memoriál Dr. Josefa Kuhna 11.-13.9. okr. Písek      
PLAN-KYNOLOGICKYCH-AKCI-V-ROCE-2020.pdf


1Seznam-plemen-loveckych-psu.xls


Reportáž MLH 2018

www.youtube.com/watch?v=yknJpsWa9lI


Podmínky pro podávání přihlášek ke zkouškám
Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx

psů na okrese Písek:
- osobně v kanceláři OMS Písek

- zaslat poštou na adresu: ČMMJ OMS Písek, Burketova 52, 397 01 Písek

- dodání fotokopie PP i fotokopie přílohy PP pokud je vystavena

- e-mailem: omspisek@seznam.cz

- platba za zkoušky proběhne buď hotově v kanceláři OMS Písek a nebo lze poslat peníze na účet č.7300002122/8040, jak v.s. uveďte číslo, pod kterou je zkouška evidována 


Přihláška je platná až po zaplacení poplatku a do té doby je brána pouze jako nezávazná.

Stornování přihlášky - do 14-ti dnů před konáním zkoušky se vrací celý poplatek

                                   - méně jak 14 dnů - na základě veterinárního potvrzení o

                                     nemoci psa. V ostatních případech se poplatek nevrací .

Přijímání přihlášek -  Členové ČMMJ, kteří předloží platný

                                  průkaz o zaplacení členského příspěvku mají na většinu zkoušek

                                  50% slevu 

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem
původu FCI, kteří jsou zapsáni v plemennýh knihách ČR a po dosažení věku min.10 měsíců. Při norování, FT retrieverů a zkouškách barvářů 12 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek. Pouze zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi mladší 10ti měsiců. Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci, starší 15ti let.

Foto a výsledkové listiny z akcí naleznete ve

fotogalerii OMS jednotlivých roků
Pro ty, kdo se chystají a nebo již mají loveckého psa a nemají zkušenosti s výcvikem, nabízíme pomoc při výcviku a přípravě na zkoušky. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.č.739 179 540, p.Kotalík Josef.
FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE  :  

FOUSEK-prispevek.PDF


SEZNAM-CLENU-OKRESNI-KYNOLOGICKE-KOMISE-PISEK.docx
Prihlaska-Jarni-svod-psu-tiskopis 

PRIHLASKA-PRO-CEKATELE-NA-ROZHODCIHO-Z-VYKONU-LOVECKYCH-PSU.doc

Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci.doc

Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz