Obvodní myslivecký spolek Praha 4
 
Pozadi
Praha 4
Adresa: Papírníkova 618 / 5 , 142 00
Telefon:732 636 259, 603 911 317
Email:omspraha4@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha4
Předseda:Viktor Tolar
  
Úřední hodiny
Po:14.00 - 18.00
Út:-
St:14.00 - 18.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777384
Účet:60791369 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Blok informací levého panelu
Domů

AKTUALITYOd 2.7 do 22.8.2018 máme prázdniny.
             

Návštěvní hodiny pouze po předcházející vzájemné telefonické
dohodě. Tel. 603 911 317.

Obvodní myslivecký spolek Praha 4

je organizační složkou - pobočným spolkem -  Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., s vlastní právní osobností.

Spolupracuje se státními orgány a orgány územní samosprávy na úkolech týkajících se myslivosti a ochrany přírody.

Ke dni 31.12.2017 měla naše organizace 326 členů.

Pro její činnost platí stanovy ČMMJ.

K hlavním oblastem naší činnosti náleží myslivecké vzdělávání (zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře), organizace kynologických a střeleckých akcí, sjednávání povinného pojištění (podle zákona o myslivosti), poradenství (myslivost, ochrana přírody, kynologie, zbraně a střelivo),
výuka lovecké sportovní střelby, zacházení se zbraněmi.

Obvodní myslivecká rada:
Předseda: Viktor Tolar
Místopředseda: Zdeněk Nevoránek
Člen: MVDr. Pavel Berka


Obvodní dozorčí rada:
Předseda: Ing. Mikuláš Kaftan
Místopředseda: Michal Řehoř
Člen: Karel Mácha


Poradci a členové odborných komisí:
Ing. Václav Adámek, Prof. MUDr. Věra Adámková,CSc.,
Ing. Milan Bíba,CSc., Antonín Ečer,DiS., Pavel Hejda,
Ing. František Kačaba, JUDr. PhDr. Tomáš Nechvátal,


V naší kanceláři jste po vzájemné předchozí dohodě vítáni i mimo návštěvní hodiny.

A jak se k nám dostanete?
Ze stanice metra "C" - Kačerov - autobusem číslo 215 na konečnou
(stanice "Sídliště Libuš"), cesta trvá přibližně 12 minut.
Nebo autobusem číslo 165 do téže zastávky a nebo 
autobusem číslo 197 do stanice "Pavlíkova".

Bezproblémové parkování v těsné blízkosti naší kanceláře.SNĚM

 

Pozvánka na sněm

 

Místo: Základní škola Jílovská, školní jídelna, adresa: Jílovská 1100, Praha 4 – Braník.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4298891&y=50.0265410&z=17&source=firm&id=356151.

 

Čas: čtvrtek 21. 6. 2018 od 18.00 hodin.

Pořad zasedání:

 1. Zahájení zasedání sněmu

 2. Volba a určení pracovních orgánů

  1. Volba předsedy zasedání sněmu

  2. Volba mandátové a volební komise

  3. Volba návrhové komise

  4. Určení skrutátora

  5. Určení zapisovatele

 1. Pracovní rozhodnutí sněmu

  1. Schválení programu (pořadu zasedání)

  2. Schválení jednacího řádu

  3. Schválení volebního řádu

 1. Zprávy o činnosti

  1. Zpráva myslivecké rady o její činnosti

  2. Zpráva dozorčí rady o její činnosti

 1. Rozhodování o hospodaření

  1. Rozhodování o výsledku hospodaření, o účetní závěrce a o naložení se ziskem

  2. Rozhodování o rozpočtu

 1. Rozhodování o myslivecké radě a o odborných komisích myslivecké rady

  1. Rozhodování o počtu členů myslivecké rady

  2. Volba dalších členů myslivecké rady

  3. Ustavení odborných komisí myslivecké rady

  4. Určení předsedů odborných komisí

 1. Diskuse

 2. Usnesení

 3. Zakončení zasedání sněmu

Myslivecká rada

Viktor Tolar, předseda

Zdeněk Nevoránek, místopředseda

MVDr. Pavel Berka, člen


                                                                            V Praze 4 dne 21.května 2018

Jednání sněmu svolává obvodní myslivecká rada podle § 125 Stanov ČMMJ.
Nezapomeňte si vzít sebou členský průkaz a průkaz totožnoati.

 
Blok informací pravého panelu