Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Praha 4
 
Pozadi
OMS Praha 4
Adresa: Papírníkova 618/5 , Praha 4 , 142 00
Telefon:732 636 259
Email:omspraha4@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha4
  
Úřední hodiny
Po:10 - 17
Út:10 - 17
St:10 - 19
Čt:10 - 17
Pá:10 - 14
   
IČO:67777384
Účet:60791369/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s.

Místopředseda:
Zdeněk Nevoránek

Kde je naše kancelář?
prodejně Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek.

Po dobu rekonstrukce kanceláře v Papírníkově ulici úřadujeme v prodejně Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek na adrese Praha 4, Mariánská 993/46.

Jak se dostanete do kanceláře v prodejně?
Městskou hromadnou dopravou na autobusovou zastávku Lhotka. Sem se dostanete ze stanice metra Kačerov, která je na červené lince metra C, autobusy číslo 139, 150 nebo 157. Můžete cestovat také autobusem číslo 197 ze stanice metra linky C Chodov, případně Háje. Tentýž autobus číslo 197 jede z druhé strany ze stanice žluté linky B Smíchovské nádraží.


Pokud přijedete autem, můžete zdarma zaparkovat přímo před naší kanceláří v prodejně anebo v její blízkosti.

Těšíme se na vaši návštěvu!Prodejní výstava
Myslivost a příroda
28. - 29. 3. 2020


Výstaviště Floria Kroměříž


 

 

 

Myslivecká rada

Myslivecká rada


Co je Myslivecká rada

Myslivecká rada je výkonným a statutárním orgánem Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 jako pobočného spolku.

Myslivecká rada řídí činnost 
Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 v době mezi jednáními Sněmu.

Myslivecká rada je kolektivní orgán.


Složení Myslivecké rady

Předseda: není
Místopředseda: Zdeněk Nevoránek
Člen: MVDr. Pavel Berka
Člen: Ing. Jiří Mezenský
Člen: JUDr. PhDr. Tomáš Nechvátal
Člen: Lukáš VáchaProč není obsazena funkce předsedy Myslivecké rady

Předseda Myslivecké rady Viktor Tolar osobně doručil dne 30. dubna 2019 do sídla Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 jako pobočného spolku prohlášení o odstoupení ze své funkce. Jeho členství v Myslivecké radě zaniklo podle § 61 odstavce 1 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy pobočnému spolku prohlášení došlo. To bylo 30. června 2019.

Viktor Tolar vykonával funkci předsedy Myslivecké rady do 30. června 2019. Od 1. července 2019 zůstává funkce předsedy Myslivecké rady neobsazena. Nejpozději v únoru 2020 se uskuteční zasedání Sněmu, na kterém se bude volit nová Myslivecká rada včetně předsedy. Předchozí zasedání Sněmu se uskutečnilo 14. května 2019. V ten den sice již bylo známo, že Viktor Tolar na svou funkci rezignoval, avšak jeho rezignace ještě nebyla účinná. Pravomoci předsedy Myslivecké rady v souladu s § 30 odstavcem 3 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. vykonává místopředseda Zdeněk Nevoránek.
 

Kooptovaný člen Myslivecké rady

Do Myslivecké rady byl kooptován jeden nový člen. Sněm na svém jednání, které se konalo dne 21. června 2018, rozhodl, že podle § 50 odstavce 5 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. náhradník může v budoucnu automaticky nastoupit na uvolněné místo v Myslivecké radě. Tímto náhradníkem byl tehdy zvolen Lukáš Vácha. Myslivecká rada proto v souladu s rozhodnutím Sněmu na svém zasedání kooptovala právě Lukáše Váchu.