Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Myslivecká komise > 2019

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 26.4. - 5.5. 2019

omspisek.rajce.idnes.cz/CHOVATELSKA_PREHLIDKA_TROFEJI_26.4._-_5.5._2019

------------------------------------------------------------------------------------------------Okresní myslivecký spolek Písek v rámci svého projektu "Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích",  dne 18.5.2019  v prostorách  MS Chlum Rakovice  uskutečnil, po domluvě a agronomem Petrem Pavlíčkem ze  zemědělského družstva Rakovice,  další vyhledávání srnčat  pomocí bezpilotního leteckého prostředku s termokamerou. Je to jedna z mála účinných metod jak srnčata v travním porostu najít a následně ochránit před posečením.
Kamera snímala reálný obraz spolu s obrazem teplotního spektra a v ideálních podmínkách  rozlišila teplotu až na desetiny stupně Celsia.
Vyhledání srnčat a jejich ochrana byla provedena bezprostředně před sečí. Bylo třeba začít hned po rozednění, aby byl co nejvíce využit čas do doby, než slunce celé prostředí prohřeje.
Vyhledávání bezpilotním prostředkem provedl  operační tým, složený z pilota Ing. Ivana Kaliny  a jeho asistenta Františka Pavlíčka. Pilot zodpovídal za bezpečný a účinný let, asistent na externím monitoru kontroloval obraz z termo kamery. Dále bylo nápomocno pět místních pomocníků z mysliveckého spolku i se svými čtyřnohými svěřenci,   byli vybavení dlouhými rukavicemi, plachetkou a mobilním telefonem, a podle pokynů asistenta kontrolovali označená místa, kde se srnče nácházelo. Při nálezu srnčete jej bezpečně přemístili na vhodné místo mimo travní porost  a zajistili, aby se srnče nevrátilo samo zpět před skončením seče .

Senoses.jpg
 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz