Obvodní myslivecký spolek Praha 4
 
Pozadi
Praha 4
Adresa: Papírníkova 618/5 , Praha 4 , 142 00
Telefon:732 636 259
Email:omspraha4@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha4
  
Úřední hodiny
Po:14.00 - 18.00
Út:-
St:14.00 - 18.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777384
Účet:60791369/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s.

Místopředseda:
Zdeněk Nevoránek

Kde je naše kancelář?
Naši kancelář najdete na adrese Praha 4, Papírníkova 618/5. Jste tu vítání po vzájemné předchozí dohodě případně i mimo naše úřední hodiny.

Jak se k nám dostanete?
Městskou hromadnou dopravou ze stanice metra Kačerov, která je na červené lince C, pojedete autobusem číslo 215 na konečnou zastávku Sídliště Libuš.

Lze jet také ze stanice metra Háje nebo ze stanice metra Opatov, které najdete rovněž na červené lince Cautobusem číslo 165 do téže 
zastávky Sídliště Libuš.

Případně můžete cestovat 
ze stanice metra Háje nebo nebo ze stanice metra Chodov, které najdete rovněž na červené lince Cautobusem číslo 197 do stanice Pavlíkova.

Pokud přijedete autem, můžete zdarma zaparkovat v blízkosti naší kanceláře.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Sněm

Sněm


Co je Sněm

Sněm je nejvyšším orgánem Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 jako pobočného spolku. Podle občanského zákoníku jde o členskou schůzi.

Sněm se řídí Stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
 

Působnost Sněmu

Sněm jako nejvyšší orgán rozhoduje o nejdůležitějších věcech Obvodního mysliveckého spolku Praha 4.

Sněm schvaluje vnitřní předpisy a jejich změny.

Sněm schvaluje rozpočet.

Sněm schvaluje výsledek hospodaření.


Složení Sněmu

Sněm tvoří shromáždění členů nebo shromáždění delegátů.
 

Účast na Sněmu

Každý člen Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 je oprávněn účastnit se zasedání sněmu.

Člen může k účasti na sněmu zmocnit pouze jednu osobu. Udělil-li zmocnění více osobám, nepřihlíží se k žádnému z nich. Ten, kdo byl k účasti na jednání sněmu zmocněn, nemůže své zmocnění dále převést. Učinil-li tak, k takovému převedení se nepřihlíží. Každý člen má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu jeho hlasu a hlasů jemu udělených na základě písemného zmocnění.

Myslivecká rada každoročně zve všechny členy obvodního mysliveckého spolku Praha 4, aby se osobně zúčastnili zasedání Sněmu.

Před zahájením zasedání sněmu probíhá vždy prezence. Je proto zapotřebí, aby si členové s sebou vzali členský průkaz Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 

Termíny zasedání Sněmu

Podle § 125 odst. 2 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. Myslivecká rada svolá jednání Sněmu zpravidla jedenkrát do roka. Občanský zákoník ve svém § 248 odst. 1 stanoví, že členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán nejméně jedenkrát do roka.

V posledních letech Sněm Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 zasedal 21. 6. 2018 a 14. 5. 2019.

Nejbližší další zasedání Sněmu se uskuteční patrně v únoru 2020. Na tomto jednání se bude volit Myslivecká rada a Dozorčí rada, protože dosavadním členům těchto orgánů skončí funkční období.