Obvodní myslivecký spolek Praha 4
 
Pozadi
Praha 4
Adresa: Papírníkova 618 / 5 , 142 00
Telefon:732 636 259, 603 911 317
Email:omspraha4@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha4
Předseda:Viktor Tolar
  
Úřední hodiny
Po:14.00 - 18.00
Út:-
St:14.00 - 18.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777384
Účet:60791369 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Praha 4

Domů

Přejeme příjemné prožití Velikonočních svátků


Novinky


Zkoušky z myslivosti v roce 2019

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se v Restauraci u Labutě uskutečnily zkoušky z myslivosti. Blahopřejeme všem sedmi uchazečům, kteří u zkoušek uspěli. Pevně věříme, že ti, kterým se u zkoušek nevedlo, příště uspějí.


Nácvik bezpečného používání loveckých zbraní a střeleb z nich

Odborná praxe všech uchazečů týkající se bezpečného zacházení s loveckými zbraněmi, základů lovecké sportovní střelby a základů první pomoci se uskuteční na střelnici v Bzové u Mladé Vožice ve středu 1. 5. 2019 od 9 hodin.

Podrobnější informace můžete získat od zkušebního komisaře Zdeňka Nevoránka (mobil: 602 250 388, e-mail).

 

Pozvánka na zasedání sněmu Obvodního mysliveckého spolku Praha 4

Místo: Základní škola Jílovská, školní jídelna, adresa: Jílovská 1100, Praha 4 – Braník.

Čas: úterý 14. 5. 2019 od 18.00 hodin.

Pořad zasedání:

1. Zahájení zasedání sněmu

2. Volba a určení pracovních orgánů
a) Volba předsedy zasedání sněmu
b) Volba mandátové a volební komise
c) Volba návrhové komise
d) Určení skrutátora
e) Určení zapisovatele

3. Pracovní rozhodnutí sněmu
a) Schválení programu (pořadu zasedání)
b) Schválení jednacího řádu
c) Schválení volebního řádu

4. Zprávy o činnosti
a) Zpráva myslivecké rady o její činnosti
b) Zpráva dozorčí rady o její činnosti

5. Rozhodování o hospodaření
a) Rozhodování o výsledku hospodaření, o účetní závěrce a o naložení se ziskem
b) Rozhodování o rozpočtu

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Zakončení zasedání sněmu


Myslivecká rada srdečně zve všechny členy Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 na sněm. Nezapomeňte si prosím s sebou vzít členský průkaz Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Další informace ke sněmu.
 


Zpravodaj ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. doručuje v e-mailu svým členům Zpravodaj ČMMJZpravodaj ČMMJ za březen 2019 byl rozeslán 22. 3. 2019.

Zpravodaj ČMMJ je dále zveřejněn rovněž na internetových stránkách 
Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

Nedostali jste zmíněný Zpravodaj ČMMJ? V takovém případě Českomoravská myslivecká jednota, z.s. patrně nezná vaši e-mailovou adresu. Sami můžete zapsat svůj e-mail do evidence členů. I vy potom již obdržíte Zpravodaj ČMMJ do své e-mailové schránky.