Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Jednatel:Kateřina Zborníková
Předseda:Jan Matulka
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:na telefonu
St:7.30 - 16.00
Čt:na telefonu
Pá:na telefonu
   
IČO:67777554
Účet:7300002122/8040
Banka:Oberbanka
Blok informací levého panelu
Kynologická komise

Akce na rok 2019

VÝSLEDKOVÉ LISTINY A FOTOGRAFIE ZE

VŠECH KYNOLOGICKÝCH

AKCÍ NALEZNETE VE FOTOGALERII

DANÉHO ROKU


PLAN-KYNOLOGICKYCH-AKCI-V-ROCE-2019-OMS-PISEK.docx

Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx


 Zkušební řády

Sbor zástupců ČMMJ na svém zasedání 8.6. 2019 v Benešově schválil novelu Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Tato novela Všeobecné části vstoupí v platnost od 1.1. 2020. Ostatní části – jednotlivé řády pro zkoušky ohařů, loveckých slídičů a retrievrů, jezevčíků a teriérů, honičů a barvářů zůstaly zachovány dle znění Zkušebního řádu platného od 1.1. 2014 a ve znění Dodatku č.1/2015 ZŘ.

Na základě úpravy všeobecné části a doplnění znění Dodatku č.1/2015 ZŘ přímo do textu je nyní připravován v tiskárně dlouho očekávaný ZŘ v tištěné verzi. ZŘ budou zveřejněny na webu ČMMJ po odborném grafickém zpracování tiskárnou.

ZŘ budou k dostání  v knihkupectví Myslivost s.r.o. od LISTOPADU 2019 a také v kanceláři OMS Písek

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nominační soutěž MRK 
8. - 10. května 2020 - OMS Jičín

Memoriál Richarda Knolla
29. – 30. srpna 2020 - OMS Trutnov

Memoriál Karla Podhajského
3. - 4. října 2020 - OMS Uherské Hradiště


     -----------------------------------------------------------------------------------------         


Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině.


Jak jste se možná někteří z Vás již dozvěděli, tak dne 1.ledna 2020 vstoupí v platnost další novelizované ustanovení již jednou novelizovaného zákona - Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině.

Tato nová pravidla se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití a složené zkoušky. Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli - cituji: "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáři od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři" konec citace.

Nový požadavek zákona říká že: cituji "Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v cl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou psa, který byl označen citelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožnuje zjistit totožnost konkrétního psa". konec citace

Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona platné od 1.1.2020. V současně platném znění toto ustanovení nenajdete.

Srozumitelně řečeno s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří před 3.7.2011 čitelným tetováním označení psi. V praxi to znamená problém pro celou řadu loveckých plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování. Jen požadují, aby vrh byl jako celek označen stejným způsobem. Řada loveckých plemen tetuje. Dle dostupných zdrojů lze zjistit, že Českomoravská kynologická unie zatím neuvažuje o tom, že by jako identifikační označení psů s průkazem původu uznávala jen čipování.

 

Zůstanou - li tedy jenom u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná!

Od 1. 1. 2020 toto platí, bez rozdílu, pro nás všechny!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nové podmínky pro účast na Nominační soutěži pro MRK

Změna termínu pro podání přihlášek a úprava podmínek pro start - platné již pro NS 2019.


Kynologická komise ČMMJ projednala a Myslivecká rada ČMMJ schválilaúpravu Podmínek ČMMJ k pořádání Nominační soutěže ČMMJ na Memoriál Richarda Knolla. Úprava se dotýká § 5 – podmínky účasti a úpravy termínu pro podání přihlášek. Termín, do kdy mohou zájemci o NS zaslat přihlášku, je nově stanoven již na 15. listopadu. Výsledná startovní listina a seznam náhradníků budou zveřejňovány na webu ČMMJ už do 31. prosince. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2019
 
Druh zkoušky Datum konání Místo konání Uzávěrka Poplatek  Poznámka Variabilní symbol
Jarní svod

 49.2410672N
14.1971719E

 
6.4. MS Tálín 31.3.2019 200,-   členové ČMMJ mají 50% slevu 301  
 
Zkoušky vloh

 Propozice-ZV.pdf   
 
49°28'47.55"N, 14°25'06.09"E

 
04.05. MS Bečov Přeštěnice 25.4.2019    800,- členové ČMMJ 302
05.05. mají 50% slevu
LZ – ostatní
plemena


Propozice-LZ-MP-sobota-22-6-2019.pdf

N 49°19´12.821“
E 14°12´4.449“                                                                                   
22.06.
 
Písek-  honitba LMP s.r.o. 
12.6.2019 1.200,- členové ČMMJ 303
  mají 50% slevu
LZ – ohaři

Propozice-LZ-OHARU-sobota-6-7-2019.pdf

N 49°19´12.821“, E 14°12´4.449“
 
06.07.
 
LMP s.r.o. 26.6.2019 1.400,- členové ČMMJ 304
mají 50% slevu
Norování I.

Propozice-Nora-Zivec-sobota-20-7-2019.pdf

N 49°18´ 36.873ʺ, E 14°11´35.456ʺ                                                                                  
20.07. Nora Živec 10.7.2019    800,- členové ČMMJ 305
  mají 50% slevu
Vodní práce
 
27.07. MS Háj Písek 17.7.2019 1.200,- členové ČMMJ 306
49.2746231N, 14.1367444E

Propozice-VP.pdf

 
mají 50% slevu
Podzimní zkoušky I.
 
49°28'18.27"N,     14°03'06.35"E                                                                                   Propozice-PZ-I-10-8-2019.pdf                           
10.08. MS Rakovice 1.8.2019 1.200,- členové ČMMJ 308
mají 50% slevu
VIII.Mistrovství norníků  o pohár předsedy OMS Písek

49°23'27.809"N 14°23'25.462"E

propozice
 
17.08. Nora Jestřebice 8.8.2019 1800,- CACT, Res.CACT 323
18.08. MS HájekZběšičky bez slevy
  MS Lipovec Bernartice  
IX.Memoriál Luďka Hejného - Pohár Premonstrátského kláštera Milevsko

PROPOZICE.pdf

 
7.9 - 8.9. MS Bor Branice 1.9.2019 1.800,-  CACT, Res.CACT, 310
MS Lipovec Bernartice bez slevy
Barvářské zkoušky

 Propozice-Bz-Kucer.pdf   

                            

 
14.09. MS Borek Kučeř 4.9.2019 1.200,- členové ČMMJ 307
15.09. mají 50% slevu
   
Norování II.

Propozice-Nora-Zivec-NEDELE-22-9-2019.pdf
22.09. Nora Jestřebice 12.9.2019    800,- členové ČMMJ 317
mají 50% slevu
58. ročník Mistrovství Šumavy soutěž Antonína Pražáka

PROPOZICE-SUMAVA.pdf
21.9.
 
Písek - Hrejkovice 12.9.2019   členové ČMMJ 315
 
 
 
BZH- o pohár ředitele LMP s.r.o

propozice-BZH-2019.pdf
 
28.09. Písek-  honitba LMP s.r.o. 14.9.2019 800,- CACT, Res.CACT 309
bez slevy
BZH- klub ABJ

190608_propozice_BZH_Pisek-8-6-2019.pdf
8.6. Písek-  honitba LMP s.r.o.     CACT, Res.CACT  

Podzimní zkoušky II.

Propozice-PZ-II-12-10-2019.pdf

 
12.10. MS Albrechtice 28.9.2019 1.200,- členové ČMMJ 318
mají 50% slevu
ZVVZ 

49°26'57.697"N, 14°2'10.644"E
        
Propozice-ZVVZ-19-10-2019.pdf
 
19.10. MS Mirotice 8.10.2019 1200,- členové ČMMJ 326
mají 50% slevu
ZH

1. den - N 49.3678503“, E 14.3413206“
2. den - N 49°19´12.821“, E 14°12´4.449“                                                              

Propozice-ZH.pdf
                                                               
26.10.  27.10.  Písek- LMP s.r.o.
 MS Podolí - Křenovice 
15.10.2019 2.800,- členové ČMMJ 314
                mají 50% slevu
Individuální zkoušku barvářů   okr. Písek   dle požadavku vůdců  
 
 
Individuálního norování   okr. Písek   dle požadavku vůdců 324
                     
 
           
 
 
ZR-platny-od-6-6-2015-po-novele-pdf-aspx.pdf

PLAN-KYNOLOGICKYCH-AKCI-V-ROCE-2019-OMS-PISEK-(1).docx


Reportáž MLH 2018

www.youtube.com/watch?v=yknJpsWa9lI


Podmínky pro podávání přihlášek ke zkouškám
Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx

psů na okrese Písek:
- osobně v kanceláři OMS Písek

- zaslat poštou na adresu: ČMMJ OMS Písek, Burketova 52, 397 01 Písek

- dodání fotokopie PP i fotokopie přílohy PP pokud je vystavena

- e-mailem: omspisek@seznam.cz

- platba za zkoušky proběhne buď hotově v kanceláři OMS Písek a nebo lze poslat peníze na účet č.7300002122/8040, jak v.s. uveďte číslo, pod kterou je zkouška evidována 


Přihláška je platná až po zaplacení poplatku a do té doby je brána pouze jako nezávazná.

Stornování přihlášky - do 14-ti dnů před konáním zkoušky se vrací celý poplatek

                                   - méně jak 14 dnů - na základě veterinárního potvrzení o

                                     nemoci psa. V ostatních případech se poplatek nevrací.

Přijímání přihlášek -  Členové ČMMJ, kteří předloží platný

                                  průkaz o zaplacení členského příspěvku mají na většinu zkoušek

                                  50% slevu 

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem
původu FCI, kteří jsou zapsáni v plemennýh knihách ČR a po dosažení věku min.10 měsíců. Při norování, FT retrieverů a zkouškách barvářů 12 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek. Pouze zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi mladší 10ti měsiců. Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci, starší 15ti let.

Foto a výsledkové listiny z akcí naleznete ve

fotogalerii OMS jednotlivých roků
Pro ty, kdo se chystají a nebo již mají loveckého psa a nemají zkušenosti s výcvikem, nabízíme pomoc při výcviku a přípravě na zkoušky. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.č.739 179 540, p.Kotalík Josef.
FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE  :  

FOUSEK-prispevek.PDF


SEZNAM-CLENU-OKRESNI-KYNOLOGICKE-KOMISE-PISEK.docx
Prihlaska-Jarni-svod-psu-tiskopis 

PRIHLASKA-PRO-CEKATELE-NA-ROZHODCIHO-Z-VYKONU-LOVECKYCH-PSU.doc

Zadost-o-pripusteni-ke-zkousce-pro-rozhodci.doc

Prihlaska-na-zkousky-loveckych-psu-2020.docx

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz